Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

BAĞ-KURluya işsizlik sigortası geliyor


19 Şubat 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

2000 yılında 4447 sayılı Kanunla işçiler için işsizlik sigortası uygulanması başlamıştı. Aradan geçen bu zamanda işsizlik sigortası ile birlikte ülkemiz açısından önemli bir birikim sağlanmış oldu. Zor dönemlerde işsizlik sigortası işçinin güvencesi oldu.

Şimdi 4/b sigortalıları yani Bağ-

Kur’lular için de buna benzer bir düzenleme getiriliyor. 8 Şubat 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis’ine sunulan Torba Kanun Tasarısında (Esas No: 2/1585), Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Tasarının kısa bir süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel kurulunda görüşülmesi beklenmektedir. Tasarıda yer alan düzenlemeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel kurulunda görüşmeleri tamamlandıktan sonra kanunlaşacak ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Esnaf Ahilik Sandığı

Esnaf Ahilik Sandığı kurulması hedeflenmektedir. İsteğe bağlı sigortalılar, 6132 Sayılı Kanun tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere 4/b kapsamında kendi hesabına çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacak.

Esnaf Ahilik Sigortası zorunludur. Bu uygulama kapsamında giren ve faaliyette olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte (01.07.2017), faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olacaklar.

İflas istemiyle mahkemeye başvurulmuş olmak suretiyle veya iflasa tabi olmamakla birlikte işyerini kapatmak suretiyle sigortalılığı sona erenler,

+ Sigortalılığının sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR’a doğrudan veya elektronik ortamda başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri,

+ Prim ödeme koşullarını yerine getirmeleri,

+ Prim borçlarının bulunmaması kaydıyla ödeneğe hak kazanırlar.

Ancak, sigortalılığın sona ermesindeki en fazla 90 günlük süreye ilişkin pim borcu olanlar, diğer şartları sağlamaları ve prim borçlarının alacakları ödenekten tahsil edilmesi kaydıyla ödenekten faydalandırılacak.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı ne ödeyecek?

Sigortalılar ve devlet, Esnaf Ahilik Sandığı primi ödeyecekler. Prime esas kazançlarının yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak alınacak. Buna göre en az asgari ücretten 35,55 TL sigortalı payı ve 17,77 TL devlet payı olarak ödenecek. Yine SGK tavan tutarından prim ödeyenler için de 266,62 TL sigortalı payı ve 133,31 TL devlet payı olarak ödenecek.

Sigortalılara sağlanacak hizmetler

+ Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği,

+ Yeni bir iş bulma,

+ Aktif İşgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar

Esnaf Ahilik Sandığının bir önceki yılın prim gelirlerinden yüzde 15’i, işsizliği azaltmak amacıyla kullanılabilecek.

Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği

Sigortalılığın sona ermesinden önce 120 gün sürekli çalışmak şartıyla;

+ 720 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün,

+ 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün,

+ 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün süreyle Esnaf Ahilik Sandığı Ödeneği verilecek.

Sigortalının dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancın yüzde 40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan Esnaf Sandığı ödeneği miktarı, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemeyecek. Buna göre işsizlik ödeneği en az 711 TL ve en fazla da asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’i olan 1.422 TL olarak ödenecek.

Okunma Sayısı: 107

Yazarın Diğer Yazıları

İş Kanununda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı işçinin İş Kanunundan doğan en temel haklarından biridir.kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve...

Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek mi?

7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir...

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği,...

Fesih Nedeninin Yazılı Bildirimi Neden Önemli

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile...