Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Gece Çalıştırma Yasağı


16 Temmuz 2009 00:01

Yorum Yapılmamış

İş Kanunu’na göre, sanayiye ait işlerde on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaklanmıştır.

Gece çalıştırma yasağı sadece 18 yaşından küçük olan çocuk ve genç işçiler için kabul edilmiştir. Bu nedenle, işyerlerinde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin sanayiye ait işlerde gece çalıştırılmamasına dikkat edilmelidir.

Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaklanmıştır. Yine, aynı maddeye göre, yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen sekiz haftalık süre sonunda, emziren işçinin ise, 6 aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim raporu ile belirlendiği dönem boyunca, gece çalıştırılması yasaktır. Kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

Kanuna aykırı olarak çocuk ve genç işçileri gece çalıştıran veya yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline 2009 yılında 1.012-TL para cezası verilecektir.

Yer ve su altında çalıştırma yasağı

Geçen haftaki tünel işçilerinin vergi indirimine ilişkin taleplerine ilişkin yazımdan sonra, bazı okurlarımız yer altında çalıştırma yasağını da yazmamı istemişler.

İş Kanununa göre, maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde on sekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır.

Buna göre, maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde on sekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılmaması konusuna dikkat edilmelidir.

Kanunun hükümlerine aykırı olarak, belirtilen yerlerde on sekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve gençleri ve her yaştaki kadınları çalıştıran, işveren veya işveren vekiline 2009 yılında 1.012.-TL para cezası verilmektedir.

Ara dinlenmesi
İş Kanunu, günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;

a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika,

b) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

c) Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,

ara dinlenmesi verileceğini belirlemiştir.

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilecektir. Ancak bu sürelerin, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabileceği, dinlenmelerin bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabileceği, ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmayacağını hüküm altına almıştır.

İş Kanununa göre verilen ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmayacaktır. Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, yirmi dört saat içinde kesintisiz on iki saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir.

Ara dinlenmelerini Kanuna göre uygulamayan işveren veya işveren vekiline 2009 yılında 1.012-TL para cezası verilecektir.

Okunma Sayısı: 81

Yazarın Diğer Yazıları

Şubat Ayı SGK Bildirimlerine Dikkat!

Her yıl Şubat ayında SGK’ lıların çalışma gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı konusunda uygulamada tereddütler...

Bölgesel Teşvikte Uzatma Geldi

Uzun bir süredir ekonomik kalkınma ve bölgesel istihdama destek sağlanması amacıyla sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde...

Kısa Çalışma ve Fesih Yasağında Neler Değişti?

Neredeyse bir yıla yakın bir süredir Covid-19 Sebebiyle Kısa Çalışma Uygulanmakta ve aynı zamanda 17...

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Ciro Kaybı Desteği

Yeni koronavirüs (COVID-19) Salgınından en çok etkilenen işveren gruplarından birini oluşturan yiyecek içecek sektörüne destek...

Tarım’da Sorunlar Nasıl Azalır, Fiyatlar Nasıl Düşer

Sürekli gündemde olan konulardan birisi de tarım ve çiftçinin desteklenmesidir. Esasen son 20 yılda tarıma...