Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Türkiye 30 Mart İmtihanından Geçiyor (I)

Hasan Celal GÜZEL

29 Mart 2014 00:03

Yorum Yapılmamış

30 Mart 2014 Seçimleri, Türk siyasî tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olacaktır. Aslında Türkiye‘de genellikle beş yılda bir yapılan mahallî seçimlerle büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile mahallî meclis üyeleri seçilir. Bu seçimlerin ülkenin genel idaresine normal şartlar altında önemli bir tesiri olmaz. Elbette belediye başkanlarına mevcut siyasî iktidarla uyumlu kişilerin ve ekiplerin seçilmesi, o yöreye gidecek hizmetler bakımından faydalı olacaktır. Lâkin, 30 Mart Seçimleri sadece bu hizmetler bakımından önemli değildir.

Bu seçimler, özellikle Türk demokrasisi ve Türkiye‘nin geleceği bakımından fevkalâde önemlidir. Zira 2013 yaz aylarında Türkiye düşmanı dış çevrelere âlet olan marksist, terörist ve CHP‘li unsurlar ‘Gezi Olayları’nı bahane ederek Türkiye üzerinde dış odaklı, antidemokratik bir komplo düzenlemişler; ancak, bu komplonun açığa çıkması ve tersine tepmesi sonucunda,

Yargı ve Emniyet‘teki illegal yapılanmanın 17 Aralık ve sonraki komplolarıyla millî iradeye dayanan meşrû demokratik Hükûmet düşürülmek istenmiştir. Bu seçimler, Türkiye için bir varlık yokluk meselesidir. Yolsuzluk ve hukuksuzluk varsa, elbette bunların hesabı sorulacaktır. Ancak, ‘yolsuzluk’ bahanesiyle Türkiye‘nin siyasî ve buna bağlı olarak iktisadî istikrarını bozmaya kimsenin hakkı yoktur.

Bir tarafta sandıklardan döne döne millî iradenin düşmanı kesilmiş CHP, bir tarafta millî meselelerde bile sınavda başarılı olamamış ve CHP‘nin kuyruğu hâline gelmiş MHP, diğer tarafta siyasî iktidarın daima hayır hizmetlerini desteklediği fakat devlet idaresine karışmasını haklı olarak istemediği ve bugün intikamcı duygularla iktidarın aleyhinde çalışan yapılanma… Bütün bu grupların bilerek veya bilmeyerek âlet oldukları, Türkiye‘nin düşmanı Siyonistler, Neoconlar, Esad‘ın Baasçıları, dış medya ve sermaye grupları da bu manzarayı zevkle seyrediyorlar.

***

Bütün mesele, Türkiye‘nin son 11.5 yılda her sahada gerçekleştirdiği atılımlara mâni olmak ve geleceğin ‘Yeni Türkiyesi’nin yolunu kesmek… Halbuki bilmiyorlar ki, Türk Milleti‘nin ve Türkiye‘nin düşmanı olan bu çıfıtlar, 30 Mart Seçimlerinde ellerinden geleni yaparak AK Parti oylarını, 2004’teki mahallî seçimlerin yüzde 38’lik oranının altına bile düşürseler, Türkiye‘de iktidar değişikliği olmaz ve siyasî istikrar bozulmaz.

Esasen, bu defa oynanan antidemokratik oyunlar ve atılan iftiralar Türk halkının mâşerî vicdanında aslâ mâkes bulamamıştır ve Başbakan Erdoğan‘ı zerre kadar yıpratmamıştır. Bir ara ekonomide aleyhte bir kıpırdanma olmuşsa da bu sarsıntı kısa sürede atlatılarak telâfi edilmiştir.

BÇen, irfan ve idrak sahibi milletimizin, seçim meydanlarında papağanlar gibi ‘hırsız’ diye bağrışan bu partizan güruha ve işbirliği içinde oldukları dış odaklara inanmayacağını ve 30 Mart‘ta oyunu ‘Yeni Türkiye’ye, gelişime, değişime kullanacağını biliyorum. Türkiye‘nin ve hepimizin önüne çıkarılmak istenen bu komploları ve engelleri basiret ve feraset sahibi halkımız mutlaka aşacaktır. 31 Mart 2014 sabahı güneş, daha istikrarlı bir Türkiye üzerine doğacaktır.

Okunma Sayısı: 118

Yazarın Diğer Yazıları

Geleceğin Süper Gücü: ‘Yeni Türkiye’ (II)

Ben Müslümanım elhamdülillah… Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in Veda Hutbesi’ndeki düsturlarına kalbden inanırım. Aslâ...

Geleceğin Süper Gücü: ‘Yeni Türkiye’ (I)

Efendim, bendeniz bir ‘fütürolog’, yani gelecek bilimcisiyim. 1968 yılının sonunda girdiğim Devlet Planlama Teşkilâtı’nda (DPT),...

Türkiye’nin Lideri: Recep Tayyip Erdoğan

Sevgili okuyucular, 15 Temmuz’da darbe teşebbüsünde bulunanların öncelikli hedefi niçin Sayın Cumhurbaşkanı’nı şehit etmekti biliyor...

Akit Gazetesi ve Demokrasi

Allah’ın (c.c.) selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sevgili okuyucularım… Sizleri çok özledim. Son iki...

Jakoben Hukukçular Kudurdu

Bendeniz hukukla meşgul olmaya Metin Feyzioğlu‘nun doğduğu yıl olan 1969’da başladım. Bu müddet zarfında özellikle...