Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Bağ-Kur Kaydı Yaptırmayanların Borcu Silinir mi?


21 Mart 2010 00:03

Yorum Yapılmamış

13.04.2009 tarihinde vergi mükellefi oldum ama şu ana kadar bağ-kur kaydım henüz yapılmamış durumda. Bende hiç müracaat etmedim. Eğer müracaat etsem bir yıllık borç çıkacak. Vergi mükellefiyetimi sona erdirip tekrar açsam bağ-kurum sıfırdan başlar mı? Yoksa ilk vergi giriş tahini mi esas alırlar? Hüseyin Baylan .

Sosyal güvenlik reformu olarak bilinen 5510 sayılı Kanun’la getirilen hükme göre, 4 / b (Bağ-Kur) sigortalısı sayılmasına rağmen 01.10.2008 tarihine kadar Bağ-Kur (SGK) tescilini yaptırmayanların hak ve yükümlülükleri 01.10.2008 tarihinde başlamaktadır.

Sizin tercihinize bağlı olarak, 4 / b (Bağ-Kur) borcunuz silinmez veya vergi kaydınızı kapatsanız bile sigortalılığınıza ilişkin hak ve yükümlülükleriniz devam eder.

1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı hâlde, 30.04.2008 tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulmaktadır.

30/4/2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalı kapsamına girmeniz mümkün değildir. Sizin 13.04.2009 itibariyle 4 / b (Bağ-Kur) sigortalılığınız olması gereklidir.

***
Ortak olmayan şirket müdürünün sigorta primi

Okurumuz Nurettin Torun “Limited şirket ortağı olmayan kişi, dışarıdan limited şirketin temsilcisi (şirket müdürü) seçilmiş ve adına şirketi temsilen imza sirküleri çıkarılmıştır. Bu kişinin sosyal güvenlik primi hangi statüden ödenecektir?” diye soruyor.

5510 sayılı Kanun’a göre limited şirket ortaklarının 4 / b (Bağ-Kur) sigortalısı olmaları gerekmektedir. Ancak şirket ortağı olmayan ve dışarıdan şirket müdürü olarak atanan kişinin 4/a (SSK) sigortalısı sayılarak 4/a kapsamında sigorta primlerinin ödenmesi gereklidir.

***

Şirket ortağının SGK karşısındaki durumu

Okurumuz Mehmet Yalçın diyor ki; “22/02/2010 tarihinde sigortalı olarak işe başladığım firmada hisse devri ile şirket ortağı oldum. Şirket ortağı olmam benim 4 / a’lı olma durumumda bir değişiklik olur mu? Yoksa şirket ortaklığımdan dolayı 4 / b’li mi olmam mı gerekiyor?”

Sigortalının, 4 / (a), 4 / (b) ve 4 / (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle 4 / (c) bendi kapsamında, 4 / (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılmaktadır.

Yine, aynı madde uyarınca 4 / (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 / (a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilemeyecekler.

Uygulamada sıkça görüldüğü üzere, limited şirket ortakları kendi ortak oldukları şirketlerinden kendilerini de 4 / a sigortalısı olarak prim ödemektedirler.

01 / 10 / 2008 tarihinden önce yürürlükte olan uygulamada, sigortalı oldukları şirkete sonradan ortak olanların SSK sigortalılıkları devam ettirilmekteydi. Bu kapsamda SSK kapsamında sigortalı oldukları halde, ortak oldukları şirkete ait işyerlerinden 4 / (a) bendine tabi prim ödemesi olanların sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilir.

Ancak, 01 / 10 / 2008 tarihinden sonra sigortalı oldukları şirkete sonradan ortak olanların 4 / b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılıkları olması gerekmektedir. Bu nedenle 22 / 02/ 2010 tarihinde sigortalı olarak işe başladığınız şirkete ortak olmanız durumunda 4 / b’li olmanız gerekmektedir.

Okunma Sayısı: 117

Yazarın Diğer Yazıları

Part-Time Çalışmada Püf Noktaları

Günümüzde başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere esnek çalışma yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle...

Haksız Çıkartılan İşçiler “İşe İade İsteyebilir!”

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin...

İş Kanununda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı işçinin İş Kanunundan doğan en temel haklarından biridir.kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve...

Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek mi?

7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir...

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...