Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

“Kadına Şiddet” Zakkum Ağacının Meyvesidir


26 Kasım 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

“Kadına şiddet” zakkum ağacının meyvesidir.

Kur’an”o kız çocuklarının suçu neydi” demiş. Suçsuzu güçsüzse kızgın çöllere gömerler… Allahın habibi de olsan güçsüzsen yani habilsen… Aman uyanık olun habilleri eline taş geçiren Kabiller öldürür…

Her zararlıya dikkatli ol… der Kur’an… Hafız ismiyle ilgili uyarıları var Kur’anın… Hafız sıfatına uyumlu uyarıları var evet Allahın uyarıları var. Korunmakla ilgili uyarı ve kuralları da öğretmiş Kur’an…

Evet… Kur’an iki kıssa zikretti ve bizi uyardı… Bu kıssalardan çıkacak hisse belli… Ene merkezli ve Allah merkezli olmak üzere iki zıt hedeflidir insan… Yani  her iradeli… Eneciler yani ene merkezliler… Herkes yok olsun der… Yani Kölem olsun der… Allah merkezli hayat ve onu hedefliyenler. Allahta yok olalım der… Allaha vasıta edelim her şeyi der… Allaha kölelikte kullukta bağlılıkta selamet der… İki zıt fikir bu.

Evet… İki zıt fikir… İki dallı ağaç  var bu varlıkta…Bir aile Allaha hadimliği terk ederse orası cehennemdir… Selamete erişen dal kırılmıştır…

Evet… Selamete erişen dal kırılmıştır… Bu ağaçtan sadece zakkum meyvesi beklenir artık… Evet…”Kadına şiddet” zakkum ağacının meyvesidir…

İnsan tarihinin ilk zakkum meyvesi Kabilin Habili öldürmesidir… Kur’an her sıkıntıyı çözme iddiasnda olan bir kitaptır… ve önnce teşhis eder sonra ilacını sunar… Sıkıntının müsebbibi… enedir… yani iradedir… İnsan iradeli varlık… Ve iradesi asi olsun diye verilmedi… İyi niyetli olanların cennetle ödüllenmesidir amaç…

Tevrat da bir ilahi kitap… Dert veren Allah derman da sunmuş. İlahi kitaplar şifadır her sıkıntıya… Meleklerin dilinden “Kan dökmek” kınanmıştı. Kan dökmek Rahman sıfatıyla uyumlu davranış değil… Meleklik işte bu… Şeytanlık ne mi?… Şeytan ise yaradılana zarar vermek için yani hz Ademe zarar vermek için güç sahibi olmak istemişti… Allaha duası bu… Kur’an bunu öğretiyor… Ve Allah da veriyor… Seçim hatası Allahtan şeytanı uzaklaştırdı… Yani enecilik sıkıntının kaynağı… Kabillik kan dökücülüktür… Kabil eneciydi. Kurbanı reddedilmiş uzaklaştırılmış bir insandı…

Kabil-Habil kıssasını bir de TEVRATTAN dinleyelim… Kur’anla örtüşüyor verdiği bilgi… Çünkü tevrat tahrif edilmiş ama büsbütün değil…

Evet… Tevrat’a göre (Tekvîn, 4/1-2) Kābil Hz. Âdem ile Havvâ’nın ilk, Hâbil ise ikinci oğludur. Hâbil koyun çobanı, Kābil ise çiftçi olmuş, bir müddet sonra Kābil toprağın mahsulünden, Hâbil de sürünün ilk doğanlarından ve yağlarından rabbe takdime sunmuş, fakat rab Hâbil’in takdimesini kabul etmiş, Kābil’inkine bakmamıştır. Buna çok öfkelenen Kābil, rabbin ikazına rağmen kardeşi Hâbil’i öldürmüştür. Bunun üzerine rab Kābil’in toprak tarafından lânetlendiğini, yeryüzünde kaçak ve serseri olarak yaşayacağını bildirmiş, ancak bu suç sebebiyle öldürülme ihtimaline karşılık kendisine güvence vermiştir. Bundan sonra Kābil Aden’in doğusundaki Nod diyarında yaşamıştır (Tekvîn, 4/1-24). Yahudi literatüründe Kābil’in Hâbil’i öldürmesine toprak kavgasının sebep olduğu da ileri sürülmüştür (EJd., V, 23).

Kur’an ilahi dinin… kitabı. İnsan ilişkilerini Allah merkezli düzenledi… güçlü-aciz ilişkilerini Allah merkezli düzenledi… zengine zekat ver demesin de de acizi ezme acizi destekle… emri vardı… evet…. Ene merkezli düzenlemelerle “Olan acize oluyor…”eneciler var dünyada… Ve ellerinde de taş var. Habil acizdir, çünkü taş Kabilin elindeydi… Allah Habili sevse de… taş Kabilin elindeydi. Kız Çocukları da acizdi suçlu değildi… Zihar olayı da güçlüye tanınan haktı… Cariye ve köleler de acizleri ezmekti…

Kur’an binlerce Arap adetini yıktı… Ene merkezli adetleri kaldırdı. Arap kültürüyle kavga etti… Atalarınızın dini ene merkezli… dedi… Allah merkezli düzenlemelere yerlerini terk etmeli dedi… Yani Arap toprakları diken tarlası gibiydi Kur’an geldiğinde… Kız çocuklarını gömerek öldürme âdeti sadece  Araplara mahsus değildi.Ene merkezli düzenlemelerin olduğu her yerde vardı… Bu gün “Kadına şiddet sadece ülkemizde değil… Ene merkezli düzenlemelerin olduğu her ülkede var…

Ene merkezli düzenlemelerdir asıl suçlu… Ve Allahın adaleti sorumlularına cezasını verecek… Kur’an bunu söylüyor. Adl sıfatı ahirette tamamlanacak dünya imtihan yeri. Adaletin yeri değil… Eneci düzenlemelerin tümüne kavga açma yeridir dünya…

Evet.. Kadın cinayetlerinin sebebleri çok taraflıdır… Dinî, kültürel ve ekonomik gerekçelerle ilgisi var… Ve insan öldürme meyli de tahrik edilirse kadın cinayetleri bitmez..

