Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Eksen Kayması..

ULUSAL GÖZLEM
Dr. Burhan ÖZFATURA

17 Ocak 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Mevlâm, Türk Milletini; bu çok bilmiş medya takımından, hergün ekranlarda beyin yıkamaya çalışan/ dışa bağımlı/ halkı küçük gören/ milli ve manevi değerlerimize soğuk, tiplerden korusun. Amaç, halkı şaşkına çevirmek. Doğrularla eğrileri karıştırtmak. Çıkar düzenlerinin devamını sağlamak. Mevcut; demokratik olmayan, oligarşik düzeni korumak.Bağımsız dış politikaların önünü kesmek. ( Böylece, dış mihrakların talimatlarını yerine getirmek)

Maşallah, Ülkemizde, ne kadar çok allâme mevcut. Tahsiline, birikimine, tecrübesine ve hatta yaşına bakmadan, ahkâm kesip duruyorlar. Kendilerinden başka, kimsenin fikrine saygı da göstermiyorlar. Bir kasıntılık, bir hava basma, bir kavgacı üslûp, devam edip gidiyor.

– Neymiş? Türkiye’nin ekseni kaymış?

– Niçin? Zira, ABD/AB/İsrail güdümündeki politikalardan vazgeçiliyormuş? İsrail’in vahşetlerine karşı çıkılma cesareti gösteriliyormuş? Güvenlik Konseyinde, ABD’nin emirleri hilafına red oyu verilmiş miş? Komşu ülkelerle ve İslâm Alemi ile yakın ilişkilere girişme hatasına (???) düşülüyor muş? Batı ile ilişkilerimiz zayıflıyormuş (???)

– Ne olurmuş? ABD/AB ve İsrail bizi cezalandırır mış? ( Bazıları yalvarıyor? “Ey ABD; niçin tepki vermiyorsun. Bizi mahçup etme. Üzme. Yalancı çıkarma.” ve “ Ey NATO; Türkiye’yi ihraç et.” ( Çok da umurumuzda)

– Ne yapılmalı imiş? Eski pısırık, güdümlü, şahsiyetsiz dış politikalar sürdürülmeli imiş? ABD ve AB talimatlarına, harfiyen riayet edilmeli imiş? Zinhar, Müslüman ülkelerle ilişki kurulmamalı, irticanın önü açılmamalı imiş?

İnsanda; biraz insaf, dürüstlük, bağımsızlık duygusu ve vatan sevgisi olur. Azıcık da olsa; şahsi çıkarlarını ve saplantılarını, milli menfaatlerin gerisine koyar.

Birazcık insafı ve vicdanı olanlara soruyorum:

1- ABD ve AB’nin Türkiye’nin dostu olduğunu söyleyebilir misiniz? Bizi , topluluğa alacaklarını, iddia edebilir misiniz?

– Elli yıldır, olmadık hakaretler/ iki yüzlülükler/ kalleşlikler/ iç işlerimize müdahaleler, sizi rahatsız etmiyor mu?

– Gümrük Birliği başta olmak üzere, verdiğimiz tüm tavizler, bize ağır faturalar yüklemiyor mu?

– Siyonistleri/ Ermenileri şımartan, pervasız hale getiren kimlerdir?

– Terör örgütlerine, bölücülere, en büyük desteği veren kimlerdir?

– Fransa/ Almanya/ Hollanda/ Avusturya/ Danimarka/ Belçika/ İsveç/ Norveç/ İsviçre/ İngiltere ve ABD’nin, Türkiye’nin dostu olduğunu; bize karşı dürüst ve samimi davrandıklarını, iddia edebilir misiniz? Her fırsatta, aleyhimize konuşmuyor ve çalışmıyorlar mı?( Darbelerdeki rolleri nedir?)

