Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Bitmeyen kin, Doymayan Gözler…

ULUSAL GÖZLEM
Dr. Burhan ÖZFATURA

22 Ocak 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Günlerdir, bir fotoğraf uyurken bile gözlerimin önünden gitmiyor: Afganistan'da, katlettikleri kardeşlerimizin üzerine işeyen, şerefsiz ABD askerleri.O iğrenç yaratıklar. O, insanlıktan nasipsiz güruh. Ve şüphesiz; o, müslümanları insan yerine koymayan haçlı zihniyeti.

Bakıyorsunuz, her katliamın arkasında, aynı iğrenç çehre. Aynı kin kusan Sionist-Evangelist çetesi. Sionistlerin uşağı ABD yönetimi. İpleri İsrail'in elinde olan, kukla ABD başkanları. Ve zavallı, suskun, ABD sömürgesi, İslam Dünyası. Sadece kendini düşünene, halkına karşı diktatör- efendilerine karşı iki büklüm, krallar/emirler/başkanlar. Düzmece bir Arap baharı. Amortismanı dolmuş uşakların yerine gelen, yeni köleler. Ve ezilen müslüman halk. İsrail maşası ABD zalim ve pervasız.

Dünya'nın her tarafında cinayetlerini, işkencelerini ve sömürgeciliğini sürdürüyor. Tüm bu katliamlar ve vahşetler hep bir Haçlı ruhu ile yapılıyor. (Zeka özürlü, evangelizm yobazı, oğul Bush, bunu açıkça ifade etmedi mi? İkiz kuleleri kendileri yıkıp, bu büyük yalanı, Irak/Afganistan vb işgallerin gerekçesi yapmadı mı? Ve yalanları ortaya çıkınca, hiç yüzleri kızardı mı?) Ve hepsinin ipleri, (gözü doymaz, Yahudi) Rothschild ve Rockefeller ailelerinin (illuminati çetesinin liderlerinin) elindedir. Tüm savaşlar, bu gözü doymaz ailelerin; bu silah/petrol/maden/velhasıl tüm zenginliklerin üstüne oturmuş patronların eseridir.

Ne kadar çok kan dökülür, ne kadar çok mermi/füze atılırsa, bunların servetleri katlanmaktadır. Ele geçirdikleri sahalar, şirketler, ülkeler, genişlemektedir. Birleşmiş Milletler/ Dünya Bankası/IMF/FED ve AB Merkez Bankaları/Dış İlişkiler Konseyi (CFR)/Dünya Ticaret Örgütü/Mason Locaları/tüm finans kurumları, vs. vs. üzerindeki hakimiyetleri daha da artmaktadır. Bunlar için, Yahudiler dışındaki insanların hiç değeri yoktur. Hele, zavallı ABD halkını, ellerindeki medya/sinema ve yayın gücü ile, iyice uyutmaktadırlar. İstedikleri gibi, beyin yıkamaktadırlar. Bunların taktikleri, stratejileri hep aynıdır. Karıştır, fakir düşür ve işgal et. (Ordo ah Chao, kaostan düzen yaratmak) Dikkat etmemiz gereken husus, aynı taktiklerin, Türkiye'de de uygulanmakta olmasıdır. Özellikle, son aylarda düşmanlık ve saldırıları, daha da artmıştır. Zira; 1- İsrail'e karşı sürdürülen tavrımız; İsrail'in kurucusu olan, bu melanet şebekesini rahatsız etmektedir. (Bugüne kadar, Türkiye'yi istedikleri gibi kullanmaktaydılar.) (Selanik yahudisi Sarkozy'nin hezeyanlarının sebebi de aynıdır.) 2-Sn. Başbakanın söylediği, “faiz lobisine boyun eğmeyeceğiz” sözünün, direkt muhatabı bunlardır.

