Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

İnşaat İşçisi Ücreti de Bankadan Yatacak


01 Mart 2009 01:05

Yorum Yapılmamış

İnşaat sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Malum inşaat sektörü olduğu için işçi sayımız fazla ve işçi giriş çıkışları da çok fazla oluyor. Bu durumda işçilerimizin maaşlarını bankadan yatırma imkanımız olamıyor. Bununla ilgili sektörel olarak bir istisna veya kolaylık var mıdır? Engin Bayram

İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması h linde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar veya PTT aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. Dolayısıyla inşaat işyeri de olsa sektörel istisna olmayıp, çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları veya PTT aracılığıyla vasıtasıyla ödeme zorunluluğu söz konusudur.

Yaşlılıktan emeklilik

Benim dayım 1959 doğumlu olup, ilk defa 1977 yılında SSK’lı olarak çalışmaya başladı ve 2650 prim gün sayısı var. Yaşlılıktan ne zaman emekli olur? Asalettin Aydın 23.05.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmayan ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödememiş sigortalılar En az 15 yıldan beri sigortalı olan ve en az 3600 gün sayısı ile Kadın ise 50 Erkek ise 55 yaşlarını tamamladıkları tarihe göre emekli olabilmektedir. Bu durumda, 3600 prim gün sayısını;* 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler erkek sigortalılar 58 yaşını doldurmuş olmaları,

* 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler ise 59 yaşını doldurmuş olmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler. Emeklilik için mutlak surette bir işyerinde SSK sigortalısı olarak çalışarak gün sayısını 3600 güne tamamlamanız gerekmektedir.
 

Esnafın Bağ-Kur başvurusu

Şahıs işletmesi açan bir kişi kendisi bağ-kura baş vurmak zorunda mı? Zorundaysa başvurmamasından dolayı ceza söz konusu mudur? Bedriye Koç Uysal

5510 sayılı Kanunla Bağ-Kur sigortalılığının başlangıcının bildirim yükümlüsü değişmiştir. 4-1/b bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılarının bildirimleri sigortalılık başlangıcından itibaren en geç 15 gün içinde kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu tarafından SGK’na bildirilecek.
Buna göre 4-1/b bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlardan;

a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde ge-lir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başlar ve bu tarih vergi dairelerince,

b) Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları, esnaf ve sanatkár sicil müdürlükle-rine tescil tarihi itibarıyla başlar ve bu tarih esnaf ve sanatkár sicil müdürlüklerince,

onbeş gün içinde Kuruma e-sigorta yoluyla bildirilmek zorundadır.

4-1/b bendi (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılarla ilgili bildirim yükümlülüğü bulunan kurum ve kuruluşlar, bildirimlerini merkez birimlerince yapmaları durumunda, bildirim zorunluluğu yerine getirilmiş sayılır. Kurum bildirimden itibaren bir ay içinde tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığını ve yaptığı işin iş kolu kodunu bildirir.

4-1/b sigortalılarının kayıt ve tescilini kuruma bildirmeyen veya işten ayrılış bildirgesini vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Okunma Sayısı: 109

Yazarın Diğer Yazıları

Şubat Ayı SGK Bildirimlerine Dikkat!

Her yıl Şubat ayında SGK’ lıların çalışma gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı konusunda uygulamada tereddütler...

Bölgesel Teşvikte Uzatma Geldi

Uzun bir süredir ekonomik kalkınma ve bölgesel istihdama destek sağlanması amacıyla sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde...

Kısa Çalışma ve Fesih Yasağında Neler Değişti?

Neredeyse bir yıla yakın bir süredir Covid-19 Sebebiyle Kısa Çalışma Uygulanmakta ve aynı zamanda 17...

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Ciro Kaybı Desteği

Yeni koronavirüs (COVID-19) Salgınından en çok etkilenen işveren gruplarından birini oluşturan yiyecek içecek sektörüne destek...

Tarım’da Sorunlar Nasıl Azalır, Fiyatlar Nasıl Düşer

Sürekli gündemde olan konulardan birisi de tarım ve çiftçinin desteklenmesidir. Esasen son 20 yılda tarıma...