Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Kentilyonerler Düzeni Zorlanıyor


06 Haziran 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Eskiden milyonerler denirdi. Şimdilerde kentilyoner diyorlar. Artık zenginliğin ölçüsü üstlü kemiyetler* ile ifade ediliyor.

Aşırı servet birikiminin, aşırı imtiyazlı belli ellerde toplanmasının matematiksel ifadesi olsa gerek.

Zenginliğin ölçüsünü bulduk da yoksulluğun ölçüsü konusunda çeşitli tevatürler var. Şimdilik yoksul, tembel olduğu için yoksul, diyelim ve geçelim. Çünkü yoksulun da düşünce dünyasını, servet sınıfı belirlemiş olduğundan, yoksulun servet sınıfını anlaması mümkün değildir. Hele hale kentrilyoneri hiç anlamazlar. Onun için ayaklanmalarında bir program bir ideoloji bir yönlenme yoktur.

Egemenliğin servet sınıfının elinde olması sebebiyle, servet ediniminin kuralları ve yollarının eleştirilmesi servet sınıfını tarafından yasaklanmıştır.

Finans kapitalin vahşi yapısı için insanın evrensel doğası deyip, geçmemiz beklenir. Onlar öyle dedi diye bizde onların tanımladığı ve dayattığı insan modelini benimseriz.

Soygunun nasıl gerçekleştiğini, birileri öğrenirse ve bilirse, işin kötüye gideceğini bildiklerinden…

Kentilyon düzeninin ana sahibi çok uluslu şirketlerdir. Çünkü parayı üreten bilgisayarlar onların denetimindedir. Yapay zekâ da insan zekâsı da onların kontrolündedir.

Kentilyon düzeninin ayakta kalması için Dolar’ın ve İtibari Paranın ayakta kalması gerekiyor.

Altına dayalı sınırlı para yoksulu korurken, sınırsız para servet sınıfına yarar. Borç verme ve faizi belirleme onlardadır. Ne kadar çok para basılırsa o kadar çok borç verirler ve o kadar çok halkı mülksüzleştirirler.

Sınırsız para üretme ve bu paraları satarak servet yapma işi; aşırı servet birikimine ve aşırı yoksul birikimine sebep olmaktadır.

Aşrı servet birikiminden ötürü devletlerden daha büyük çok uluslu şirketler meydana gelmiştir. Ve ulus devletleri tehdit etmeye, ulus devlet Pazarlarını ele geçirmeye başlamışlardır.

Aşırı servet birikiminin en esaslı dostu ırkçılıktır. Irkçılık ayakta tutularak, aşırı servet egemenliği ayakta tutulur. Irkçılık servet sınıfının en temel hükmetme aracıdır.

Bunlar ayrılmaz matematik denkleminin parçalarıdır. Irkçılık olmadan sermaye faşizmi olmaz.

Şimdi ABD de yaşanan olay bundan ibarettir.

Zülüm arttıkça her yerde tepkiler artar. Ancak örgütlü olmayan bu tepkiler sadece servet sınıfını işine gelir. Kendi yağmasını gizleyerek, halkın yiyecek ve giyecek yağması esas olur.

Tüm dünya finans kapitalin (aşırı servet sınıfının) yarattığı bir Türbülans içindedir.

Dünya ve ülkemiz hızla bir değişime doğru ilerliyor. Esas olan bu değişimin yoksuldan yana sonuçlanmasıdır.

*Kentilyon  On üzeri On sekizdir

bulentesinoglu@gmail.com

Okunma Sayısı: 67

Yazarın Diğer Yazıları

Kıdem Tazminatı Operasyonu Servet Sınıfı Dayatmasıdır

Sınırsız borçlanarak, borçların faizlerinin ödenmesi için emeğin değerinin hiçleştirilmesi, servet sınıfı için yeterli olmamış ki,...

Domuz Gibi Açgözlülüğün Adı Risktir

Risk ve devleti anlatabilmek için bu başlığa sığındım. Herkes borçlansın, maaş veya ücret yerine biz...

Sistemli Yağmacılıktan Dijital Yağmacılığa Geçiş

Bir üretenler vardır. Bir de üretilenleri gasp edenler. Bu yağmanın hikayesi, ta Orta Çağ’a kadar...

Ekonominin Kendi Kendini Yönettiğine İnanmak!

Ekonominin kendi kendini yönettiğine dair bir tevatür, geçmiş yüzyılda bir efsane gibi dolaştı. Devleti küçültmeye...

Dijital Dolar Şifreli Paraları Öldürebilir mi?

Toplum olarak, entelektüeller olarak, para ve değer konularını bilmediğimizden, Büyük Sıfırlama nedir onu da anlayana...