Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Tehcir Soykırım Anlamını Taşır mı? – II


18 Ekim 2008 01:20

1 Yorum

Prof.Dr. Metin AYIŞIĞI

TARİHSEL DÜZLEM 

Sözde Soykırım İddiası ve Tehcire Tabi Tutulan Ermeni Nüfusu

Ermeni Diasporasına göre, Osmanlı, 1915 yılında Rusya ile yapılan savaşta ordusunu arkadan vurduğu gerekçesiyle 2 milyon Ermeni’yi yasadığı topraklardan tehcire zorladı, sürüp attı. Tehcire zorladığı bu insanları çoluk çocuk demeden kesti. 1.5 milyon insani kesen Osmanlı’nın yaptığı bir ‘soykırım’ dır. Türkler suçlarını kabul edip Ermenilerden özür dilemelidirler. Sonra? Sonrası önce tazminat, arkasından da toprak… Hayallerindeki büyük Ermenistan toprakları içinde Kars, Ardahan, Erzurum, Bitlis, Van, Siirt, Elazığ ve Sivas illeri var.

İşte bu hedeflere ulaşmak için bütün dünyayı gerçek dışı belgelerle kandırmaya çalışıyorlar. Emekli Büyükelçi Kamuran Gürün soykırımı iddialarıyla ilgili olarak şunları söylemektedir : ‘‘Bir defa soykırımı iddiası tamamen uydurma. Rakamlar da öyle… 1912 yılında yapılan sayım sonuçları elimizde. Buna göre imparatorluk sınırları içinde 1.3 milyon Ermeni yaşıyor. Bu rakamı İngiliz kaynakları da doğruluyor. Bazı kaynaklara göre ise rakam 1.5 milyondur.’’ Peki tehcire, yani göçe tabi tutulan nüfus belli mi ? ‘‘Kesin olarak belli. Tam 702 bin 900 kişi.’’ O zaman 1.5 milyon kişinin öldürülmüş olması iddiası ?.. Saçmadır. Çünkü bu insanların 500 bininin gönderildikleri bölgelere sağlık içinde ulaştıkları kesin. Bunu bütün kaynaklar doğruluyor. Hatta en karşı raporlarda bile bu 500 bin rakamı kabul ediliyor.’’ Bu zorunlu yolculuk sırasında ölen insan sayısı ne? ‘‘Bu tam olarak bilinmiyor; çünkü kaçı öldürüldü ? kaçı o günün zor koşulları içinde hastalıktan öldü, bu saptanamıyor.’’ O zaman katliam rakamları nereden çıkıyor ?

Tehcir sırasında gerçekten de üzücü olaylar yaşanıyor. Uzun yürüyüşte pek çok insan, hastalık, soygun gibi nedenlerle can veriyor. Bazılarını yollardaki çeteler öldürüyor. Bazılarının ise asker ve jandarma tarafından bilerek öldürüldüğü iddia ediliyor. Ölenlerin sayısı kesinlikle belli değil. Her kafadan bir ses çıkıyor. Kimi 50 bin, kimi 1 milyon diyor.

Aslında ‘‘Savaştan sonra eksilen nüfus belli. Bu da bizim tespitlerimize göre 300 bin. Ama bunun içinde hastalık veya normal ölümler de var.’’ Bu eksilen nüfus konusunda yabancı kaynakların rakamları nedir ? ‘‘Bazı araştırmacılar bu rakamı 600 bin olarak kabul ediyorlar. Bu da her türlü kayıpları kapsıyor.’’ Tam rakam belli değil, ama sizin çalışmalarınıza göre tehcir sırasında yaşanan tatsız olaylarda ölen insan sayısı ne kadar olabilir ? ‘‘En fazla 200 bin civarında.’’

Kamuran Gürün burada çok önemli bir noktayı vurgulamak gereği duyuyor :

‘‘Birinci Dünya Savaşı’nda imparatorluk toprakları içinde yasayan Türk nüfusunda da önemli bir azalma saptanıyor. Belgelere göre Türk nüfusta 2.5 milyon eksilme var. Bunun 550 bini cephelerde ölmüş.’’ İşte gerçek rakamlar bunlar. Bu rakamlar üzerinde yerli yabancı tarafsız araştırmacılar birleşiyorlar.

