Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Umutsuzluk Teslimiyete Götürür.


02 Ağustos 2009 00:03

Yorum Yapılmamış

Umutsuzluğa gerek yok. Kurtuluş Savaşından önceki günlerden daha mı kötüyüz?

Evet, işgal ve ihanet var. Var ama kahramanlar da var. Silivri’de direnenler var. Yargıda direnenler var. Var oğlu var. Gücümüzü anlamak için size bir ihanet matematiği yapayım.

İhanet gizli yapılan bir iş olduğu içi, ihanet edenlerin sayısının bilinmemesi doğaldır. Eski Bakanlardan Kamuran İnan, Türkiye’deki hain sayısının 200 bin olduğunu söylemişti. Nereden nasıl bir hesap yaptı bilemiyorum.Ben size tarihimizden bir hesap çıkaracağım. 18 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi imzalandı. Mütarekenin 7. Maddesi gereğince, İtilaf Devletleri lüzum görürse, Osmanlıya ait yerleri işgal edebileceklerdi. Saltanat-a Mondros Mütarekesinde dokunulmayacağı belirtilmişti. Dolayısı ile Hanedan, 16 Mart 1920 de İstanbul’un işgalinde, hiçbir tepki göstermedi.İngilizler istedikleri evlerin ve binaların boşaltılmasını istiyor, direneceğini tahmin ettiği kişileri, Ferit Paşa vasıtası ile astırıyordu.

Dramalı Hasan, Bahriye Yüzbaşısı Halil İbrahim, Maliye Nezareti Görevlisi Mümeyyiz-i Evvel bu isimlerden bir kaçıdır. İşgal İstanbul’unda bu olaylar sürerken, İngilizler kendilerine yakın bir cemiyet oluşturmayı planladılar.Hem işgali meşrulaştırmak, hem de direnci kırmak bakımımdan bu elzemdi.İngiliz Misyoneri Robert Frew, faaliyetlerini yürütürken, önce, İngilizliğini örtmeye, Müslüman bir kimlik kazanmaya ve Osmanlı Müslüman önderlerini harekete dâhil etmeye büyük çaba gösterdi.(Burada aklıma Fethullah geldi)

Sait Molla İngiliz Muhipler Cemiyetini kurmaya soyundu. İtilaf Devletleri Temsilcisi Ryan, Sait Mollaya kaç üye yapabileceğini sordu. Sait Molla bir sayı veremeyincçalışmalarınsonunda kurulup kurulamayacağına kara vermek üzere dağıldılar. Bir müddet sonra Molla 50 bin imza ile Ryan’a geldi.İngiliz Muhipler Cemiyeti, yazımın başında belirtmeye çalıştığım, İngiliz mezalimi ikliminde kuruldu.O zaman nüfus 13 milyondu. Şimdi sayımız 72 milyondur.Bu gün AB ve ABD parası ile siyaset yapan, birçok Muhipler Cemiyetiz olmakla beraber, orantılarsak, 270 bin hainimiz var demekti. Bu 270 bin hainin karşısına 300 bin yurtsever aydın, öncü, önder kişi dikebilirsek, Cumhuriyeti kurtarabiliriz.Her köyden, bir muhtar, bir öğretmen çıkmaz mı?Bu memleket Kurtuluş Savaşında yüz binlerce kahraman çıkardı.Gene çıkaracaktır.1.8.2009

Okunma Sayısı: 76
Etiketler:

Yazarın Diğer Yazıları

Ekonominin Kendi Kendini Yönettiğine İnanmak!

Ekonominin kendi kendini yönettiğine dair bir tevatür, geçmiş yüzyılda bir efsane gibi dolaştı. Devleti küçültmeye...

Dijital Dolar Şifreli Paraları Öldürebilir mi?

Toplum olarak, entelektüeller olarak, para ve değer konularını bilmediğimizden, Büyük Sıfırlama nedir onu da anlayana...

Eski Hikâye Eskidi Yeni Hikâye Zamanı

Mevlana’nın meşhur deyişi var. “Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.” Bu güzel deyiş liberalizmin ülkemize yerleştirilmesi...

Parasal Aydınlanma ve Finansal Hurafeler

Finans kapital denilince ilk akla gelen serbest piyasa aldatmacasıdır. Piyasanın serbest olabilmesi için,esas olan,paranın serbest...

Parasal Kaos Derinleştikçe…

Parası döviz olan ülkelerin, sınırsız para basmaları sonucu, dünya büyük bir krizin eşiğine geldi. Artık...