Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Aldatılmak Hoşunuza mı Gidiyor?


19 Aralık 2011 00:01

Yorum Yapılmamış

Yeni tanıştığım kişiler astrolojiyle 15 yıldır amatörce uğraştığımı duyunca gayri ihtiyari bir şekilde şöyle diyorlar BAK BAKALIM BENİM DURUMUM NE OLACAK?GELECEK SENEM NASIL GEÇECEK ? Tabi bende bu durum

 

karşısında gülmeden duramıyorum ve astrolojinin fal olmadığını dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Gördüğüm kadarıyla aldatılmaktan, hoş sözler ile pohpohlanmak ya da öcü böcülerle korkutularak söğüşlenmekten çok hoşlanan bir toplumuz. Kaşıntı tutuyor sanki birilerini. Ya gaz vereceksin dolmuşa bindireceksin ya da boş hayellerle korkutup hayatına burnunu sokacaksın.

 

Fal nedir sorusuna iyice bir açıklık getirelim ki, başımız gereksiz yere bir daha ağrımasın. Fal, cinlerle bağlantı kurup, onların bize göre çok uzun ömürleri dolayısıyla geçmişi çok iyi bilmelerinden kaynaklanan bir aldatma yöntemidir. Cinler geçmişi bilir ama geleceği asla bilemezler. 200-300 yıl geçmişte olmuş olayları çok rahat söyleyebilirler. Bir kişinin geçmişindeki yaşadıklarını onun yüzüne söylediğinizde hayret ediyor ve bu inanmışlık durumu o kişide teslimiyet oluşturuyor. O kişi bu adam benim bir gün veya ay veya yıl önce ne yaptığımı, ne yaşadığımı bilebildiğine göre gelecekte olacakları da bilebilir zannına kapılıyor. Bundan sonra o kişi aldatılmaya hazırdır artık. Ne söylerseniz söyleyin inanacaktır. Ne söylerseniz yapacaktır. Kafasında büyüyen evham onu yönlendirmeye yönetmeye başlar.

 

Fal işinde genellikle yuvarlak laflar kullanılır. Aldatılmaya hazır olan kişi bu yuvarlak laflar kendi aklınca yorumlar durur ve falcısını haklı çıkarmak, verdiği fal bakım parasının boşa gitmediğini kendi kendisine telkin ederek çevresinde sinek uçsa FALCI BİLDİ, inek kaçsa FALCI BİLDİ diye ortalık yerde döner durur ve falcının da bedavaya reklamını yapar. Bazı kişiler aldatılmaktan hoşlanırlar. Ne kadar ahmak olduklarını kendilerine bile söyleyemez ve çevrelerinden gelen iltifatları gerçek zannederler. Falcılardan teselli sözler duymak onla iyi gelir. Falcıya aldanan hapı yutar da falcı hapı yutmaz mı ? Tabiî ki falcı da hapı yutar. Falcı da cinlerin oyuncağı olup çıkmıştır artık. Falcı üç defa hapı yutmuştur. Biricisi, parasını alıp aldattığı insanların vebalini yüklenirler, ikincisi, falla kılla uğraşmaktan kendi vazifelerini, ibadetlerini unuturlar dünya işlerine batar kalırlar. Üçüncüsü de cinlerin kölesi olurlar. Bu işin en kötüsüdür ki, onlara biat edenler dünyalık üç kuruş kazanç uğruna imanlarını ahretlerini satmış olurlar. Maazallah.

 

Hele ki, para karşılığında insanların gönül gözünü bağlayık, körleştirip ev yuva yıkanlar, büyü ile kız kaçırtanlar, büyü ile insanların akıllarını bağlayıp kişileri istemedikleri hayatlara sürükleyenler, büyüyü dinde helalmil gibi gösterip cahil insanlara büyü yapmayı ibadet zannettirenler, hoca kisvesi altında fal büyü işlerini din işleriymiş gibi halka gösterenlerin vay ahretteki hallerine. Akıllı hiç kimse böyle bir vebal yüklenmeye kalkışmaz maazallah.

 

Peki astroloji nedir diye merak edenlere birkaç cümle yazayım. Astroloji bir bilimdir. Fıtrat bilimidir. Bir kişide hangi özellikler var, hangi özellikler yok bunun bilinmesidir. Kökü burçlara ve burçların ruhaniyeti de Esma-ül Hüsna ya dayanır. Birimde aşikar olan özelliklerin kökleri Esmalardır. Hocalık adı altında üfürükçülük falcılık yapanlar faili hakikinin Allah olduğunu inkar ederler. Benlikleri, egoları, nefsleri şişer azar firavunlaşır.

 

Yasin suresi

54-) felyevme lâ tuzlemü nefsün şey'en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta'melun;
O Gün hiçbir nefse en ufak bir şey zulmedilmez… Ve yaptıklarınızdan başkası ile cezalandırılmazsınız (yaptıklarınızın karşılığına erersiniz).

60-) elem ahad ileyküm ya beniy Ademe en lâ ta'budüş şeytan* innehu leküm adüvvün mübiyn;
“Ey AdemOğulları!… Size ahdetmedim (bildirip bilgilendirmedim) mi: Şeytana (vehme) kulluk yapmayın, muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır?.

61-) ve enı’buduniy* hazâ sıratun müstekıym;
Bana kulluk edin!… Sırat-ı müstakıym budur” (diye?).

62-) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra* efelem tekûnu ta'kılun;
Andolsun ki (şeytan) sizden pek çok cibill (çok kimse, cemaat, nesiller) i saptırdı… Aklınızı kullanmadınız mı?.

Yasin suresi ve pek çok surede ayette hep okumuşumdur ki, herkes yaptığından sorumludur ve yaptığının sonucunu alacaktır. Cinlere, cincilere, üfürükçülere muskacılara değil sadece Allah’a sığınılması, sadece Allah’a ibadet edilmesi gerektiği görülmekte.

 

ENAM SURESİ

84-) Ve vehebna lehu İshaka ve Ya'kub* küllen hedeyna* ve Nuhan hedeyna min kablü ve min zürriyyetihi Davude ve Süleymane ve Eyyube ve Yusufe ve Musa ve Harun* ve kezâlike neczil muhsiniyn;
Biz O’na (İbrahim’e) İshak’ı ve Ya’kub’u hibe ettik… Hepsine hidayet ettik (vahdet ehlidirler)… Daha önce Nuh’a ve O’nun zürriyyetinden Davud’a, Süleyman’a, Eyyub’e, Yusuf’a, Musa’ya ve Haruna da hidayet etmiştik… Muhsinleri böyle mükafatlandırırız.

85-) Ve Zekeriyya ve Yahya ve Iysa ve İlyas* küllün mines salihıyn;
Zekeriyya’ya, Yahya’ya, İsa’ya ve İlyas’a da… Hepsi salihlerdendi.

86-) Ve İsmaıyle vElyesea ve Yunuse ve Luta* ve küllen faddalna alel alemiyn;
İsmail’e, Elyesa’a, Yunus’a ve Lut’a da… Hepsini alemlere üstün kıldık.

87-) Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ıhvanihim* vectebeyna hüm ve hedeynahüm ila sıratın müstekıym;
Onların babalarından, zürriyyetlerinden ve kardeşlerinden bazılarını da… Onları ictiba ettik (seçtik) ve sırat-ı müstakıym’e (tevhid-i zat’a) hidayet ettik onları.

88-) Zâlike hüdAllahi yehdiy Bihi men yeşaü min ıbadiHİ, velev eşrekû le habita anhüm ma kânu ya'melun;
Bu Allah hidayetidir… Kullarından kimi dilerse, onunla (B sırrınca) hidayet eder… Eğer onlar dahi şirk koşsalardı, elbette yaptıkları tüm amelleri hiç olur boşa giderdi.

Eğer onlar dahi şirk koşsalardı, elbette yaptıkları tüm amelleri hiç olur boşa giderdi.

BU İFADEYİ HİÇ AKLIMIZDAN ÇIKARMAYALIM. Ne Cinlere ne cincilere ne falcılara inanıp şirke düşmeyelim ve dünyadan imanla göç edelim inşallah

Okunma Sayısı: 68
Kategori: Uğur ÖZALTIN
Etiketler: , ,

Yazarın Diğer Yazıları

Kısa Kısa – Gereksiz

Zaman zaman… değil, yeteri zaman aralıklarında duyuyorum. Diyorlar ki “bilişim bölümleri gereksizdir.” Bunu öğretmen de...

Katillik Nerede Başlar

Günümüzün en çetrefil sorusu budur. İnsanı öldürmek nerede cinayettir, nerede haktır, nerede dine vicdana uygun...

Sor Soruyu

Sor soruyu al boruyu yarışmasına hoş geldiniz. Bugün ilk bölümümüzde üç yarışmacı birbirine soru soracak...

Üstün Dökmen Döktürdü

Prof. Dr. Üstün Dökmen bugün Star televizyonunda Melek adlı programda konuktu ve astroloji hakkındaki görüşlerini...

Para Zaafı

Para zaafı yani para için her şeyi yapabilirlik ya da menfaat köleliği günümüzün en çetrefil...