1914 nüfus sayımına göre Osmanlı topraklarında yasayan Ermeni sayısı 1.300.000’dir.Bunun 525.000’i işgalci Ruslarla beraber Rusya’ya göç etmiştir. Amerika, Suriye, Yunanistan, İran, Lübnan vs. ülkelere göç edenlerin sayısı da 582.000’dir. Toplam 1.107.000 Ermeni’nin göç ettiği anlaşılmaktadır. Türkiye’de kalan 50.000 civarındaki Ermeni’yi hesaba katınca, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, Ermeni isyanları ve göçler esnasındaki toplam Ermeni kaybının 143.000 civarında olduğu anlaşılır. Halbuki aynı dönemde, aynı bölgelerdeki Müslüman ahalinin kayıpları 1.400.000’i bulmaktadır. Yani esas soykırıma uğrayan Müslümanlar olmuştur.

Tehcir sebebiyle dünyanın değişik ülkelerine yerleşen Ermeniler, ticari hayattaki başarıları ve bulundukları devletlerin yöneticilerini etkilemedeki ustalıkları sebebiyle, tehciri bahane ederek herhangi bir belge ve dayanaktan yoksun olan ‘soykırım’ iddiasını ortaya atmışlardır.

Gerçekte Ermeni soykırımı olmadığı, tam tersi Doğu Anadolu’da yüzbinlerce Türk insanının katledildiği malum çevrelerce bilinmesine rağmen, genelde Avrupa ve Amerika’da Türk-Ermeni münasebetlerinin sosyal ve siyasi yönleri Türk kaynaklarına, özellikle de birinci el arşiv kaynaklarına dayandırılarak ortaya konulmadığı için, bugüne kadar çoğunlukla tek taraflı ve Türkler aleyhine eserler yayınlanmıştır.

Osmanlı Ermeni nüfusu hakkındaki bilgileri şöyle bir tablo halinde göstermek mümkündür.

Ermeni Tarihçi Kevork Aslana göre: 1.800.000

Fransız Sarı Kitabına göre: 1.555.000

Osmanlı istatistiklerine göre: 1.295.000

İngiliz kaynaklarına göre: 1.056.000

Ermeni kaynaklı ve mübalağalı olduğu aşikar rakamları bir kenara bırakırsak Batı kaynaklı rakamların 1.056.000 ve 1.555 arasında değiştiğini ve bunun ortalaması olan fiili nüfus sayımına dayalı Osmanlı istatistikleriyle hemen hemen aynı olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle Osmanlı Ermeni nüfusunun 1.300.000 olduğunu söyleyebiliriz.

Bu tablodan çıkarılacak ilk sonuç toplam Ermeni nüfusu 1.300.000 olduğuna göre 1,5 milyon Ermeni’nin ölmüş olmayacağıdır. Demek ki Ermeni propagandasının bu iddiasının da gerçekle bir ilgisi yoktur. Türkler’in istatistik belgelerine göre tehcirler sırasında telef olan Ermeni’lerin sayısı 200.000 ile 300.000 arasındadır.

Osmanlı Devletinde İstatistik Genel Müdürlüğü 1892 yılında kurulmuştur. Genel Müdürlük görevini 1892 yılında Nuri Bey, 1892-1897 yılları arasında Fethi Franco adlı bir Musevi, 1897-1903 yılları arasında Mıgırdıç ŞINABYAN isimli bir Ermeni, 1903-1908 yılları arasında Robert isimli bir Amerikalı, 1908-1914 yılları arasında Mehmet Behiç Bey yapmıştır.

Görüldüğü gibi Ermeni meselesini siyasi alana taşıyan önemli olayların cereyan ettiği dönemde, Osmanlı nüfus bilgileri yabancıların kontrolü altındadır. Buradan hareketle, bugüne kadar aksi bir belge ve kanaat olmadığına göre Osmanlı nüfus bilgilerine itibar edilmesi gerekmektedir.

– 1893 Nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 1.001.465’tir.

– 1906 Nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 1.120.748’dir.

– 1914 Nüfus istatistiğine göre Ermeni nüfusu 1.221.850’dir.

Her üç grup veri kaynağı değerlendirildiğinde, gerek Osmanlı, gerek Ermeni ve yabancı istatistikler, I. Dünya Savaşı döneminde yaşayan Ermenilerin nüfusunun 1.250.000 civarında olduğunu ortaya koymaktadır.

24 Nisan 1915 Tarihinin Anlamı Nedir?

– Bu tarih, Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde serbestçe faaliyet gösteren Ermeni komite merkezlerinin kapatıldığı ve önde gelen üyelerinin tutuklandığı gündür.

