Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

İşyeri Devrinin İş Güvencesine Etkisi


14 Nisan 2014 00:01

Yorum Yapılmamış

İş güvencesi son yıllarda işçi-işveren arasında en fazla anlaşmazlık yaşanan ve yargıya gidilen konuların başında gelmektedir.

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır (İşK/18).  Genel hukuki niteliği itibariyle iş sözleşmesi, feshedilebilen sözleşme niteliğindedir ve taraflar sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.

Ancak, iş sözleşmesi diğer sözleşme türlerinden farklılık göstermektedir. Çünkü iş sözleşmesinin tarafları (emeğini ortaya koyan) işçi ile (ekonomik gücü daha yüksek olan) işverendir.

Geçerli sebepler işçinin şahsından veya davranışından veyahut işyeri gereklerinden kaynaklanan durumlardır.

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

Bir işyerinin bir başka işverene devredilmesi durumunda işçinin bu devirden dolayı iş sözleşmesini feshetme hakkı olmayacaktır.

İşyerini devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez. Ancak, işverenlerin, Ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları ve haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.

Buna göre işverenler, kendilerine derhal fesih yetkisi veren haklı sebeplerin oluşması hallerinde, yani İş Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen hallerde, derhal fesih haklarını kullanabilecektir.

Konuya ilişkin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 26.02.2007 tarihli Esas No:2007/3150, K:2007/5231 sayılı Kararı’nda özetle, “…salt işyerinin devri iş akdinin feshi için haklı neden değildir” demekle işyeri devrinin iş akdinin feshi için haklı neden olamayacağını vurgulamamıştır.

Kanun, salt işyeri devrini fesih için geçerli neden olarak kabul etmemiştir. Ancak, devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebepler veya iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları saklıdır.

Okunma Sayısı: 73
Etiketler: ,

Yazarın Diğer Yazıları

Sahte Sigortalıya Suç Duyurusu Var!

Sahte sigortalı olur mu demeyin, fiilen çalışmadığı halde sağlık veya emeklilik hakları için fiilen çalışmadan...

Vergi Barışı, Matrah Artırımı ve Kasa Affı

Bu köşeden birkaç aydır vergi barışı, SGK ve Vergi borçlarının yapılandırılması, kasa affı, matrah artırımı...

Torba Kanunla Teşvik, Vergi-SGK Affı ve Ekonomiye İnce Ayar Geliyor

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM...

SGK ve Vergi Barışı Ekonomiye Nefes Aldırır mı?

Bu yılın başlarında Nisan ayı gibi geleceği konuşulan vergi barışı aradan geçen zamana rağmen bugüne...

Belirli Süreli Sözleşme ile Çalışan İşçi Kıdem Tazminatı Alır mı?

İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması asıl, belirli süreli olması istisnadır. Kanunda belirli süreli işlerle, belirli...