Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Batıdan Demokrasi Beklemek!


28 Nisan 2017 00:03

Yorum Yapılmamış

Osmanlı bitiş ve çöküş döneminde, Batı’dan, Avrupa’dan hakkaniyetli bir barış anlaşması bekliyordu. Şimdi de Avrupa Birliğinden tam üyelik için, hakkaniyetli bir tavır bekliyoruz ya…

Beklenen barış gelmedi, Osmanlıyı bir güzel parçaladılar.

Hep birilerinden bir şeyler beklemek. Ben bir şey yapmayayım ama birileri gelsin benim için iyi şeyler yapsın!

Elin oğlu gelecek, ülkemizde demokrasi inşa edecek!

Bizim Avrupa birliği maceramız yukarıda tanımlamaya çalıştığım temel üzerine oturtulmuştur.

Emperyalizm nereye demokrasi götürmüş? Bir tek örnek gösterilemez.

Egemenliğimizi verip, demokrasi alacağımızı sananlar var.

Emperyalizm dünyayı kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemiş,  kendi ekonomi ve siyaset anlayışına göre bir demokrasi tanımlamış, bu demokrasiyi bize dayatıyor.

Kendi düzenini gelişmekte olan ülkelerde kurup, o düzen üzerinden, ülkeleri çok uluslu şirketlerin pazarı konumuna getirmek istiyor.

Sömürü ile elde ettiği sermaye birikimini, tüm dünyanın aleyhine olacak şekilde kullanmak istiyor.

Emperyalizm asıl istediği demokrasi falan değil, kendi sermayesi önündeki tüm engelleri kaldırmaktır. En temel engel olarak da, ulus devletleri görüyor.

Kendi tanımladığı demokrasi, sende yok diye, kendi yönetim sistematiğini sana dayatıyor. Adına da demokrasi diyor.

Bu gün, dünyada, demokrasi denince, sermayenin önündeki tüm engellerin kalkması(Küreselleşme buna yetmedi), çalışanların hak ve hukukunun kısıtlanması anlaşılıyor.

Böyle bir düzeni de, kendi düşündüğü ve planladığı araçlarla diğer ülkelere taşımaya çalışıyor.

Çok uluslu şirketlerin ulus devlete karşı verdiği mücadele demokrasi olmaz. Olsa olsa tekellerin düzeni olur.

Çok uluslu şirketler ulus devletleri parçalamak için silah dahil, din dahil, her türlü aracı kullanmaktadırlar.

Şimdi de sahte demokrasi dayatmalarıyla demokrasiyi araç olarak kullanıyorlar.

Gerçek demokrasi, emperyalizme karşı verilen mücadelenin içinden çıkar.

Şimdi içinde yaşadığımız sorun şudur; Çok uluslu şirketler(emperyalizm) diyor ki, ben sana sermaye veririm. Ancak, Türkiye’deki işbirlikçilerime dokunma. PKK’ya dokunma, tekrar PKK ile masaya otur. Fetoculara, Amerikancılara, Batıcılara dokunma…

Benim dediğimi yapmazsan seni Afrika ülkelerinden biri gibi tanımlarım. Türkiye’yi federasyonlara böleceğim, benim dediğimi yapmazsan başına gelecekleri sen bilirsin…

Ulus devletimize karşı, büyük bir şantaj dönemini yaşıyoruz. Şantajlar başarılı olmazsa, Suriye’de, yerleşen Amerikan silahından yenileri gelecektir.

Bülent Esinoğlu
bulentesinoglu@gmail.com

Okunma Sayısı: 177

Yazarın Diğer Yazıları

Kitle İmha Silahına Dönüşmüş, Ben Hala Ekonomi Bilmem Diyor!

Ekonomik işleyişi bilmek veya bilmemek neyi değiştirecek, dememeliyiz. İktisatçı olmasak da ekonomiyi derinlemesine bilmesek de...

Teknolojik Olarak Üretilen Paralar Finans Kapitali Yıkabilecek mi?

Teknolojinin mülkiyetinin, servet sınıfının elinde olması sebebiyle, teknolojilerin nimetinden önce servet sınıfı nemalanıyor, belli bir...

Borç Veren Sınıf ve Borç Alan Sınıf

Her şeyin borç ile finanse edilmesi, endüstriyel kapitalizmden finans kapitale geçişle başladı. Endüstriyel kapitalizmde, malların...

Taze Gladio Devşirme Planı

Oldum olası çok garipsedim. Gladio’ya biz neden FETO dedik? Oysa FETO Amerika’nın Türkiye içindeki gladio...

Borç Tsunamisi Siyaseti Alabora Eder mi?

Borçlu olmak insan dünyasını nasıl etkilerse, devlet ve millet hayatını da öyle etkiler. Borçlu olmayı...