Dünya savaşı için seferberlik ilânının üzerinden dokuz ay geçmiştir. Hükümet 24 Nisan 1915’de 14 valilikle 10 mutasarrıflığa bir emirname göndererek ülkenin çeşitli bölgelerinde isyanlar çıkartan, Rus ordusuna katılıp gönüllü alaylar oluşturan, Osmanlı ordusunu arkadan tehdit eden ve Osmanlı Devleti aleyhine her türlü faaliyetin içinde yer alan bütün Ermeni siyasi örgütlerinin dağıtılmasını istedi. Bu tamim üzerine 80 bine yakın Ermeni’nin yaşadığı İstanbul’da 2345 Ermeni tutuklandı. Bu tarih, Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde serbestçe faaliyet gösteren Ermeni komite merkezlerinin kapatıldığı ve önde gelen üyelerinin tutuklandığı gündür. Eğer yapılan bir soykırım olsa idi, İstanbul’da geri kalan 78 bin Ermeni’nin de tutuklanması gerekirdi.

Komitelerin kapatılması, ele başlarının ve bazı teröristlerin tutuklanması, olayları yatıştıracağına daha da şiddetlendirmiştir. Osmanlı Hükümeti son insani çare olarak; savaş bölgelerindeki halk ile Osmanlı Devleti’ne karşı casusluk ve hiyanetleri görülenlerin, ayrı ayrı veya birlikte savaş alanlarından uzak yerlere ‘sevk ve iskanı’ için 27 Mayıs 1915’de ‘tehcir kanunu’nu çıkarmıştır.

Bununla Ermeni hareketine büyük bir darbe vurulmuştur. Ermeniler bu olaydan dolayı 24 Nisan’ı anma günü ilan etmişlerdir. Ancak bu tarihten önce de çatışmalar meydana gelmiştir. Kafkaslarda bulunan Türk ordularına karşılık olarak Ermeniler savunmasız yerleri basmışlar, halk da misilleme yaparak karşı harekette bulunmuştur. Ermeniler kendi yayınladıkları gazete veya dergilerde bu olaylarda Türkleri nasıl katl ettiklerini anlatmışlardır.

24 Nisan 1915 tarihi, Anadolu’nun hemen her köşesinde başlayan ve İstanbul’da o günün Devlet Başkanı’na yönelik suikasta kadar uzanan Ermeni terör ve tedhişine karşı Osmanlı Devleti’nin tutuklamaları başlattığı tarihtir. Bu tarihin Ermeniler tarafından sürekli istismar edilmesinin asıl sebebi, daha sonra yaşanan Ermeni olaylarında elebaşılık yapacak olan kadronun tutuklanmış olmasıdır. Bu tutuklama ile belki de, Türklere yönelik olarak tarihin kaydedeceği en büyük katliamlarından birisi engellenmiştir. Aslında Ermenilerin sindiremediği durum budur.

Kendi Üzerinde yaşadıkları ülkeye ihanet eden, Rus ordusuyla işbirliği yapıp ordumuzu arkadan vuran Ermeniler, aileleriyle birlikte bu kanunla topluca başka yerlere gönderilmişlerdir. İşte bu toplu göç ettirmeye ‘‘Ermeni tehciri’’ denmektedir. Valiler, mutasarrıflar, kaymakamlar, asker ve jandarma denetiminde yola çıkarılan kafileler, genelde Suriye ve Filistin taraflarına gönderilmiştir.

DEVAM EDECEK…

Okunma Sayısı: 265

Yazarın Diğer Yazıları

Küreselleşme, Çelişkiler ve Atatürkçülük – III

Prof.Dr. Metin AYIŞIĞI AY IŞIĞI AB Kriterleri ve Türkiye AB’nin, Kopenhag kriterleri dışında, Türkiye’nin önüne...

Küreselleşme, Çelişkiler ve Atatürkçülük – II

Prof.Dr. Metin AYIŞIĞI AY IŞIĞI Türkiye’nin Avrupa Birliği İlişkilerinin Düşündürdükleri İlginç olan Batı kapitalizmi kendi...

Küreselleşme, Çelişkiler ve Atatürkçülük

  Prof.Dr. Metin AYIŞIĞI AY IŞIĞI Küreselleşme, toplumun hemen her kesiminde adeta hoş çağrışımlar yaptıran...

Tehcir Soykırım Anlamını Taşır mı? – V

Prof.Dr. Metin AYIŞIĞI TARİHSEL DÜZLEM Tehcir Sırasında Bazı Amerkan Heyetlerinin Faaliyetleri Near East Relief Society...

Tehcir Soykırım Anlamını Taşır mı? – IV

Prof.Dr. Metin AYIŞIĞI TARİHSEL DÜZLEM Tehcir Kanunu ve Uygulaması Osmanlı Hükümeti’nin bütün iyi niyetine rağmen,...

Yazıya Yapılan Yorumlar

  1. sıla dedi ki:

    bu ne biçimmm siteee