Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Yozgat’ın Turizm Değerleri

EDEBÎ GÜNDEM
Ahmet SARGIN

24 Şubat 2021 00:00

Yorum Yapılmamış

Yozgat Çamlık Milli Parkı 1958 yılında milli park olarak ilan edilmiştir. 264 hektarlık alanına sahip olan Çamlık Milli Parkı Türkiye’nin ilk milli parkıdır. Yozgat Çamlığı Milli Parkı 1982 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Kafkas Çamı denilen 400 – 500 yaşlarında Karaçam türünü barındırmaktadır.

Ayrıca Çamlık’ta 43 familya ve 144 cins içinde toplam 212 bitki türü yaşamakta olup, bunların içinde 30’a yakın endemik tür bulunmaktadır. Bu nedenle Yozgat Çamlığı’nda botanik turizm potansiyeli de bulunmaktadır. Yörenin ve Yozgat halkının yoğun ilgi gösterdiği mekan piknik alanı ve milli park olarak da kullanılmaktadır.

Emirce Sultan Türbesi: meşhur menkıbesinde Emir-i Çin Osman diye anılır. Anadolu’da Yesevîliğin tarihi bakımından büyük bir önem taşıyan bu şahsiyetten ilk olarak bahseden M. Fuad Köprülü, Gelibolulu Mustafa Âlî ve Evliya Çelebi’ye dayanarak kısaca bilgi vermiş ve Âlî’deki menkıbenin bir özetini yapmıştır. Emirci Sultan’ın önemli bir şahsiyet olduğu bu eserdeki menkıbeden anlaşılmaktadır.

Halen zaviyesinin ve türbesinin bulunduğu Yozgat  Osman Paşa Tekkesi köyünde zaviyeye ait zengin bir arşivin bulunduğunun anlaşılmasıyla kendisinin ve zaviyesinin tarihî kimliği önemli ölçüde aydınlığa çıkarılmıştır. Pek az rastlanan bu zaviye arşivi, Yıldırım Bayezid devrinden (1389-1403) Cumhuriyet’e kadar muhtelif nitelikte 250’den fazla belgeyi ihtiva etmektedir.

Söz konusu belgelerin bazılarına ve asıl önemlisi, Zilhicce 637 tarihli, süslü Selçuklu sülüsüyle yazılmış halen mevcut orijinal mezar kitabesine göre şeyhin asıl adı Şerefüddin İsmail b. Muhammed olup Emirci Sultan onun lakabıdır.

Bu belgelerden ve menkıbelerinden anlaşıldığına göre Emirci Sultan I. İzzeddin Keykâvus, I. Alâeddin Keykubad ve II. Gıyâseddin Keyhusrev devirlerinde, o zamanki adıyla Dânişmendiye vilâyeti içinde bulunan şimdiki Yozgat bölgesinde yaşamış Yesevî tarikatına mensup bir Türkmen şeyhidir.

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşmasında katkısı bulunan en eski şeyh sülâlelerinden birine ait zaviyelerden olan Emirci Sultan Zaviyesi, bölgenin iskânında önemli bir rol oynamasına rağmen ana yollar üstünde bulunmadığı için pek fazla gelişme imkânına sahip olamamıştır. XIX. yüzyılda Kayseri istikametine giden bazı Avrupalı seyyahlar bu zaviyede konaklamışlardır. Yozgat’ın tanıtımı için önemli ve tarihi bir mekandır.

Kazankaya Kanyonu: Girişi Aydıncık-Kazankaya kasabasından başlayan kanyonun uzunluğu 10 km’dir. Güneyinde 1363 m yüksekliğindeki Alan Dağları, batısında ise Malbelen Tepesi yer almaktadır. Kanyon içerisinden, Yeşil Irmağın bir kolu olan Çekerek Irmağı geçmektedir.
Irmağın aktığı vadinin her iki yanında yükselen kayalar üzerinde duvar kalıntıları, hatıl oyuklar ve merdiven basamakları, tanrıça Kybele (Kibele)kabartması (bereket ve bolluğun simgesi) görülmektedir. Bir niş içerisinde, kabartma şeklinde yapılmış olan devasa boyuttaki (boyu 3.16 m) tanrıça Kybele (Kibele) kabartması, Çekerek Irmağının diğer yanındaki kayalar üzerinde yükselen kaleye doğru bakmaktadır.

