Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Marka Tescil Süresi Kısalıyor


10 Ocak 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Defans Patent kurucusu Eşref Borça, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ‘hızlı marka tescilini’ mümkün kılacağını belirttti.

 Aralık ayının sonunda TBMM’de kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu ile sınai mülkiyet hakları

modern bir kanuna kavuştu. Yeni kanunla marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle de teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Defans Patent kurucusu, marka ve patent vekili avukat Eşref Borça, yeni kanunla pek çok alanda sektörlerin önünü açan uygulamalara yer verildiğini söyledi. Özellikle hızlı marka tescili uygulamasına dikkat çeken Borça, “Hızlı marka tescili uygulaması sayesinde, yaklaşık 12 ay olan tescil süresi 4 aya kadar düşecek. Ellerindeki malları tescil süresinin uzun olması sebebiyle piyasaya sunamayan, beklemek zorunda kalan ve zarar eden pek çok şirketi rahatlatan bu uygulama hayata geçecek. Özellikle tekstil, hızlı tüketim ve gıda sektöründeki şirketlerin beklediği bu uygulama ile daha hızlı hareket etme imkanı yakalanacak” dedi.
Eşref Borça, yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği önemli düzenleme ve değişiklikleri şöyle özetledi:
“Yeni kanun ile Türk Patent Enstitüsü’nün ismi Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirilmekle birlikte kurumun kısa adı ise bundan sonra “Türk Patent” olarak kullanılacak. Tescil süreleri kısalacak, 6 aylık süreler 3 aya, 3 aylık süreler ise 2 aya inecek. Marka olabilecek işaretlere ilişkin olarak çizimle görüntülenebilme şartı kaldırılacak, ses ve hareket markası gibi yeni türlerin tescili imkanı doğacak. Önceki marka sahibinin kuruma noterden yazılı olarak vereceği açık muvaffakatname ile aynı marka, aynı mal ve benzer hizmetler için bir başkası adına tescil edilebilecek, yapılan başvurular reddedilemeyecek. Bu vesileyle markaların farklı sahiplerce, beraber kullanılması imkanı getirilmiş olacak. İncelemesiz patent sistemi kaldırılacak ve tüm patentler incelemeli olarak verilecek.
Patentler için tescil sonrası itiraz hakkı getirilecek ve böylelikle yargı yoluna başvurmak yerine, belgenin yayınından sonraki 6 ay içinde menfaat sahiplerince, yeni ismiyle Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurularak, tescile itiraz edilebilecek. Patentlerde koruma süresi 20 yıl, faydalı modellerde ise 10 yıl olacak, bu süreler uzatılamayacak. Faydalı model sisteminde işbu kanun düzenlemesinden önce aranmayan yenilik kriteri yeni düzenlemeyle birlikte aranmaya başlayacak, bu vesileyle de aslında dünya üzerinde kullanılmasına rağmen tescil edilen faydalı modellerin de tescil edilmesi ile yaşanan karmaşa ve haksız rekabet ortadan kalkacak.”
Tekstil ve hazır giyime masrafsız tasarım koruması
Endüstriyel tasarım sistemi için de söz konusu düzenlemeden önce aranmayan yenilik kriterinin, yeni kanunla aranmaya başlanacağını belirten Borça şöyle devam etti:
“Böylece anonim olmuş ve dünya üzerinde halihazırda kullanılmaya devam eden tasarımların tescil edilmesi imkanı ortadan kalkacak. Modası çabuk geçen, tasarım ömrü kısa tekstil, giyim ve ambalaj gibi sektörlerde üç yılla sınırlı masrafsız, doğrudan tescilsiz tasarım koruması getirilecek. Coğrafi İşaret ve geleneksel ürün adları için amblem kullanımı getirilecek. Coğrafi İşaretlerde kullanılan amblemin tüketiciyi yanıltıcı kullanılması engellenecek, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının piyasada daha sık denetlenmesi sağlanacak.”

Avukat Eşref Borça, ayrıca iş dünyasının sınaî haklara olan güvenini artıracak bu yeni kanunun Türk ekonomisinin önünü açarak dünya pazarlarında rekabet gücü getireceğini ve en önemlisi Türkiye’nin 2023 yılında hedeflediği 500 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirmek için önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

Taklitçilere öngörülen cezalar mobilya üreticilerini sevindirdi
BURSA – Sınai Mülkiyet Kanunu, İnegöllü mobilyacı ve işadamları tarafından da memnuniyetle karşılandı. Sınaî Mülkiyet Kanunu’yla ilgili değerlendirme yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, kanunun mobilya sektörünün önde gelen merkezlerinden İnegöl’ü yakından ilgilendirdiğini söyledi. Sınaî Hakların korunmasının 1995 yılında bu yana kanun hükmünde kararnameler ile sağlanmaya çalışıldığını, ancak yasal boşluklar nedeniyle bu alanda sıkıntılar yaşandığını söyledi. Markaların korunmasında yasal eksiklik bulunmadığını ancak patent ve tasarım konusunda yasal boşlukların ve cezai düzenlemelerin eksikliğinin hissedildiğini kaydeden Anıl, “Sınaî Hakların korunmasındaki yasal eksiklik, özellikle mobilya sektöründe taklitçiliği önleyememekteydi. Bu durum teknik gelişimin de önünde önemli bir engel olarak duruyordu” diye konuştu. Başkan Anıl, “Yasal koruma sağlanamaması, mucit ve tasarımcıların motivasyonunu olumsuz etkiliyordu” diyerek, “Geç de olsa bu alandaki yasal boşluğun giderilmesi, mobilyacı sanayici ve işadamlarımıza rahat bir nefes aldırdı. Sınaî hakların korunması konusundaki düzenlemelerin bu alanda bilinçlenmeyi de beraberinde getireceğini ve ülkemizin kalkınmasına olumlu katkıda bulunacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Kanun, ürün taklitçiliğine cezai müeyyideler getiriyor. Buna göre taklit ürün üretenlere 1-3 yıl arasında hapis cezası verilmesi, yakalanan taklit ürünlere el konulması, patent, marka, tasarım ve coğrafi işaret ihlaline 1 milyon TL’ye kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.

Okunma Sayısı: 74
Etiketler:

Yazarın Diğer Yazıları

İş Kanununda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı işçinin İş Kanunundan doğan en temel haklarından biridir.kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve...

Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek mi?

7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir...

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği,...

Fesih Nedeninin Yazılı Bildirimi Neden Önemli

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile...