Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

TURQUALİTY


18 Şubat 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Rekabet koşulları, tüketim kalıplarının, algıların değişmesi arz – talep dengesini kökünden değiştirmiştir. Arzın talebini kendi sınırlarını aşıp sınır ötesi arenalarda oluşturması gereği doğmuştur. Ve bu kaçınılamaz bir noktadadır. Bu da şirketlere uluslar arası pazarlara çıkma zorunluluğu getirmiştir. İşte tam da bu noktada şirketlerin imdadına TURQUALİTY yetişmektedir.

TURQUALITY® dediğimiz de iki tür teşvik sisteminden bahsetmiş oluyoruz. Bunlardan biri teşviğe ismini veren namı değer ‘TURQUALİTY’ diğeri ise ‘MARKA DESTEK PROGRAMI’ dır.

Bunlardan TURQUALITY® dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Dünyanın diyoruz çünkü devlet bazında baktığımızda özel sektörün uluslar arası arenada ben de varım diyebilmesi için markalaşma serüvenine bu çapta bir destek ilk’tir. Firmaların markalaşma potansiyeline sahip ürün gruplarına üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerine destek olma gayesi taşır. Tüm dünya ölçeğinde olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi esas alınmıştır.

TURQUALITY®’nin temelleri 2004 yıllarında zamanın Devlet Bakanı sayın Kürşat Tüzmen tarafından atılmıştır. “10 Yılda 10 Dünya Markası” hedef ve sloganıyla yola çıkan proje, ihracatı arttırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine ulaşmada destek olma misyonuna sahiptir. Üstelik markaları ile ilişkilendirilmek koşuluyla yapılan tüm harcamaların % 50 oranında bir destekle. Teşviklerde üst limit olmamakla beraber TURQUALITY®kapsamına alınan şirketlere, ürünlerinin üzerinde TURQUALITY®logosunu kullanabilme hakkı verilmektedir.

Bu destek kredi değil tamamen hibe şeklinde sağlanmaktadır.

TURQUALITY® için gerekli olan ön koşul; müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması ve yaklaşık 2 milyon USD arası ihracat hacmine sahip olma şartı vardır. Programın süresi (5+5) 10 yıldır. Burada önemli olan firmanın birinci 5 yıl içinde istenen performansı göstermesidir. Ancak ilk yarıyı başarılı bir şekilde geçen firmalar ikinci 5 yıla geçme hakkı kazanabilmektedir.

TURQUALITY® programına başvurmak isteyen firmaların öncelikle bilmesi ve yapması gereken şirketin markalaşma potansiyellerini değerlendirmek olmalıdır. Çünkü Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yaptıklarında kendileri için atanan denetim firmaları ‘Ön İnceleme Çalışması’ adı altında  aşağıdaki alanlarda incelenme yapmaktadırlar. Bunlar;

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi, Marka Yönetimi, Marka Performansı, Tedarik Zinciri Yönetimi, Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi, Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme,  Finansal Performans,  İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Bilgi Sistemleri Yönetimi alanlarıdır.

Burada akla şu soru gelebilir. Hangi programda olunacağına kimin, nasıl karar verdiği olabilir. Bu karar atanan denetim firmasının yaptığı değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Firma 100 üzerinden 50 ile 80 puan arasında kaldığı takdirde ‘Marka Destek Programı’na 80 üstü alması durumunda TURQUALITY® programına hak kazanmaktadır.

İki program arasında ki en temel farklar ‘Marka Destek’ kapsamındaki firmaların, % 50 oranında, 4 yıl süresince ve üst limit 2.7 Milyon $ olarak desteklenmesidir. Unutulmamalıdır ki TURQUALİTY de bir üst limit yoktur.

TURQUALITY® Programı Kapsamında Sağlanan Destekler

1.Tanıtım / Reklam / Pazarlama / Halkla İlişkiler

 • Radyo reklam ve tanıtımları
 • Pazarlamaya yönelik e –ticaret sitelerine üyelik giderleri
 • Tanıtım Filmi Yapımı, Sinema Reklamı, Sponsorluk,
 • TV reklamları, TV reklam yayın telifi, TV reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu, TV programlarına sponsorluk
 • Radyo programlarına sponsorluk, Radyo reklam yayın telifi, Radyo reklamları, Radyo reklamlarının ülke bazlı adaptasyonu
 • E- ticaret sitelerine üyelik
 • Toplu e – posta / SMS / MMS gönderimi
 • İnternet ortamında verilen reklamlar
 • Online satış sitesi tasarımı / bakımı / güncellemesi
 • Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi
 • Sosyal medyada verilen reklamlar
 • Web sitesi tasarımı / bakımı / güncellemesi
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
 • Afiş, Broşür, El ilanı
 • Gazete /dergi reklamları
 • Periyodik mağaza dergilerinde /kataloglarında yer alma / reklam verme
 • Katalog / kartela
 • Açık hava elektronik ekranları
 • Billboard /pano / tabela
 • Bina / cephe / duvar / çatı reklamı
 • Durak / taşıtlarda yer alan reklam / giydirme
 • Totem reklamı

2.Yurtdışı Fuar Bedeli

 • Fuar katılım bedeli / stant kirası (m2Bağımsız)
 • Stant tasarımı ve dekorasyonu
 • Organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetleri, fuar kataloğu
 • Nakliye
 • Fuar katılımına ilişkin ısıtma /elektrik/ su/ internet/ temizlik/ güvenlik /sigorta giderleri

3.Yurt dışı Birim Yer Araştırması,Kira (5 yıl destek süresince toplam 50 mağaza için kira bedeli)

4.Yurt dışı Ofis /depo /lokanta /kafe temel kurulum giderleri (5 yıl destek süresince toplam 50 mağaza için mağaza başına 200.000 USD)

 1. Mağaza Dekorasyon Giderleri
 • Yer belirleme ve emlak danışmanlığı hizmetleri ve belediye giderleri
 • Konsept mimari tasarımı, tasarım ve teknik detay uygulama giderleri, dekorasyon ve demirbaş giderleri ve kira giderleri
 • Ofis, depo, şube,büro,yedek parça ve satış sonrası servis, hizmeti veren servisler için:
 • Kira, demirbaş, komisyon giderleri,
 • Showroom, büyük mağaza (department store),zincir mağaza (chain store)
 • Özellikli ihtisas mağazaları (independent specialist stores)
 • Hiper marketlerde reyon /showroom /gondol/ satışalanlarına (flor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve komisyon giderleri
 • Franchising verilmesi durumunda bu mağazaların dekorasyon giderleri

5.Showroom /Reyon /Gondol /Raf /Satış Alanları: Yıllık kira bedelleri

6.Showroom/Reyon/Gondol/Raf/Satış Alanları:KurulumveDekorasyonGiderleri

7.Özel tanıtım Giderleri

 • Defile / show /özel sergi / lansman /basın tanıtımı /kokteyl /seminer /konferans faaliyetleri
 • Marka promosyon /iletişim /basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri /komisyonları
 • Tadım aktiviteleri
 • Ürünlerin satışa sunulduğu (üzerinde markanın iletişimi yapılan )standlar /soğutucular
 • Zincir marketlerin raflarına ve cafe /bar / restoranların satış listesine girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri

8.Tekstil, Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı ve Aşçı /Şef Brüt Maaşları (Aynı anda azami 5 kişi için)

9.Marka Tescili ve Koruması ,Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescilleri

10.Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretleme Belgeleri ile ilgili harcamalar (Türkve Avrupa Akreditasyon Kurumu ve karşılıklı tanıma  anlaşması yaptığı kurumların yapmış olduğu tüm belgelendirmeler)

11.Test, Müracaat, Doküman İnceleme, Belgelendirme Tetkik,Yıllık Belge Kullanımı ve Yenileme Ücretleri

12.Denetçilerin Yol ve Konaklama Giderleri. (Ayrıca tüm zorunlu harcamalar destek kapsamındadır)

13.Franchising Kapsamında Dekorasyon: (5 yıl destek süresince toplamda 100 mağaza için 2 Yıl boyunca mağaza başına 100.000USD)

14.Franchising Kapsamında Kira: ( 5 yıl destek süresin cetoplam 100 mağaza için 2 Yıl boyunca mağaza başın azami 200.000$)

15.Franchising Kapsamında Projeler ve Manueller (Yönetim ve Operasyon kitapçıkları, eğitim kitapçıkları vb.)

16.5 Yıllık Stratejik Gelişim Yol Haritası (200.000 USD’ye kadar %75)

16.Danışmanlık (Yıllık 600.000 USD’ye kadar her türlü danışmanlık hizmetleri)

 • Kurumsal kimlik oluşturulması,
 • Stratejik şirket yapılandırılması,
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, (ürün tasarımı -yönetimi- geliştirmesi, fiyatlama, dağıtım kanalı ve iletişim-tanıtımla ilgili her türlü stratejik danışmanlık giderleri),
 • Ar‐Ge ve Ürün Geliştirme
 • Bilgi Sistemleri Danışmanlığı
 • Bütçe ve Planlama
 • Değer Zinciri Yönetimi
 • Değişiklik Yönetimi Süreci
 • Depo Analiz
 • Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi
 • Gastronomi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İş Akış Yönetimi Sistemi

Marka Destek Programı Kapsamında Sağlanan Destekler

1.Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler: Yıllık en fazla 300.000 $

2.Yurtdışı Birim Yer Araştırması, Kira: Yıllık en fazla 600.000 $

3.Mağaza Dekorasyon Giderleri: Yıllık en fazla 300.000 $

4.Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları: Kira yıllık en fazla 200.000 $

5.Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Aşçı/Şef Brüt Maaşları: Aynı anda azami 3 kişi için, yıllık en fazla 200.000 $

6.Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili: Yıllık en fazla 50.000 $

7.Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler: Yıllık en fazla 50.000 $

8.Franchising Kapsamında Dekorasyon: (Yıllık en fazla 10 mağaza, mağaza başına en fazla 50.000 $)

9.Franchising Kapsamında Kira: (Yıllık en fazla 10 mağaza, mağaza başına en fazla 50.000 $)

10.Danışmanlık-Yazılım Lisans: Yıllık en fazla 300.000 $

 

Kaynakça

http://www.turquality.com

http://kemalsezen.com/

Okunma Sayısı: 218
Kategori: Makbule ALKAN

Yazarın Diğer Yazıları

Endüstri  4.0

  Öncelikli olarak Endüstri  1.0,  2.0, 3.0 ‘ın kısa tarihsel geçmişine bir göz atmakta fayda...

Girişimcilik Ve SWOT (GZFT) Analizi

SWOT analizi ingilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinden oluşmaktadır. Ve sırası ile güçlü yanlar, zayıf...

Girişimcinin Yol Haritası: İş Planı

İş planı: Girişimcinin kurulu veya kurmayı düşündüğü iş veya işletmesi ile ilgili ulaşmayı istediği hedeflerinin...

Girişimciliğin 5N – 1K ‘sı

“Altı dürüst adam çalıştırıyorum; Bildiğim her şeyi bana onlar öğretti.  İsimleri: Ne, Neden, Ne Zaman,...

Herkes Girişimci Olabilir mi?

Teşbihte hata olmaz, girişimciliğin herkese uygun olup olmadığını örneğimiz üzerinden inceleyelim. Malumunuz ‘Survivor’ adında ülkemizde...