( Elbette, herkesle kavga edecek, harp edecek değiliz. Ama, dangalaklık edip de, güdüme girmenin de gereği yoktur. Siz şahsiyetsiz olursanız, pervasız davranışlar da artar. Şahsiyetli olursanız, onlar da kendilerine çeki-düzen verirler)

– AB gerçekten güçlü müdür? Üye olmak yaralı mıdır? (Yunanistan/ İspanya/ Portekiz/ İtalya/ İngiltere/ Macaristan, velhasıl tümü dökülmektedir. Kısa bir süre sonra, topluluğun dağılmayacağı, ne malûmdur? Kaldı ki, Brüksel bürokrasisi ve yolsuzluklar, hepsini bıktırmıştır)

Niçin, dış politikada, sadece AB hedefine kilitli ve mahkûm olalım. Niçin, Orta-doğu’ya/ Uzak Doğu’ya / Türk ve İslâm Dünyasına/ komşularımıza / Orta ve Güney Amerika’ya / Afrika’ya, ilgisiz kalalım, sırtımızı dönelim.

2- Güvenlik Konseyi kararında, Obama ikiyüzlülük yapmamış mıdır? Brezilya ve Türkiye’yi kullanmamış mıdır? (İran’ın sırtından milyar Dolarlar kazanan Rusya ve Çin, döneklik etmemiş olsa; Uranyum takas anlaşmasını kullanmayacak mıydı?)

3- Ülkesini sevenler, BOP Projesini incelemişler midir? (Elbette, Sn. Başbakanın, “ eş başkanlık konumu” vahim bir hatadır)

4- Türk medyasındaki; ABD/ İsrail ve Alman paylarının ve etkilerinin detayını, hiç araştırdık mı? Kimlerin, hangi yabancı kuruluş ve vakıflardan, ne miktarda, para aldığını inceledik mi?

5- Bölgemizde, İsrail/ Hindistan ve Pakistan’da nükleer silahlar vardır. Niçin, sadece İran hedef tahtası yapılmaktadır?

6- Bir türlü bağımlılıktan kurtulamayan; Afrika/ Türk ve İslâm Dünyasının perişan durumu, ibret alınmamalı mıdır?

7- Niçin, Brezilya ve Lübnan’ı tenkid eden yoktur? Sadece, Türkiye hedef tahtası yapılmak istenmektedir?

8- Bağımsız davranmanın, elbette bir fiyatı olacaktır. Dış mihraklar, içerideki maşaları kullanacaklardır. ( Bu konuda; başta MİT olmak üzere, tüm istihbarat birimlerinin ve Asker/ Sivil yetkililerin, gerekli titizliği ve hassasiyeti göstereceğine inanıyorum)

Ben; bağımsız/ şahsiyetli/ milli çıkarlarımızı ön plânda tutan, dış politikayı, gönülden destekliyorum. Dış işleri Bakanına ve Teşkilâtına da başarılar diliyorum,

Okunma Sayısı: 88

Yazarın Diğer Yazıları

Son Cüret…

Yılmaz Özdil’in bu kitabını, dikkatle/önemli yerlerin altını çizerek/zaman zaman ağlayarak/genelde, tepki, tiksinti ve isyan duyguları...

Deprem ve İzmir…

İzmir’de çok büyük bir afeti yaşadık. 7 büyüklüğündeki deprem hepimizi perişan etti ve fevkalade korkuttu....

Çevre İhanetleri…

Yüce Rabbim(cc),bizlere çok harika, nereye baksak güzelliklerle dolu; sayısız matematik, kimyevi, fiziki, astronomik vb. mucizelere...

Bitip Tükenmeyen Tefrikalar ve Kalleşlikler… (II)

Ne yazık ki bugünün dünyasındaki durum da farklı değildir. Hem Türk hem de İslam Dünyası...

Bitip Tükenmeyen Tefrikalar ve Kalleşlikler… (I)

Televizyonda Büyük Selçuklu Devletini anlatan bir dizi başladı. Bu vesile ile tarih kitaplarına bir daha...