Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Bitmeyen İstismar Senaryoları…

ULUSAL GÖZLEM
Dr. Burhan ÖZFATURA

25 Temmuz 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme dönemine girmesinden itibaren; halkı bölmek/birbirine düşürmek/tahrik etmek için, her türlü senaryo uygulanmıştır. İngiltere/ABD/Fransa/Almanya/Rusya vb. ülkeler; imparatorluğu parçalamak için, devamlı olarak, Rum/Ermeni/Bulgar/Sırp/Kürt/Arap velhasıl tüm ırkları kullanmışlardır. Neticede; İttihat – Terakki denen (çoğu mason) ahmaklar çetesinin de hataları ile, Cihan İmparatorluğu yıkılmış; elimizde son kalemiz olarak Anadolu kalmıştır. Ancak, şer güçlerin kini ve düşmanlığı bitmek bilmemektedir. Bu son kalemizi de düşürmek için, her türlü melanete başvurmaktadırlar. Başta İsrail/ABD/Vatikan/AB ve Rusya olmak üzere; tüm Türk ve İslam düşmanları, (içerideki hainlerin de desteği ile) her gün yeni ihtilaf konularını gündeme sokmaktadırlar.

 

Türk – Kürt /Alevi – Sünni / Laik – Antilaik /Sağcı – Solcu /Muhafazakar – Liberal; vs. vs. Ne yazık ki; ödenen bu kadar ağır faturalara, dökülen kanlara, heba olan canlara rağmen, hala bu oyunlara inanmaktayız. Bir türlü ibret almamaktayız. Güçbirliği ve dayanışma tablosu çizememekteyiz. Kaderlerimizin ortak olduğunu idrak edememekteyiz. Düşmanlarımız bellidir. Gayeleri de açıktır; Türkiye’yi bölmek, parçalamak, kardeşi kardeşe kırdırmak, huzursuz etmek, güçsüz kılmak, kalkınmamıza engel olmak, varlık içinde yokluk çektirmek, sömürü düzenini devam ettirmek. Niçin bu kadar basiret ve ferasetten yoksunuz ? Niçin devamlı olarak aynı tuzaklara düşüyor, yalanlara kanıyor, birbirimizle çatışıyoruz ? Niçin gerçekleri öğrenmiyor, dedikodulara ve yalanlara göre tavır alıyoruz ? Niçin bağrımıza yerleşmiş (Türk ismi taşıyan ama Türk düşman, kripto Ermeniler başta olmak üzere) hainleri afişe etmiyoruz ? Her türlü bölücü tahrike karşı anında tavır koymuyoruz ? Elbette Türkiye’yi, son bir asırdır yönetenlerin ciddi vebali vardır. Zira gereken tedbirleri almamış, devamlı tavizler vermişlerdir; (vermeye devam da etmektedirler)

 

1-Hangi akla hizmet, her biri birer ABD ajanı olan, “Barış gönüllülerini” bağrımıza soktuk. Her türlü demografik ve coğrafi araştırmalar yapmalarına; Kürt- Türk/Alevi-Sünni düşmanlığı doğuracak çalışmalarına; Kahramanmaraş, Çorum ve Sivas olaylarını gerçekleştirmelerine, Gazi olaylarını koordine etmelerine izin verdik ?

 

2-Hangi akla hizmet MİT’i, CIA ve MOSSAD güdümüne soktuk ?

 

3-Niçin; terörü azdıracaklarını bile bile peşmergeleri, hudutlarımız dahiline soktuk ? Niçin Çekiç Güç’ün teröre yoğun destek vermesine göz yumduk ? Niçin her konuda ABD ve İsrail’in emrine girdik ? Niçin Gladyo’ya, darbelere, muhtıralara, Ergenekon faaliyetlerine, planlı cinayetlere karşı çıkmadık ? Niçin hala (başta uyuşturucu olmak üzere) astronomik tutarlara ulaşan kaçakçılıklar için ciddi tedbirler almıyoruz ?

 

4-Niçin halkı cesaretle eğitmiyor, onlara gerçekleri anlatmıyoruz ? İstismar kapılarını kapatmıyoruz ?

 

– Mesela; Alevilik nedir ? Din midir, Mezhep midir, Felsefe midir, (Hz. Ali’siz Alevilik propagandası yapan dış mihrakların, kabul ettirmek istediği gibi) dinsizlik midir ? Bu gerçekler, cesaretle ve açıklıkla ortaya konmalıdır.

 

– Hz. Ali (R.A.) efendimizi, Sevgili Peygamberimizin (SAV) yanında büyütüp- eğittiği yeğenini, Halifesini, İlmin Kapısını, Allah’ın (CC) Aslanını, Hayber Fatihi Sancaktarını, sevgili kızını verdiği damadını, ilk çocuk müslümanı ne kadar tanıyoruz ? Ve gerçekten sevip sayıyor muyuz ? Bu muhteşem insanın; İslamın en küçük bir emrine karşı gelmediğini, nafileler dahil, tüm ibadetlerinde ne kadar titiz davrandığını biliyor muyuz ? O zaman, adını kullanarak yalanlar uydurabilir, günahlara geçit verebilir miyiz ?

 

– Hacı Bektaş Veli Hazretlerini ne kadar tanıyoruz ? Hayatı ve eserleri hakkında bilgimiz var mı ? Varsa hangi cesaretle o güzel insanı kendi çarpık düşüncelerimize alet edebiliyoruz ? Hiç olmazsa Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin eserlerini; Merhum Prof. Esad Coşan ve Bedri Noyan’ın kitaplarını okutmalıyız.

 

– Cemevi nedir ? Cami yerine ikame edilebilir mi ? Semah bir ibadet olabilir mi ? Bir Alevi, diğer Müslümanlardan farklı sayılabilir mi ? Herkes için geçerli olan ibadetleri ihmal edebilir mi ? Alkol mübah sayılıp, bir ritüel gibi kabul edilebilir mi ? Gerçek bir Alevi, camiye karşı çıkabilir mi ? Her şey açık ve net biçimde öğretilmelidir. Bu yollarla çıkar sağlamak ya da bölücülük yapmak isteyenlerin önü kesilmelidir. Bilgisi olmadan fikir üretenler afişe edilmelidir. Hepimiz aynı gemideyiz. Cenab-ı Hak korusun, gemiye bir şey olursa bundan herkes zarar görür. Aklımızı başımıza alalım. Hainlere alet olmayalım…

 

Not: Mübarek Ramazan Ayı’nın, halkımıza, ülkemize ve tüm insanlara hayırlar getirmesini diliyorum

Okunma Sayısı: 155

Yazarın Diğer Yazıları

Üniversitelerimizin Hali…

YÖK tarafından yayınlanan 2019 Yılı Üniversiteler İzleme ve Değerlendirme genel raporuna göre; 1– Türk yükseköğretim...

Son Cüret…

Yılmaz Özdil’in bu kitabını, dikkatle/önemli yerlerin altını çizerek/zaman zaman ağlayarak/genelde, tepki, tiksinti ve isyan duyguları...

Deprem ve İzmir…

İzmir’de çok büyük bir afeti yaşadık. 7 büyüklüğündeki deprem hepimizi perişan etti ve fevkalade korkuttu....

Çevre İhanetleri…

Yüce Rabbim(cc),bizlere çok harika, nereye baksak güzelliklerle dolu; sayısız matematik, kimyevi, fiziki, astronomik vb. mucizelere...

Bitip Tükenmeyen Tefrikalar ve Kalleşlikler… (II)

Ne yazık ki bugünün dünyasındaki durum da farklı değildir. Hem Türk hem de İslam Dünyası...