Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Borçlar Şişenin İçinde Durduğu Gibi Durmaz…


23 Nisan 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Günümüzde yaşadığımız krizin adını doğru koymazsak, doğru çarelerini de üretemeyiz. Bizim ve diğer dünya ülkelerinin yaşadığı kriz; BORÇ KRİZİDİR. Herkes borçlanıyor bizde onlar gibi borçlansak ne olur mantığı, daha doğrusu tasarruflarımızdan daha fazla büyüme hırsımız, aşırı...

Sonsuz Sermaye Birikim Efsanesinin Geldiği Yer


19 Nisan 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Zenginlik ve o zenginliğin sağladığı iktidar hırsının hikayesi, tarihin kendisidir. Sermaye birikimi demek, iktidar birikimi demektir. Bu birikim güçtür, güç de iktidardır. Bazen şöyle konuşmalar geçer; “falan zenginin beş milyardan dolardan fazla varlığı var. Neden...

Sermaye, Finans Sermayesi Tarafına Göç Ediyor


11 Şubat 2020 00:03

Yorum Yapılmamış

Ortalama aydınımız sermaye ile finans sermayesi arasında bir fark gözetmez. Eğer aydın, sağ ve sermayeden taraf, bir ideolojiye sahipse, finans sermayesi çok ama çok iyi bir şeydir. Hatta uygarlığımıza çağ atlatacak bir düşünce sistemidir. Eğer...

Sermayenin Tarihi Amerika’nın Tarihidir


04 Aralık 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Amerika’nın tarihi sermayenin tarihidir. Bu tarihte, halk yoktur. Emek yoktur. Amerikan halkının iç görüsü, perspektifi sermayeden ibarettir. Amerikan halkının en fakiri, kendini yönetsin diye, ABD’nin en zenginini seçer. Sermaye ile yatıp, sermaye ile kalkan bir...

Yozgat’a Hep Birlikte Sahip Çıkmak Zorundayız!

EDEBÎ GÜNDEM
Ahmet SARGIN

20 Haziran 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Son nüfus sayımına göre Yozgat’tan göç devam ediyor. Neden göçüyoruz, ya da Yozgatlı neden kaçıyor bu şehirden diye ciddi bir tahlil, araştırma- soruşturma yaptık mı? Bunu gündemimize alıp tartıştık mı? Masaya yatırım göçü önlemek için...

Konkordato Sürecinde Senelere Sari İnşaat İşleri ve Reel Hesap Değerlemeleri!


05 Şubat 2019 00:04

Yorum Yapılmamış

Konkordato, ”borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi Tacirin mali durumunu düzeltilerek iflastan kurtulmasını, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor....

Amerika ve İki Mecburiyeti; Savaş ve Oligarşi


29 Ekim 2018 00:03

Yorum Yapılmamış

Birazcık ekonomi ile ilgilenenler bilirler ki, kapitalizm sürekli krizler içindedir. Ekonomi bilimi ile uğraşanlar ve ekonomi kitapları, kapitalizmde krizler yapısaldır diye ifade ederler. Demek istiyorlar ki, eğer kapitalizm varsa krizle vardır. Kapitalizmin tarihi krizler tarihidir....

Semavi Metinlerde >> Emek ve Mülkiyet

SERAP
Ali ÖZALP

01 Mayıs 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Semavi Kitaplar için insanlığın yeryüzünde bulunma sebebi, insanlığın atası kabuledilen Adem’in çiğnediği yasakla ilgilidir. Hz.Adem’in sembolik yada başka birçok yoruma neden ilk yasağı çiğneme cüreti, kısa vadede sürgünle cezalandırılır. Tanrı, bu kısa vadeli cezadan sonra,...

Hepsini Kuyruğundan Yakaladık, Tekerlerine Taş Koyduk


01 Mart 2016 00:02

Yorum Yapılmamış

İki satranç oyuncusu neyi hedeflerse devlet, istihbarat örgütleri ve küresel sistemde onu hedefler. Şaha ulaşmak ve yok etmek için en kullanışlı araçlar diplomasi, sermaye, medya, terör, akademisyen ve sairdir. Hedeflerine ulaşmak için diplomatik araçları sonuna...

Serveti Sermayeye Dönüştüremedik

YOLCU
Eyüp ELMAS

23 Haziran 2015 00:02

Yorum Yapılmamış

Bu tespit İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin ÖZİNCE’ye ait. 20 Mart tarihli Dünya Gazetesindeki yazı başlığı ise SERVETİ SERMAYEYE DÖNÜŞTÜREMEDİK şeklindeydi. Gerisini biz Ordu diliyle devam edelim....