Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Yüz ve Yirmidokuz Kez


26 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Fiilen hayatta ne olup olmadığı, ne kadar olup olmadığı, neyin hayal olup olmadığı, neyin mümkün sayılıp sayılmadığı bir yana.
Karşınıza geçen sivil veya asker “otoritelerin ne anlattığı, tarihin nasıl aktığı veya nasıl yorumlandığı, hepsi bir yana.
“Cumhuriyet” diye bir şeyden bahsedecekseniz, öncelikle Cumhuriyet düşmanlarının neler yapmak istediklerine bakmak lazım.

 

Cumhuriyet devriminin yaratmaya çalıştığı, aydın, bilinçli, sorgulayan, yurttaş bilincine sahip, insan yerine;

 

Okumayan, biat eden, şeyhine tapan, kul yeniden yaratılmıştır. Emperyalizme karşı, dünyada ilk ulusal kurtuluş(bağımsızlık) mücadelesi veren Halk, bugün yeniden, işgal dönemlerine geri götürülmüştür.

Evet, bugün artık korunacak bir Cumhuriyet yoktur. Yeniden kurulacak bir Cumhuriyet vardır.

 

“Cumhuriyetiniz”; ezilenin, dışlananın, hırpalananın, tahakküm altına alınanın, baskı görenin, farklı doğanın ve farklı olanın, mağdur kalanın, mazlum düşenin, haksızlığa uğrayanın, kimsesizin özgürlüklerini, haklarını, haysiyetini, varlığını, kimliğini, kişiliğini, insanlığını; eşitlik ve kardeşlik ilkeleriyle korumak için kurulmuş ve kurtuluşumuz olmuştur.

 

“Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar”

 Deve kuşu misali yaparak, yaşanan karşı devrimi görmemek, karşı devrime karşı, bütün cumhuriyetçileri birleştirmemek için ayak diretmek, küçük hesaplar ile Cumhuriyet kuvvetleri arasına kama sokmak, aymazlıktır.

Bütün Cumhuriyetçi, siyasal parti, kitle örgütü, meslek odaları, platformlar, artık gerçeği anlamalı, bu gerçeğe uygun, çözüm ve yöntemler geliştirerek, Halkı Kurtuluş mücadelesine katan Mustafa Kemal’ler gibi, birleştirmelidirler.


Fazla geldiyse size, özgürlük ve cumhuriyet
şayet özlemini çekiyorsanız, kaçak sarayları ve kendini sultan sananları
hala önemini anlayamadıysanız! birey olmanın önemini;  o zaman kul kalın, ümmet olun.


Fetvasını bekleyin, kendini şeyhülislam sananların.

 

Asıl sözün bittiği an, o “ Yıllar var ya işte o zaman”. Kendinizi karanlıktan kurtaramazsanız!

 

Beni unutun ve silin atın içinizde, beyninizden sizlere mi? Kaldı.


Cumhuriyeti kutlamak ve anlamak. Diyen boşa mı söylemiş?

 

Söylenecek sözü? Bunu YİRMİDOKUZ  kez tekrarlayın.

 

“Rüzgârlarını yolladın saçlarımız tarandı,
Yağmurlarını yağdırdın alnımız aklandı,
Bu gün cumhuriyet yok ediliyor diye üzülme,
Yarın güneşini tekrar yolla”

 

 

Okunma Sayısı: 313

Yazarın Diğer Yazıları

Akıl Tutulması

Nasıl insan bilgisi ve düşüncesi doğuştan oluşmuyorsa, soyut düşünme yetisi de ancak okuyarak, bilgilenerek oluşur....

Ütopya

Avrupa’yı sarsan “Euro krizi” sebebiyle işsizlik ve yoksulluk en çok İspanya’da meydana gelmişti. Ancak koca...

Çocuklarımız

Ayağına batan dikenler, aradığın gülün habercisidir. Dikenine katlanmaktan söz edenler, âşıkmış gibi davrananlardır. Gerçek âşık...

Yakalamak

Hiç kimse çektiği çileli bir hayatın attığı tokat ile avurtları çökmüş, gözleri kan çanağı dönmüş...

Ket Vurmak

Yaşadığım ve kendimi bildim bileli bana “özgür düşüncenin ve “düşündüğünü özgürce ifade etmenin ne kadar...