Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Kıdem Tazminatında İlk Giriş Önemli!


20 Ocak 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Kıdem tazminatı, çalışanların iş sözleşmesinden doğan önemli haklarından birisidir ve çoğu zaman işçi işveren arasında da problemlere neden olduğu görülmektedir. İş hukuku uygulamasında kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren koşullardan birisi de 15 yıl 3600 gün sayısını dolduranlara kıdem tazminatı verilmesine ilişkindir.

Diğer bir deyişle çalışanların emekli olabilmesi için, yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayamamaları halinde, emekliliğe hak kazanmamaktadır. Ancak yaş dışında kalan diğer şartların tamamlanmış olması halinde de kıdem tazminatı alarak ayrılma imkanı verilmektedir.
Ancak, daha çok 15 yıl 3600 gün yazısı ya da kıdem tazminatı yazısı olarak bilinen bu yazı, ilk sigortalılık giriş tarihine göre farklı şartlara tabidir.
Sadece 08.09.1999 tarihi öncesi sigortalı olanlar, 15 yıl 3600 gün yazısını alabilmektedir. Bu tarihten sonra 30.04.2008 tarihine kadar sigortalı olanlar 25 yıl 4500 gün ile bu yazıyı alabilecektir.

Aşağıdaki tabloda da, yaş dışındaki diğer şartların tamamlanması ve yaşın beklenmesi durumundaki emeklilik koşulları belirtilmektedir.

Emekli aylığım ne zaman bağlanır?
Okurlarımızdan sıklıkla, emeklilik başvurularını yaptıklarında, aylıklarının ne zaman bağlanacağına ilişkin sorular almaktayız.
Emekli aylığı, aylığa hak kazanılması koşuluyla, yazılı müracaatı takip eden aybaşından itibaren bağlanır.
Aybaşı özel sektör işyerleri için ayın 1’i kamu işyerleri için ayın 15’idir. Buna göre 15.1.2017 tarihinde aylık talebinde bulunmuş olan bir kişi, talep tarihinde çalıştığı işten ayrılmış ve aylık bağlanması şartları da oluşmuşsa;
1-Özel sektör işyeriyse 1.2.2017 tarihinden başlamak üzere,
2-Kamu sektörü işyeriyse 15.2.2017 tarihinden başlamak üzere aylık bağlanır.
3-Aylık peşin ödenir. Yani şubat ayı için bir maaş tutarını peşin alır.
Okunma Sayısı: 116

Yazarın Diğer Yazıları

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği,...

Fesih Nedeninin Yazılı Bildirimi Neden Önemli

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile...

Asgari Ücret İşçinin Cebine Nasıl Yansıyacak

4857 sayılı İş Kanunu’nun 3. maddesine göre iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanunun...

Kısa Çalışmada Neler Değişti?

Son aylarda neredeyse tüm çalışanların yakından bildiği bir kavram oldu “Kısa Çalışma”. Koronavirüsü (COVID-19) salgın...