Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Umutsuzluk Teslimiyete Götürür.


02 Ağustos 2009 00:03

Yorum Yapılmamış

Umutsuzluğa gerek yok. Kurtuluş Savaşından önceki günlerden daha mı kötüyüz?

Evet, işgal ve ihanet var. Var ama kahramanlar da var. Silivri’de direnenler var. Yargıda direnenler var. Var oğlu var. Gücümüzü anlamak için size bir ihanet matematiği yapayım.

İhanet gizli yapılan bir iş olduğu içi, ihanet edenlerin sayısının bilinmemesi doğaldır. Eski Bakanlardan Kamuran İnan, Türkiye’deki hain sayısının 200 bin olduğunu söylemişti. Nereden nasıl bir hesap yaptı bilemiyorum.Ben size tarihimizden bir hesap çıkaracağım. 18 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi imzalandı. Mütarekenin 7. Maddesi gereğince, İtilaf Devletleri lüzum görürse, Osmanlıya ait yerleri işgal edebileceklerdi. Saltanat-a Mondros Mütarekesinde dokunulmayacağı belirtilmişti. Dolayısı ile Hanedan, 16 Mart 1920 de İstanbul’un işgalinde, hiçbir tepki göstermedi.İngilizler istedikleri evlerin ve binaların boşaltılmasını istiyor, direneceğini tahmin ettiği kişileri, Ferit Paşa vasıtası ile astırıyordu.

Dramalı Hasan, Bahriye Yüzbaşısı Halil İbrahim, Maliye Nezareti Görevlisi Mümeyyiz-i Evvel bu isimlerden bir kaçıdır. İşgal İstanbul’unda bu olaylar sürerken, İngilizler kendilerine yakın bir cemiyet oluşturmayı planladılar.Hem işgali meşrulaştırmak, hem de direnci kırmak bakımımdan bu elzemdi.İngiliz Misyoneri Robert Frew, faaliyetlerini yürütürken, önce, İngilizliğini örtmeye, Müslüman bir kimlik kazanmaya ve Osmanlı Müslüman önderlerini harekete dâhil etmeye büyük çaba gösterdi.(Burada aklıma Fethullah geldi)

Sait Molla İngiliz Muhipler Cemiyetini kurmaya soyundu. İtilaf Devletleri Temsilcisi Ryan, Sait Mollaya kaç üye yapabileceğini sordu. Sait Molla bir sayı veremeyincçalışmalarınsonunda kurulup kurulamayacağına kara vermek üzere dağıldılar. Bir müddet sonra Molla 50 bin imza ile Ryan’a geldi.İngiliz Muhipler Cemiyeti, yazımın başında belirtmeye çalıştığım, İngiliz mezalimi ikliminde kuruldu.O zaman nüfus 13 milyondu. Şimdi sayımız 72 milyondur.Bu gün AB ve ABD parası ile siyaset yapan, birçok Muhipler Cemiyetiz olmakla beraber, orantılarsak, 270 bin hainimiz var demekti. Bu 270 bin hainin karşısına 300 bin yurtsever aydın, öncü, önder kişi dikebilirsek, Cumhuriyeti kurtarabiliriz.Her köyden, bir muhtar, bir öğretmen çıkmaz mı?Bu memleket Kurtuluş Savaşında yüz binlerce kahraman çıkardı.Gene çıkaracaktır.1.8.2009

Okunma Sayısı: 93
Etiketler:

Yazarın Diğer Yazıları

Silahlı Tehdide Karşı Direnme

Amerikan emperyalizminin tehditlerinin gittikçe arttığını görüyoruz. Yunanistan ile Ege Denizinde, ortak tatbikat yapması, Cizre’nin karşısında, Ayn Divar’da, yeni ve büyük...

Kararsızlık Kaybettirir

“Lanetli kaynak” olur da lanetli strateji olmaz mı? Enerjisi, yer altı madenleri, stratejisi değerli olan...

Temel Sorun Paradır

Para nasıl sorun olacak ki diye sormayın. Evet, para en sonunda bir ödeme aracıdır. Para,...

Matematik Sosyoloji Propaganda ve Tarih

Matematikte, iki artı iki, her zaman dört eder. Bu cümle, matematiğin mantığının sağlam bir mantık...

Suç Ekonomisi

Suç ekonomisi denilince, mafyayı ve vergilendirilemeyen kazançları kast ediyorlar. Çünkü “vergi işi”; devletin topladığı paraların servet sahiplerine...