Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Ah Şu Beka! Farklı Bir Pencereden Osmanlı


15 Haziran 2020 00:03

Yorum Yapılmamış

[“Anasından Emdiği Süt Burnundan Geldi” deyimini çok duymuşsunuzdur. Peki, bu deyimin, içinizi titretecek acı kaynağını biliyor musunuz? Osmanlı’da Kardeş ve Bebek Katliamının Son Bulması… Osmanlı 1389’da başlayan kardeş katliamını 1603’e kadar 214 yıl kesintisiz ve...

Sürçü Lisansız Bir Yazı Bu…


16 Mayıs 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Bugün satırı, yalakalık adına amuda kalkıp kıyama duranların, iki kuruşluk dünya menfaati adına eğile eğile kamburu çıkanların, üç kuruşluk döner koltuklu bir makam için şereflerini ve haysiyetlerini kaybedenlerin, kamu malını babasının malıymış gibi gören ve...

Misyon-Vizyon-Komisyon


19 Şubat 2019 00:03

1 Yorum

Cari cemiyet hayatımızın bütün katmanlarına baktığımızda, misyon, vizyon ve komisyon kavramlarının her üçüyle de karşı karşıya gelmemiz mümkündür. Ülkemizde; misyon da, vizyon da, komisyon da yüzdelik oranlara vurulduğunda, karşımızda çeşitli oranlarda görünür ve bu görünme;...

İnsanların Bozulan Akordu


15 Şubat 2019 00:03

1 Yorum

Şirâzesi kaçan ülkemizde, insanların akortlarının iyice bozulduğu bir dönemden geçiyoruz… Ülke kabuğunda armonisizlik içinde her telden çalan, çıkardıkları sesler arasında âhenk ve hiçbir uyum bulunmayan, ayrılık ve ihtilaf havaları çalanların alâmet-i fârikalarıyla, ülke huzurumuzu bozdukça...

Dostluklar mı Kayboldu? Hükümsüz müdür Dostluklar?


10 Şubat 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Hayatta çoğu değerlerin üstünde görülen tek anlayış dostluktur. Gerçek dostluklar, anonim türkülerin lezzetinde olup, eskimezler, pörsümezler; hatta yıllandıkça daha da kıymet atfederler. Hele de vefâ, sadakat gibi unsurlar köklü olarak dostluklara sinmişse, gerçek dostlar birbirleri...

Trabzonlu Âdem


08 Şubat 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

DOST… Özellikle şu son günlerde özlemini çektiğimiz dost, dostluklar, dostlar nerede kaldılar? Eskiler bile adeta bugünleri görürcesine ‘’UNUTULMUŞ BİRER BİRER, ESKİ DOSTLAR ESKİ DOSTLAR’’ şarkısını yazıp söylemişler mi? Eski dostluklar adına o kadar söylenecek söz...

“Bu Gemi Batarsa Hep Birlikte Batarız”


06 Şubat 2019 00:03

1 Yorum

Anadolu coğrafyasında asırlardır bir arada yaşayan, ortak değerleri birlikte paylaşan insanların son otuz yıldır yaşadıkları ihtilaf, ülkemizin hayrına görünmemekte, bu durumdan bir şekilde nemalananlar çeşitli emperyalist güçlerin patronları olmaktadır. Özellikle İslâm coğrafyasında bulunan yeraltı kaynaklarının...

İdealizmin Ekseninde Kalmak


04 Şubat 2019 00:01

1 Yorum

Dünyanın eksen kaymalarına uğradığı bir çağda, idealizmin ekseninde kalmak zor gibi görünse de, dünya hayatını nizam ve intizama koyacak değerler manzumesinin tek şartı, her zaman “idealizm” dir. Zahiren bakıldığında küresel değişim idealizmi reddetse de, cemiyet...

Âlicenaplık Affedici Olmakla Elde Edilir


28 Ocak 2019 00:01

Yorum Yapılmamış

Kırılganlıkların en üst zirvesini yaşadığımız şu günler içinde, insanların nefislerine galebe çaldırması belki de tercih edilen en kolay yoldur. İnsanlar beşerdirler, hâliyle hata da yapacaklardır. Yapılan hatalardan dolayı, hata yapanların üstüne kin, garez ve nefsaniyetle...

Koskoca Dünyada Yoldaşsız / Çobansızız


27 Ocak 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

Şair Ali AKBAŞ bir mısrasında; “Çoban bile bizden yoldaşlı” diyordu. Dünya fırıldağının altında bizler; onlarca nefsî kaygılarımızla yaşarken, acaba yoldaşlı mıyız / çobanlı mıyız? Dünya kalabalığının milyarlarla sayıldığı eksende; para kazanma çabasında ihtirasların arttığı, makam...

Şehir Emanetçileri


26 Ocak 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Şehirlerin geleceklerine delâlet eden şehir emanetçileri, yani bütün idarî birimlerinde yönetim erklerini ellerinde bulunduranlar; gerek halkın oylarıyla, gerekse kendi liyakatleriyle geldikleri makamlara hak ve hakkaniyet düsturlarıyla sahip çıkmalıdırlar. Nihâyetinde bir makama ulaşmak doğrultusunda çok çeşitli...

12