Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Doğum Borçlanması


21 Ekim 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Okurumuz Recep Kambur, “Doğum borçlanmasında doğumdan önce SSK’lı olma şartı vardı. Ama SSK’lı olmadan doğum yapmış kadınlarda müracaat edebilirler denilen bazı mahkeme kararları duyuyorum. SGK bu maddeyi revize etti mi acaba. Yanı SSK’lı olmadan doğum yapan bir kadın örneğin 1982 yılında doğum yapmış diğer çocuğunu ve 1990 yılında da SSK’lı olarak ilk defa çalışmaya başlamışsa, doğum borçlanması yapabilir mi?” diye soruyor.

Kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerinin borçlandırılmasında sigortalının doğumdan önce 4/a bendi (SSK) kapsamında tescil edilmiş olması ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması yeterli sayılmaktadır.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmayacak, doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlandırılmaktadır.

İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilecektir. Ancak mevcut SGK uygulamasında, sigortalı olunan tarihten önceki doğumlar için borçlanma hakkı verilmemektedir. Annelerin önemli sorunlarından birisi olan, doğum borçlanmasındaki bu haksız uygulama umarız düzeltilir.

İş kazaları nasıl önlenecek?

İşçinin de, işverenin de en çok zarar gördüğü konuların başında iş kazaları gelir. Öyle ki, iş kazasından dolayı her gün 3-4 işçi hayatını kaybediyor. İşte, iş kazalarının en büyük nedenlerinden birisi eğitim eksikliği ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması olduğu dikkate alınarak, iş güvenliği uzmanlığı oluşturuldu. Amaç, iş kazalarını azaltmak, işçilerin güvenli çalışabilmelerini sağlamaktı.

Çalışma hayatının en önemli parametrelerinden birisi olan iş sağlığı ve güvenliği ne kadar önemli ise, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde de iş güvenliği uzmanlarının önemi o kadar büyük.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’in birinci bakanlık döneminde çıkarılan istihdam paketi, çalışma yaşamındaki önemli değişiklikleri ve bazı kolaylıkları beraberinde getirmişti. Ancak, iş güvenliği uzmanları ile ilgili konular sürekli Danıştay duvarına çarptığı için 5000 dolayındaki iş güvenliği uzmanlarının mağduriyeti devam ediyor.

İş güvenliği uzmanlığı uygulaması ilk olarak 2004 yılındaki yönetmelikle hayata geçmişti ama ne yazık ki 2006 yılında iptal edilen yönetmelikle ilgili süreç 2009 yılına gelindiğinde yeni bir dönemece girmişti. İlk kez özel sektöre açılan iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri sayesinde ülkenin ihtiyacı olan uzmanlar yetişecek diye beklerken 2009 yönetmeliği de Danıştay tarafından iptal edildi.

Torba Kanun’la düzenlenen İş Kanunu değişikliği yeni bir umudu ortaya çıkardı ve 27.11.2010 tarihli yönetmeliklerle yola devam edilecekti ki, bu sefer de yönetmeliğin geçici maddeleri durdurulunca yaklaşık 5000 mühendis ve teknik elemanın sertifikaları geçersiz duruma düştü. Sayın Bakan’ın, hem işletmeleri, hem iş güvenliği uzmanlarını ve hem de işçileri mağdur eden bu uygulamaya bir çeki düzen vermesidir. Böylece iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkı sağlayacaktır.

Okunma Sayısı: 83

Yazarın Diğer Yazıları

Torba Kanunda İlave İstihdam Prim Desteği

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım...

Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzindeki İşçi Sağlıktan Yararlanabilir mi?

Covid-19 virüs salgını kısa çalışma yapılması açısından dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı neden olarak kabul edilmiş...

GSS Borcu Olanlar Dikkat!

Genel sağlık sigortası herhangi bir sigorta kolunda ya da bakmakla yükümlü olarak aktif sosyal güvencesi...

Deneme Süresinde Fesih Yasağı Var mı?

Deneme süreli iş sözleşmesinde fesih kısıtlaması olup olmadığı konusunda tereddütler bulunuyor. Taraflarca iş sözleşmesine bir...

Bağ-Kur Borçları Torba Kanunla Siliniyor

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım...