Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Emekli Memura Fark İkramiyesinde Püf Noktaları


09 Nisan 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Bir süredir 30 yıldan fazla hizmeti olmasına rağmen emekli ikramiyesi 30 yıl üzerinden ödenen devlet memurlarına ödenecek fark ikramiyeleri konuşuyoruz.
Anayasa Mahkemesi’nin 07.01.2015 tarihli iptal kararı öncesinde, devlet memurlarının emeklilik ikramiyesinde “30 fiili hizmet yılından fazla geçen süre için emekli ikramiyesi ödenmemekteydi.”
Anayasa Mahkemesi’nin 07.01.2015 tarihli iptal kararı üzerine, devlet memurlarının tüm hizmet süresi dikkate alınarak emekli ikramiyesi ödenmeye başlandı.
Ancak, 07.01.2015 tarihinden önce emekli olmuş olanlar için 30 yılı aşan hizmetler için ikramiye ödenmeyince emekli memurlar dava açmaya başladı ve Danıştay 11. Daire Başkanlığı’nın vermiş olduğu Esas No: 2016/223 Karar No: 2016/583 sayılı karar 30 yıl üzeri ikramiyesini alamayanlar için emsal oldu ve mahkeme yoluyla bu haklarını almaya başladı.
2017 Ocak ayında çıkan 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 07/01/2015 tarihinden önce emekli aylığı bağlanan memurlara, 30 yılın üzerindeki çalışmalarına ilişkin fark ikramiye esas hizmetler karşılığında emekli ikramiyesi ödenmesine imkânı tanındı. Buna göre, 07.01.2015 tarihinden önce; 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri olmasına rağmen, 30 tam yıl karşılığında emekli ikramiyesi ödenenlere 30 yılı aşan süreleri için emekli ikramiyesi ödenmeye başlandı.
Bu kapsamda, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27/01/2017 tarihinden önce yapılan başvurular da dikkate alınmak suretiyle, 17/3/2017 tarihine kadar SGK’ya yapılan başvurular esas alınarak, yapılan çalışmalar kapsamında incelemesi sonuçlanan emekliler için tahakkuk ettirilen 30 yıl üzeri hizmetlerine ilişkin ikramiye ödemeleri, aylık almakta oldukları bankalardaki hesaplarına gönderildi.
Emekli ve hak sahipleri, emekli ikramiyesi ödemelerini 21 Mart 2017 tarihinden itibaren ilgili banka şubelerindeki hesaplarından tahsil edebilecekler.
Başvurularına ilişkin inceleme süreci devam eden emekli ve hak sahiplerine, gerekli ödemenin yapılmasına yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda olan ve,
– Açmış olduğu davanın hangi aşamada olduğu veya
– Sigortalı hizmetleri ile birlikte hizmeti 30 yıldan fazla olanların sigortalı hizmet sürelerinin tetkiki gibi nedenlerle işlemleri devam edenlere, inceleme sonuçlarına göre ödemeler yapılmaya devam edecektir. Başvuruda bulunmuş olanlardan incelemeleri devam edenlerin ayrıca bir talepte bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.
SGK’ya yapılan başvurular kapsamında ödenecek emekli ikramiyesi tutarı, 6770 sayılı Kanun ile hükme bağlandığı üzere, emekli aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplanmıştır. Emekli olduğu tarihte geçerli olan katsayılara göre 1 tam yıl için hak edilen emekli ikramiyesi tutarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ancak, her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarının bir yıllık tutarı 50 Türk Lirası’nın, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 Türk Lirası’nın altında olamayacak şekilde hesaplama yapılmıştır. Buna göre, 1994 yılı Mart ayı içerisinde emekli olan ve 37 yıl 9 aylık hizmeti üzerinden emekli aylığı bağlanan bir şube müdürüne (7) tam hizmet yılı karşılığında ödenecek emekli ikramiyesi, emekli olduğu tarihteki katsayılara göre 70,77 TL (10,11 X 7) olmakla birlikte, her yılına ödenecek ikramiye 50 TL’den az olmayacağından emeklimize ödenecek ikramiye tutarı 350 TL olarak hesaplanmıştır.
Diğer taraftan, 2006 yılı Eylül ayında emekli aylığı bağlanan aynı durumdaki emekliye ödenecek emekli ikramiyesi ise 7 bin 317 lira 17 kuruş (1.045,31 X 7) olacaktır.
İkramiye tutarının üst sınırı 7 bin 500 olarak belirlenmiş olup, 7 bin 500 Türk Lirası üzerindeki tutar ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte 2018 yılı Mart ayı içerisinde ödenecektir.
Ödemeleri gönderilen emekli ve hak sahipleri, ödeme bilgileri ile ikramiyeye esas alınan hizmet bilgilerini e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.
Okunma Sayısı: 106
Etiketler: ,

Yazarın Diğer Yazıları

Haksız Çıkartılan İşçiler “İşe İade İsteyebilir!”

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin...

İş Kanununda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı işçinin İş Kanunundan doğan en temel haklarından biridir.kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve...

Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek mi?

7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir...

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği,...