Dağcılar için harika bir mekandır.
Doğa harikası olarak nitelendireceğimiz Kazankaya Kanyonu dağcılık-atıcılık- avcılık, su sporları ve paraşüt gösterileri için son derece müsait bir mekanlardır.
“Kazankaya Kanyonu” görülmeye, gezip görülmeye değer harika bir yerdir, mutlak turizme kazandırılmalıdır!”

Kazankaya, tarihi yerleri ve doğal güzelliği olan Kanyon Vadisiyle, Çekerek ırmağıyla (rafting sporları için uygun) turizme kazandırılmayı beklemektedir. Ulaşım kara yolu ile yapılmaktadır.

Yozgat termal Kaplıcaları ile oldukça zengin bir il konumundadır. Saraykent Kaplıcası, Akdağmadeni Karadikmen Kaplıcası, Sorgun Kaplıcaları, Sarıkaya Tarihi Roma Kaplıcası, Yerköy Kaplıcası, Boğazlıyan Bahariye Cavlak Kaplıcası bölgenin önemli kaplıcalarıdır. Sarıkaya, Sorgun ve Boğazlıyan’da ciddi, Modern tesisler kurulmuş olup turizme açık konumdadır.

Yerköy Kaplıcaları her geçen gün gelişip zenginleşerek tanınmaya devam etmektedir. Bu manada  ciddi tesisler kurulmakta, sondaj çalışmaları yapılmakta, Yozgat, Kaplıcaları ile gelişmeyi planlamaktadır. Mutlaka Yozgat Kaplıcaları ülke geneline tanıtılmalıdır. Konutların ısıtılması ve Seracılığın geliştirilmesi anlamında da ciddi çalışmalar mevcuttur.
Yozgat genelinde bulunan kaplıca alanlarının nitelikli tesisler (Termal Kür Merkezleri) kurulmasıyla ülke genelinde kaplıcı turizmi açısından merkez olabilecek konumdadır.

Yozgat yayla turizmi açısındanda zengin doğal güzelleğe sahipter. Bozok yaylası, Hisarbeyli yaylası, Cehrilik, Kadınpınarı, Şebek pınarı, Çayıralan Ormanları, Akdağ Ormanları, Çamlık Milli Parkı, Karanı Dere vadisi gezilmeye görülmeye değer mekanlardır. Kazankaya Kanyonu, çekerek ovası, Aydıncık Kümbetova bölgesi harika manzarası, yayla ve av turizmi bakımından eşsiz mekanlardır.

Tarihi bir yerleşim alanı olan Yozgat yöresinin (Bozok Yaylasının) tanıtıma ve yatırıma ihtiyacı vardır. Gün yüzüne çıkarılacak tarihi mekanlarımız, Ören yerlerimiz vardır. Doğal güzelliği, yer altı kaynakları bakımından zenginliği, yaylaları, Kanyonları ve kaplıcalarıyla Yozgat turizm merkezi olabilecek şehirdir. Bölgemizin tanıtımı fotoğraf ve belgelerle turizm şirketlerine de aktarılmalıdır. Bunun için de Yozgat turizmine yatırım, tanıtım ve sergileme şarttır. Devlet adamlarımızın, siyasilerin ve Yozgatlı bürokratların bu şehre sahip çıkıp tanıtımını yapmalı, tanıtımına destek olmaları mili bir görev olsa gerekir!… Tarihiyle turizm değerleri ve mis gibi gül kokan yaylalarıyla, buz gibi temiz akan sularıyla Yozgat sizi bekliyor.

Okunma Sayısı: 0
Kategori: Ahmet SARGIN

Yazarın Diğer Yazıları

Sevgi Muhabbet İslamın Özüdür

Peygamberimiz buyuruyor:” Birbirinize muhalefet etmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz!..”İslam bölünmeyi değil, bir ve...

Dokunulmazlık Zırhına Bürünüp Ülkesine İhanet Etmek?

Yüreğimiz yaralı, anaların gözyaşı dinmek bilmiyor. Hainler vatandaşlarımızı kaçırıyor, rehin alıyor ve katlediyor. Bölücü hainlerin...

İşsiz Genç Nesle Sahip Çıkmak Zorundayız

En önemli sorunlarımızdan birisi işsizliktir, işsizliğin yüksek boyutlara ulaşmış olması. Devletin işsizliği çözebilmek için çabası...

Bilim İslamın Yitik Malıdır

İslamiyet, deneye ve gözleme dayalı bilimin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Halife el-Hakim de, 400...

Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun

Receb’in ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her...