Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

18 yaşında Emeklilik Olur mu?


18 Mart 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Başlığı gören okurlarımızın böyle soru, böyle başlık olur mu dediklerini duyar gibiyim. Bir süredir referandumu konuşuyoruz ve referandumla gelecek Anayasa değişikliklerinin sonuçlarını tartışıyoruz.

Türkiye düşmanlığı tavana vurmuş bazı ülkelerin ve bunların maşası terör örgütlerinin referandumla ilgili ölesiye yaptıkları “Hayır” kampanyalarının bile “Evet” verilmesi için yeterli olduğudur. Burada bütün vatan hainlerinin el birliğiyle şer cephesi için çalışması bu seçimin ülkemiz ve geleceğimiz açısından çok önemli sonuçları olduğunu ve mutlaka oy kullanılması gerektiğini gösteriyor.
Hayır cephesinin Anayasa değişikliğiyle ilgili sıklıkla başvurduğu bir yöntem de bilgi kirliliği yaparak sivil siyasetin itibarsızlaştırılmasıdır. Gücünü halktan alan demokratik siyasetin egemen olacağı yeni bir dönem ve yönetim şeklinin ülkemizin istikrar ve istikbali için önemini görmemek için art niyetli olmak gerekir.
Anayasa değişikliğiyle ilgili maddelerden birisi de, seçilme yaşının 18 olarak değiştirilmesiyle ilgili.
Önceki gün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ATV-A Haber ortak yayınında anayasada yapılacak değişiklikle milletvekili seçilme yaşının 25’ten 18’e indirilmesiyle alakalı CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına karşıözetle; “18 yaşındaki çocuklarımızı adeta küçümsemesi, bunların iki sene milletvekilliği yaptıktan sonra emekli olacakları ve askerlik yapmayacakları ile ilgili açıklamaları çok ayıp oluyor. 18 yaş olayı sadece benim ülkemin erkekleri için değil, genç kızları için de geçerli. Onların da Parlamento’ya girme imkanı var. Kaldı ki Parlamento’da görev yapmak, askerlikten daha aşağı, basit bir şey değil ki. Orada da çok çok önemli, hayati ve bu ülkenin güvenliğiyle ilgili kararları da alabilme imkanına ve yetkisine sahip olacak. Şu anda 18-25 arasında 7 milyonun üzerinde genç var. Kalite sürekli olarak yükseliyor. Bu kaliteyi biz yok farz edemeyiz. Fakat doğru olmayan şey şu ‘iki yıl milletvekilliği yaptıktan sonra emekli olma hakkını kazanıyor ama emekli olmuyor.’ Aldatma milleti. Bir defa ondan sonra 65 yaşa kadar olan süreç var. Bu süreç içinde eğer gerçekten milletvekilliği sona ererse, o gencimiz ondan sonra ya cebinden sigortasını, primini ödeyecektir veya bir yerde çalışmaya başlarsa orada ödemeler yapılacaktır. 65 yaşına geldiği zaman emekli olduğunda milletvekili sıfatıyla emekli olma hakkını kazanacak” ifadelerini kullandı.
Seçim dönemlerinde milletvekili emekliliği özelinde sansasyonel açıklamalar yapmak, oyları etkilemek adına da yalana başvurmak, bunların özellikle başvurduğu en bilindik yöntem.
Eskiden bu tip siyaseti itibarsızlaştırma haberleri bir kısım tetikçi medya mensupları tarafından yapılırdı. Şimdiyse aynı haksız ve hukuksuz eleştiriler, 2008 yılındaki emeklilik yaşına ilişkin değişiklikten etkilenmemesi için kundaktaki torunu sigortalı göstertilen siyasetçimiz tarafından yapılıyor.
Hayır cephesi “18 yaşında milletvekili seçilip, 4 yıl milletvekilliği yapan bir kişinin ömrü boyunca emekli maaşı alacağını iddia ediyor. Yani deniyor ki, 4 yıl milletvekilliği yapıp, 22 yaşında emekli olacaklar, 70 yaşına kadar yaşarlarsa 50 yıl (her yıl zamlı) ayda 10 bin lira maaş alacaklar. Hem de askere gitmeyecekler” diyor.
Esasen kişisel görüşüm, yalanda sınır olmadığı gibi, 18 yaşında milletvekili seçilen iki yıl sonra emekli maaşı alması da gerçekle alakası olmayan bir husus olduğu. Burada bu siyasetçilerimizin hem gazi meclisimizi, hem de milletvekillerimizi ve siyaseti itibarsızlaştırma gayretini kınıyorum.
Kaldı ki, konunun bu şekilde gençlere dayandırılmasını anlamakta zorlanıyorum. 18 yaşında milletvekili olacak bir kardeşimizin yasal düzenlemelere gençlerimizin perspektifinden bakması, gençlerin sorunları ve beklentilerini meclis gündemine getirmesinin kime ne zararı olabilir? Bundan rahatsız olmak niye?
Üstelik milletvekilliği gibi onurlu bir hizmeti 5 yıl yerine getirmiş bir kişinin 60 küsur yaşında emekli olduğunda milletvekillerine emekliliklerinde tanınan haklardan faydalanması 22-23 yaşında emeklilik anlamına gelmediğini belirtmeliyiz.
Milletvekillerinin emekliliği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ‘Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevinde bulunanların aylıkları’ başlıklı 43’üncü maddesinde düzenlenmiştir.
Bu düzenlemeye göre, dışarıdan bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği (milletvekili) görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, Kanunun 26, 28, 44, geçici 2 ve geçici 4’üncü maddeleri gereğince aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olmaları halinde, 27, 29, geçici 2 ve geçici 4’üncü maddelere göre hesaplanacak aylık tutarından az olmamak kaydıyla, Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin yüzde 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının yüzde 42’si oranında malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenir.
Kanun metninde yollama yapılan 26, 28, 44, geçici 2 ve geçici 4’üncü maddeler, emeklilik yaşına ilişkin hükümlerdir. Daha açık bir ifade ile bir memur hangi emeklilik yaş şartına tabi ise milletvekilleri de aynı yaş şartına tabi olmaktadır.
Örneğin; önümüzdeki ilk seçimde 18 yaşında milletvekili seçilip sigortalılığı seçimle başlamış olan ve bir dönem milletvekilliği yapmış olanlar 9000 gün prim ödemesini 2040 yılında yerine getirmiş ise emeklilik yaşı 63 olacaktır. Eğer milletvekilliği beş yıl sürmüş ise bu sürenin dörtte biri emeklilik yaşından indirilecek olup 61 yıl 9 ay şartını sağlaması halinde emekli maaşı almaya hak kazanabilecektir.
Diğer bir deyişle bilgi kirliliğinin ve sivil siyaseti itibarsızlaştırma gayretinde olanlara buradan ekmek çıkmaz. Olsa olsa bilgisizliklerini FAŞ’etmiş olurlar.
Konuyu özetlemek gerekirse, milletvekilleri dahil tüm çalışanlar için tamamlamaları gereken bir emeklilik yaşı vardır ve bu emeklilik yaşını tamamlamamış olanlara emekli maaşı bağlanması söz konusu değildir.
Okunma Sayısı: 100

Yazarın Diğer Yazıları

İş Kanununda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı işçinin İş Kanunundan doğan en temel haklarından biridir.kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve...

Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek mi?

7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir...

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği,...

Fesih Nedeninin Yazılı Bildirimi Neden Önemli

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile...