Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

İş Kazasına Uğrayan İşçilere SGK Yardımları


15 Ekim 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Şüphesiz hem işçi, hem de işveren için en arzu edilmeyen olaylardan birisi iş kazalarıdır. Maalesef ülkemizde yeterli bilgilendirmenin yapılmaması, eğitim verilmemesi, iş güvenliği ekipmanlarının kullandırılmaması ve dikkatsiz çalışmalardan dolayı sıklıkla iş kazaları yaşanmaktadır.

İş kazası ve meslek hastalığına uğrayan sigortalılara SGK tarafından sağlanan yardımlar, hem parasal yarımları hem de sağlık yardımlarını içermektedir. Parasal yardımlarla sigortalının çalışmadığı sürelerde uğrayacağı gelir kayıpları telafi edilirken, yüzde 10’dan fazla meslekte kazanma gücü kaybı olanlara sürekli geçici iş göremezlik geliri bağlanmakta, ayrıca teşhis, tetkik, tedavi, protez-ortez cihazlar sağlanması gibi tüm sağlık yardımları da hiçbir koşul olmaksızın sağlanmaktadır.

Hastalık halinde sağlık yardımlarından yaralanmak için son bir yılda en az 30 gün prim ödenmiş olma koşulu aranırken, iş kazası ve meslek hastalıklarında herhangi bir gün koşulu olmayıp işe girdiği gün iş kazasına uğrasa dahi gerekli yardımlar sağlanmaktadır.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlar;

– Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi,

– Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,

– İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması,

– Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,

– İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için, cenaze ödeneği verilmesidir.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlar içerisinde tahsis mevzuatını içeren yardımlar, sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri, hak sahiplerine ölüm geliri bağlanması, evlenme ve cenaze ödeneği verilmesidir.

Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulu’nca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya bağlanacaktır.

Yüzde 10’dan daha az oranda meslekte kazanma gücü kaybı olanlara SGK tarafından sürekli iş göremezlik geliri bağlanmamaktadır. Sürekli iş göremezlik geliri emekli aylığı olmayıp, bu durumdaki kişiler diğer koşulları sağlayıp emekli olabilmektedir. Bu durumda yüksek olan aylığın tümünü ve düşük olan aylığın ise yarısını alabilmektedir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanacak gelirlerde alt sınır kontrolü sadece başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumdaki sigortalılar için öngörülmüştür. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olan sigortalılara bağlanacak gelirler, prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının % 85’inden az olmayacaktır.

Özürlü çocuğu olan annelere erken emeklilik

Sosyal güvenlik reformu ile birlikte gelen ve birçok kişinin bilmediği konulardan birisi de, özürlü çocuğu olan annelerin erken emeklilik hakkına ilişkin düzenlemedir.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalılar kanunla getirilen yeni bir düzenleme olup, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecektir.

Söz konusu ilavenin yapılabilmesi, kadın sigortalının bu durumunu belgelendirmesi koşuluna bağlı bulunmaktadır. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun varlığı sağlık kurulu raporu ile belgelenecek, kadın sigortalılara bu hak kanunun yürürlük tarihinden sonraki süreler için verilecektir. Malul çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının kalkması halinde, kanunun yürürlük tarihinden ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın kalktığına karar verilen sağlık kurulu rapor tarihine kadar geçen hizmetlerin dörtte biri prim ödeme gün sayısına eklenecektir.

Okunma Sayısı: 82

Yazarın Diğer Yazıları

Bağ-Kur Borçları Torba Kanunla Siliniyor

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım...

Gurbetçinin Emekliliğinde Püf Noktaları

Geçen hafta “SGK gününü doldurmayanlar yurtdışı borçlanması ile emekli olabilir” başlıklı yazımda yurtdışında bulunan gurbetçilerle,...

SGK Borçları da Kapsama Alındı

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp kabul edilen 239 sıra sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda...

Kıdem Tazminatında Püf Noktaları

Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanunu 14. Maddesi ile düzenlenmiştir. İş Kanununa tabi işçilerin İş...

SGK Gününü Doldurmayanlar Yurtdışı Borçlanması İle Emekli Olabilir

Emeklilik şartlarından birisi de SGK prim gün sayısının doldurulmasıdır. Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı...