Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Engelli Teşvikinde Yanlıştan Dönüldü


03 Mayıs 2014 00:02

Yorum Yapılmamış

Engelli sigortalıların SGK primlerinin ödenmesinde asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin Hazine’ce karşılanması hüküm altına alınmıştır. Engelli sigortalılarla ilgili olarak sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanabilmek amacıyla aylık prim ve hizmet belgelerinin 14857 sayılı Kanun türü seçilerek verilmesi gereklidir. 6111 sayılı Kanun’la 5510 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik sonrasında 1 Mart 2011 tarihinden itibaren engelli teşvikinden yararlanan personel için, aynı anda beş puanlık prim teşvikinden de (5510 kanun türü) yararlanılabilmektedir.

4857 sayılı Kanun’un 30/3. maddesinde yapılan bu değişiklikle;

1- Korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı,

2- Kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı,

Hazine’ce karşılanmaktadır.

Daha önce kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin sigorta primi hissesinin %50’si karşılanırken, 6518 sayılı Kanun’un 58. maddesiyle, “4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yüzde ellisi” ibaresi “tamamı” şeklinde değiştirildiğinden bu düzenleme ile artık %100’ü karşılanacaktır.  Artık 54857 sayılı Kanun türü ile aylık prim ve hizmet belgesi verilmeyecek, tüm engelli çalışanlara ait bildirgeler sadece 14857 sayılı Kanun türü seçilerek verilecektir. Böylece uzun zamandır bizim de eleştirdiğimiz ve hiçbir mantıklı açıklaması bulunmayan büyük bir hatadan ve yanlıştan dönülmüş oldu.

Özel okul öğretmenlerine ücret serbestisi 

5580 sayılı Kanun’a göre öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada otuz saati geçemeyeceği, okullarda yöneticilik ve eğitim- öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemeyeceği yönünde yasal hükümler bulunmaktaydı. 6528 sayılı Kanun’un 14. maddesi ile;

“Madde 14 – 5580 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan;

– 5510/8/IV “Öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada otuz saati geçemez“

– 5510/9/II “Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.”

Yapılan düzenleme ile öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada otuz saati geçemeyeceğine ilişkin düzenleme ile okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemeyeceğine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

Ancak daha önce yapılmış olan iş sözleşmelerinde yer alan hükümlere göre belirlenmiş olan öğretmen ve yönetici ücretleri geçerli olduğundan bu yönde 4857 sayılı Kanun’un 22’nci maddesine göre çalışandan onay almadan ücretler düşürülemeyecektir.

Okunma Sayısı: 69

Yazarın Diğer Yazıları

Sahte Sigortalıya Suç Duyurusu Var!

Sahte sigortalı olur mu demeyin, fiilen çalışmadığı halde sağlık veya emeklilik hakları için fiilen çalışmadan...

Vergi Barışı, Matrah Artırımı ve Kasa Affı

Bu köşeden birkaç aydır vergi barışı, SGK ve Vergi borçlarının yapılandırılması, kasa affı, matrah artırımı...

Torba Kanunla Teşvik, Vergi-SGK Affı ve Ekonomiye İnce Ayar Geliyor

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM...

SGK ve Vergi Barışı Ekonomiye Nefes Aldırır mı?

Bu yılın başlarında Nisan ayı gibi geleceği konuşulan vergi barışı aradan geçen zamana rağmen bugüne...

Belirli Süreli Sözleşme ile Çalışan İşçi Kıdem Tazminatı Alır mı?

İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması asıl, belirli süreli olması istisnadır. Kanunda belirli süreli işlerle, belirli...