Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Çalışma Bakanlığı İkamet İzni Sorununu Çözdü


26 Nisan 2014 00:01

Yorum Yapılmamış

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, kanunun uygulamaya ilişkin hükümleri yayımından bir yıl sonra yani 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup geçerli çalışma izinlerinin ikamet izni sayılacağı, çalışma izni verilen yabancılardan Harçlar Kanunu’na göre çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı tahsil edileceği öngörülmektedir. Uygulamada 11.4.2014 öncesi alınan çalışma izinleri için emniyet müdürlüklerinden ikamet izni alınmasında büyük sorunlar yaşanmaktaydı. Özellikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü çok ileri tarihlere randevu verdiği için hem işverenler ve hem de yabancı uyruklu çalışanlar mağdur olmaktaydı.
Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nca (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) tüm valiliklere gönderilen 10.04.2014 tarih ve 2092 sayılı yazıda; 11.04.2014 tarihinden önce çalışma izni almış olup da henüz ikamet izni almayanlardan, çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı alındıktan sonra ayrıca ikamet izni almalarına gerek kalmaksızın mevcut çalışma izinlerini kullanacakları ifade edilmekte ve bu işlemlerin, ikamet izni işlemleri için müracaat edildiğinde valiliklerce gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Buna Göre;
a) 11.04.2014 tarihinden önce çalışma izni düzenlenen yabancılar: 
Bakanlıkça 11.04.2014 tarihinden önce çalışma izni düzenlenmiş bulunan yabancıların (ikamet izin harcını ödemiş olmaları koşuluyla) ayrıca ikamet izni almaları gerekmemekte olup, bu yabancıların ellerinde bulunan çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçecektir. Bu kapsamda bulunan yabancılara ilişkin ikamet izni harçları İçişleri Bakanlığı’nın (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) tüm valiliklere gönderilen 10.04.2014 tarih ve 2092 sayılı yazısı gereğince illerde valiliklerce (uygulamada İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’nce) tahsil edilecektir.
b) Çalışma izin harcı yatırılan ancak çalışma izni düzenlenmemiş yabancılar:
11.04.2014 tarihinden önce çalışma izin talebi uygun görülerek çalışma izin harcı yatırılan ancak bakanlıkça çalışma izni henüz düzenlenmeyen yabancılar için çalışma izin harcına ilaveten yatırılması gereken ikamet izin harcı miktarı ve nereye yatırılacağı Bakanlığımızca ilgililere e-posta ile bildirilmektedir. Söz konusu ikamet izin harcı yatırılan yabancıların çalışma/ikamet izin belgeleri Bakanlıkça adreslerine gönderilecektir.
c) Çalışma izni düzenlenip, ikamet izin harcı yatırılan yabancılar:
11.04.2014 tarihinden önce çalışma izni düzenlenip, ikamet izin harcı da yatırılmış bulunan yabancılar için, bu ödemeye ilişkin makbuzların bir dilekçe ekinde Bakanlıkça gönderilmesi halinde mevcut çalışma izninin aynı zamanda ikamet izni yerine de geçtiği hususunda gerekli bilgilendirme yazısı adreslerine gönderilecektir.
d) Sosyal güvenlik yükümlülükleri:
Çalışma izni verilen ancak yeni düzenleme nedeniyle ikamet izni alınamayan yabancıların sosyal güvenlik yükümlülüklerinin en geç 15 gün içinde (Yabancının yurtdışında bulunması halinde ülkemize girişini müteakip) yerine getirilmesi zorunludur. Yabancı kimlik numarası bulunmayan yabancıların sigorta girişleri SGK’nın 2011/43 sayılı genelgesine göre kağıt ortamında yapılmaktadır.
SGK`dan en memnun il Uşak!
Geçen hafta TÜİK`in yaşam memnuniyet araştırmasının genel başlıklarını paylaşmıştık. Yaşam memnuniyet araştırmasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun memnuniyet oranı Türkiye genelinde %69,6 olarak ölçülmüştür. Bu oranın en yüksek olduğu il %89.5 ile Uşak en düşük olduğu il ise %34,8 ile Şırnak`tır. Bu başarıdan dolayı Uşak SGK İl Müdürü Kenan Şenol ve Uşak SGK personelini kutluyoruz.
Okunma Sayısı: 69

Yazarın Diğer Yazıları

Sahte Sigortalıya Suç Duyurusu Var!

Sahte sigortalı olur mu demeyin, fiilen çalışmadığı halde sağlık veya emeklilik hakları için fiilen çalışmadan...

Vergi Barışı, Matrah Artırımı ve Kasa Affı

Bu köşeden birkaç aydır vergi barışı, SGK ve Vergi borçlarının yapılandırılması, kasa affı, matrah artırımı...

Torba Kanunla Teşvik, Vergi-SGK Affı ve Ekonomiye İnce Ayar Geliyor

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM...

SGK ve Vergi Barışı Ekonomiye Nefes Aldırır mı?

Bu yılın başlarında Nisan ayı gibi geleceği konuşulan vergi barışı aradan geçen zamana rağmen bugüne...

Belirli Süreli Sözleşme ile Çalışan İşçi Kıdem Tazminatı Alır mı?

İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması asıl, belirli süreli olması istisnadır. Kanunda belirli süreli işlerle, belirli...