Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Bağ-Kur Destek Priminde Üst Sınır 253 TL


02 Mart 2009 01:23

Yorum Yapılmamış

Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Bağ-Kur kapsamında bir faaliyetleri olması durumunda sosyal güvenlik destek primi ödemeleri gerekmektedir.
 
 Yapılan düzenlemeye göre emeklilerin 4/b kapsamında faaliyette bulunmaları durumunda almakta oldukları aylıklarının 2008 yılında yüzde 12’si, 2009 yılında yüzde 13’ü, 2010 yılında yüzde 14’ü ve 2011 ila izleyen yıllarda ise yüzde 15’i oranında uygulanacak. Ancak kesilecek olan bu tutar, 4/b sigortalılarıyla ilgili yılın ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacak. Bu sigortalılardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi alınmayacak. Sosyal güvenlik destek primine tábi olanların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecek.
 
 2009/Ocak ayı sosyal güvenlik destek primi borçları 2009/Şubat dönemi aylıklarından kesilirken, prim oranı % 13 olarak uygulanacaktır. Ancak bu tutar, 4(b) sigortalılarına 2009/Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacağından 2009/Ocak ayında 4(b) (Bağ-Kur sigortalısına ödenen en yüksek yaşlılık aylığı 1.949,47 TL olup, 2009 yılında aylıklardan kesilecek SGDP miktarı 253,43 TL’den fazla olmayacaktır.
 
 5510 sayılı Kanunun 4/ (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına ilişkin sürelerde Bağ-Kur destek primi alınmayacak.
 
 Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler 5510 sayılı Kanuna göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına ilave edilmeyecek, toptan ödeme yapılmayacak.
 
 
SGK’da cenaze ödeneği 289 TL
 
 Sosyal güvenlik reformunda en çok tartışılan konulardan birisi cenaze ödeneği idi. Cenaze ödeneği;
 
 a) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,
 
 b) Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken,
 
 c) Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının ailesine verilir. Kendisi için en az 360 gün prim bildirilmiş iken ölen sigortalıya verilecek cenaze ödeneğinde ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.
 
 Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
 
 Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile Kuruma başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne kaydedilmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca usulüne göre düzenlenen bir belgenin Kuruma verilmesi gerekir.
 
 Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ödeneceği öngörülmüştür. Bakan tarafından onanan 26/12/2008 tarih ve 2008/508 sayılı SGK yönetim kurulu kararı ile 1/1/2009 tarihinden itibaren ölen sigortalılar için 289.00 TL cenaze ödeneği verilecektir.
 
 
Emzirme ödeneği 70 TL
 
 Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 4/ (a) ve 4/(b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine süt parası dnilen emzirme yardımı verilmesi hükme bağlanmıştır. Sosyal güvenlik reformu ile önce altı ay boyunca 1/3 asgari ücret olarak süt parası (emzirme ödeneği) verilmesi öngörülmüşken, daha sonra yapılan değişiklikle bu oran, yaşaması şartıyla her çocuk için doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre SGK tarafından verilmesi gereken emzirme ödeneği 2009 yılı için 70.00 TL olarak belirlenmiştir.

Okunma Sayısı: 140

Yazarın Diğer Yazıları

Şubat Ayı SGK Bildirimlerine Dikkat!

Her yıl Şubat ayında SGK’ lıların çalışma gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı konusunda uygulamada tereddütler...

Bölgesel Teşvikte Uzatma Geldi

Uzun bir süredir ekonomik kalkınma ve bölgesel istihdama destek sağlanması amacıyla sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde...

Kısa Çalışma ve Fesih Yasağında Neler Değişti?

Neredeyse bir yıla yakın bir süredir Covid-19 Sebebiyle Kısa Çalışma Uygulanmakta ve aynı zamanda 17...

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Ciro Kaybı Desteği

Yeni koronavirüs (COVID-19) Salgınından en çok etkilenen işveren gruplarından birini oluşturan yiyecek içecek sektörüne destek...

Tarım’da Sorunlar Nasıl Azalır, Fiyatlar Nasıl Düşer

Sürekli gündemde olan konulardan birisi de tarım ve çiftçinin desteklenmesidir. Esasen son 20 yılda tarıma...