Tüm dünyayı faiz ve borç sarmalı ile sömüren, istediği gibi soyanların, bu söz işine gelmemiştir. Uygulanan para politikaları, bunların çıkarlarına ters düşmektedir. 3- Savunma sanayisinde, milli payın arttırılması çalışmaları, yıllardır bizi sömüren İsrail'in ciddi kayıplara uğraması demektir. (İntihar etti denilen süper evlatlarımızın, şehit edildikleri konusunda, hiç şüphe yoktur.) 4- Türk medyasının, çok önemli bir bölümünü ele geçirmiş olmalarına rağmen, Türk halkının beynini yeterince yıkamayı başaramamışlardır. Halkımız, her geçen gün, bu en baş düşmanlarını daha iyi tanımaktadır. 5- Anadolu sermayesinin güçlenmesi, bunların çıkarlarına ters düşmektedir. Sebepler çoktur. Saldırılar her geçen gün dozunu arttırmaktadır. Özellikle, bunların sahip oldukları, The Economist Dergisi ve Financial Times Gazetesi başı çekmektedir. Aleni biçimde, taraflı ve iğrenç yayınlar yapmaktadırlar. Aslında, elimizde güçlü kozlar mevcuttur.

Ve mutlaka kullanılmalıdır.. 1- Rusya ve Güney Amerika'da petrollerin millileştirilmesi, bunlara darbe olmuştur. Özellikle, Irak'taki kuyularından sevkiyat için, bize muhtaçtırlar. (En son, Karamehmet ile, Kuzey Irak petrolleri ile ilgili olarak, şirket kurdular.) 2- Rothshild grubu, Türkiye'de, son dönemde; özelleştirme ve şirket birleşmeleri ( ya da satışları) ile ilgili olarak, 15,3 milyar dolarlık bir ciro sağmışlardır. Değişik tedbirlerle, önleri kesilebilir. 3- Bu aileye ait, (çok sayıda şirketin önde gelenleri olan) BP/Shell/HSBC/De Beers/ABN/Amrobank/Rio Tinto gibi kartellere karşı daha titiz davranılabilir. (Ms. Rio Tinto, dünyanın en büyük madencilik şirketidir. Küreselleşmede, madencilik sektörünün amiral gemisidir. 1873 yılında, Afyon ticaretinden kazanılan, haram ve kanlı para ile, kurulmuştur. Dünya maden üretiminin %12,5'luk payına sahiptir. Şu anda, Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların tümünde pay sahibidir. Türk bor madenlerinin en büyük alıcısıdır. Ve sadece, ham bor almakta, bize katma değer imkanı bırakmamaktadır. Danışıklı döğüş, İran- ABD kavgasına rağmen, bu şirket, Namibya'daki- dünyanın en büyük uranyum tesisinde İran ile ortaktır ve İran'a uranyum sağlamaktadır.

Ayrıca, İran'ın Dhakhasan bölgesinde altın çıkarma yatırımları yapmaktadır. Bizde de Ilısu Barajı'nda, bu ailenin hissesi bulunmaktadır. (Osmanlı Bankası'nı kuran da bunlardır.) Demek ki, çok titiz ve dikkatli davranılması gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye'de terörün kimler tarafından organize edildiği ve desteklendiği, herkesin malumu olmuştur. Buna göre, AKP'nin net/dik ve tutarlı tavırlar segilemesi şarttır. En azından 34 sivilin öldüğü olayda, istihbari bilginin kimden geldiğinin aydınlanması bile, çok şeyi ortaya koyacaktır…

Okunma Sayısı: 100

Yazarın Diğer Yazıları

Savunma Sanayi (I)

Savunma sanayinin gelişmesi için Kırıkkale’de entegre bir silah sanayinin kurulması hususu, ilk kez İzmir İktisat...

Suyun Değerini Bilelim… (II)

Tasarruf ve kaçakları azaltma çalışmaları: Mevcut şartlarda su arzını arttırmak pek mümkün değildir. Kaldı ki...

Suyun Değerini Bilelim… (I)

Su, insanın en temel ihtiyacıdır. Bir kişi, karnını doyurmadan epey bir süre dayanabilir ancak susuzluğa...

İki Motorun Öyküsü ve TEİ’nin Başarısı

Türkiye savunma sanayi, roket ve hava araçları için ihtiyaç duyduğu motorların büyük bir bölümünü yurt...

Avrasya Paktı…

Azeri kardeşlerimizin muhteşem zaferi; Ermeni çetelerini bozguna uğratması ve işgal altındaki topraklarını kurtarması, hepimizi çok...