Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

En Kirli Tecavüz Hukuk Eliyle İşlenmiş Olandır…

KAMUSAL TEPKİLER
Mehmet Halil ARIK

27 Nisan 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Haneye baskın, ırza tasallut, sınır ihlali, hakka el uzatma tecavüzdür. Yasalar da, bütün dinler de bunu haddini aşma olarak tanımlamış ve ağır suçlar kapsamına almıştır.
Peki, bir kişi veya kurumun, kendisini TBMM yerine koyup, yürürlükteki bir yasayı tanımama, yok sayma, geçersiz kılma, değiştirme eylemlerinden birini veya birkaçını yapması “haddini aşma” yani “tecavüz” değil midir?
Bir Hukuk kurumu olarak YSK’nın hukuk ihlali bu kapsamda en rezil, en iğrenç tecavüz değilse, birisi YSK’nın yediği naneyi bu vatandaşa açıklasın.
En kirli tecavüz, hukuk eliyle işlenmiş olanıdır. Sıradan tecavüzlerden olma “piçlere” benzemez “hukuktan olma” piçler. Toplum vicdanında açtığı yaralar asırlarca kanar.Hesabı kapanmaz.
*
Bir Hukuk Kurumu olan YSK ve başındakiler, bilmek zorunda değiller mi bunu?, Hiç kimse haddini aşarak – yasalara tecavüz ederek yetki kullanamaz. Görevin ifası içinde haddini aşmak yoktur. Olamaz. Yasalar anayasaya aykırı olamadığı gibi, görev yapanlar da yasalardan ve anayasadan almadığı yetkileri kullanamaz. Kullanırsa Anayasayı ihlal olur!…
Ve unutulmasın ki bu ülkede, Anayası tebdil tağyir ve ilgadan (çiğnemekten) haddini aşanlara karşı darağaçları kurulmuştur. Anayasalar, devletin temel direğidir. O direk çökerse, ilk altında kalanlar da ellerindeki güçle mahkemeyi kadıya mülk görüp haddini aşanlardır.
Tecavüz eylemi bu kadar belirgin iken, nasıl olmuştur da, YSK, bu anayasal suçu işleyebilmiştir? Bu anayasal suçu ona kim veya kimler işletebilmiştir? Kararlarının kesin ve itiraza kapalı oluşu mu bu cesareti vermiştir?
İşlenen suç sıradan değildir. Zira, böylesi bir yasa tanımazlığın sonucunda ülkenin Anayasal Statüsü değiştirilmiştir. Gayri yasal yolla anayasa değişikliği ise, apaçık bir darbedir.
Unutulmasın ki; darbeler vatandaşlara mutlak direnme hakkı verir. Hem de, 15 Temmuz’un, vatandaşlara tanıdığı direnme hakkının tıpkısıyla – aynısıyla… !…
*
Bu anayasa ihlaline karşı, 11 kişilik YSK da, referandumun iptalini isteyen tek muhalif üye, Cengiz Topaktaş, “direnmek temel bir yurttaşlık görevidir, yani farzdır” diyor.
İşte Sayın Topaktaş’ın muhalefet şerhi; “Oyların mühürsüz olması referandumu yargı denetiminden çıkarır. Yasada, 98’inci ve 101’inci maddelerde seçmen pusulası ve zarfların mühürlü olması şartı vardır. Anayasanın 79’uncu maddesi, seçimlerin yargı denetiminde yapılacağını hüküm altına almıştır. Burada (mühürsüz oyların geçerli sayılmasıyla) Anayasa’nın ihlali söz konusudur.”
Dostlarım…
Sayın Üye, Cengiz Topaktaş’ın yazısına ulaşabileceğiniz link ile, yine bu konuyu irdeleyen bir başka değerli yazar, Levent Gültekin yazı link’ini ektedir.
Lütfen okuyalım… paylaşalım. Bunlar tek satırlık bir cümleye beğeni koymaktan çok önemlidir.
*
Bir filozofun sözüyle sonlandıralım yazımızı. “Karşı tarafın göze aldığını sen göze alamazsan, zafer hayaldir!”

Linkler;
http://www.adilmedya.com/ysk-karari-erdoganin-yeni-bir-dar…/ )
Levent Gültekin’in yazısı için link: http://www.diken.com.tr/referandum-sonuclari-ne-anlama-gel…/

24 Nisan 2017
Mehmet Halil Arık
Emekli eğitimci – DENİZLİ
mehmethalilarik@gmail.com

Okunma Sayısı: 81

Yazarın Diğer Yazıları

Hukuk’san; Adil Olacaksın; Adil Yargılanma Hakkını Sağlayacaksın

Yine mi “Hukuk Reformu?” Ne çok canımız sıkılıyor da düşüveriyor gündemlere reformlar.. Ne çok içi...

Ciddiyet Beyler!… Ciddiye!…

(Haftanın makalesi) Salgın son hızla yayılıyor, İstanbul başı çekiyor, resmi ağızlar borazan olmuş bunu duyuruyor,...

Amasya Genelgesi Bugünlere Ayna Tutar mı?

Amasya’da ateşlenen Kemalist Devrimin İşaret Fişeği (20-22 Haziran 1919) bir Özgürlük Bildirgesi’dir aynı zamanda. Mustafa...

Saray Erbabının Gözünde Bak Sen Nesin Eyyy AKP’li Kardeşim

Seni yönetenlerin sana bakış açısını iyi bil…   Söylem ve eylemleriyle, sana reva gördükleri sıfatı ben...

Şaşıp Kalıyorum….

Bir ülke ki, anayasasında “demokratik, laik, sosyal bir HUKUK DEVLETİ” olarak tanımlanmakta… Ne var ki;...