Allaha göre düzenlenme yapılmadıkça ezilen hep acizler olacaktır… Tarih bunu haykırıyor… Ve e batıl dinler de ene merkezli düzenlemelerdir… Ve evet… İnsanların tanrılara kurban edilmesi âdetine,tarihin çeşitli dönemlerinde rastlanmaktadır. Hemen hemen bütün batıl dinlerde, hemibadetler sırasında hem de şükür amacıyla, canlı ya da cansız birçok varlıkkurban edilmektedir. Tanrılara sunulan en değerli kurban ise insandır. Hz İbrahim bu örfü kaldırdı…

Evet.. Batıl dinlerle batıl adetlerle ene merkezli  düzenlemelerle kavga elzemdir… Bazı milletlerde savaş esirleri, tanrıya şükür ifadesi olarak öldürülürdü. Bereket için kralın öldürülmesi, ölen insanla birlikte kölelerinin ya da eşlerinin defnedilmesi,
çocukların kurban edilmesi gibi insan kurban etme şekillerine de tesadüf
edilmektedir.

Evet… ene merkezli düzenlemeler gece gibidir… Güneş gelmeden yok olamaz. Bu varlık böyle… Yani kavga görevimiz var..Tanrılara ve ölülere, özellikle köleleri kurban eden kabîleler, bu kurbanların ahirette onlara hizmet edeceklerine inanıyorlardı. Eski Mezopotamya’da ahiret hayatında rahat etmesi için kral ya da kral ailesinden ölen kişinin yakınları, askerleri, cariyeleri beraberinde gömülürdü.( Bk. www.folklor.org.tr/turkish/olum_mezopotamya.htm)Bazen toplumu korumak,
tanrıların insanları öldürme arzularını dindirmek için de insanlar kurban
ediliyordu.(Bk. Feyizli, Hasan Tahsin, İslâm’da ve Diğer İnanç Sistemlerinde Oruç-Kurban, İstanbul 1993,s. 64.)

“Kan dökmeyi… kınamak”yani meleklik… Yani Habillik… Yani nefsi müdafadan kaçmak Allahın hoşuna gitmiyor… Kısas der Kur’an… Kabilin elinden taşı alacaksın… der. Allah merkezli  düzenleme amacında olanlar kabillere baskı uygulasın der…yani CİHAD emeredilmil… Cihadın imkanlar ölçüsüyle kayıtlı olması ise hikmet gereğidir… Kur’an… Kavgadan korkma der Kur’an… Hak düzenleme yap der. Halifem ol der… Halife olması eneci olmamasıdır… Şeriat parmağımı da kesse güzeldir inancını korumasıdır kişinin…

Evet… enenci olma kul ol der… Allah.ama dinleyen yok… “Kadın cinayetleri…” de biter .hırsızlıklar da dolandırıcılıklar da… Allah merkezli mi düzenlemelerimiz…

Evet… Temiz aile… temiz toplum temiz ırk… oluşturmak olmalı milli  eğitimin görevi…

Tevrat ile Allah merkezli düzenlemeler öğretildi hz Musaya… Irkını zulümden kurtarmaya ilk nefsin zulmünden kurtararak başladı… Ağacı kesen baltanın sapı kendi dalındandır… Ene merkezlilik işte budur… Zararlı ırkçılık budur… Irkını ilk önce ırkının şerlilerinden koru… Hz Musa uluscuydu ama Ulus merkezli düzenlemelerle de kavga etti… Allah merkezli düzenlemeleri yerleştirdi…

Samirin Buzağı heykelini yıktı… Evet ırkını ırkının şerlilerinden koru. Enecilik merkez olmaktan çıkarılmadıkça ailede toplumda ülkende huzuru hak ettmiyorsun… Önce dua et sonra takdire razı ol… Elimden bir şey gelmiyor deme… Nehyi anil münker yap… Milli eğitim meslek kazandırmalı ama milli insanlar da yetiştirmeli…

Okunma Sayısı: 310
Kategori: Hamdi ORUÇ

Yazarın Diğer Yazıları

Allahın Her Bir Sıfatıdır Kur’an Ayetlerinde Konuşan…

Allahın her bir sıfatıdır Kur’an ayetlerinde konuşan… Hz. Allahın her bir sıfatıdır Kur’an ayetlerinde konuşan…...

Hadi Nedir mi? Birkaç Örnek Kur’andan Ah “Ya Edep…”

Hz İbrahim ateşe atılma pahasına hadim oldu HADİ sıfatına… Başka bakışla bakalım bir de… Yani...

Allah Semud Kavmini Neden Tanıtıyor Dersiniz…

Amaç tarih anlatmak mi? Esmanın penceresinden bakışı önermek mi? İnsanlar esmanın penceresinde bakmadıkça ne okuduğu...

Şefaat Anlayışları ve Şirk

Şefaat anlayışlarının bazısı şirktir, mesela Peygamber  Allahla “sıra ile” şefaat eder veya birlikte şefaat eder…...

İlahi Din Nedir mi… Ya Beşeri Din Nedir?

İlmi sınırsız olan Allahtır… İlahi din secdeli olmaktır…acizliği kabuldür… Ya “Beşeri din” bunun zıttı…secdenin yerini...