Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Tarım Bakanı Soru Önergesine Ne Cevap Verecek

Çapar KANAT

06 Mart 2011 00:01

Yorum Yapılmamış

Burdur Milletvekili Sayın Ramazan Kerim Özkan Danışmanı Veteriner hekim Sayın Nevzat Ertürk’ün grubumuzda yayınlanmak üzere gönderdiği mesaj ve Soru Önergesi aşağıdadır.

“CHP BURDUR MİLLETVEKİLİ SAYIN RAMAZAN KERİM ÖZKAN TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN İTHAL EDİLEN BESİ MATERYALİ HAYVANLARIN KENDİLERİNCE YAYINLANAN TEBLİĞDEKİ ARANACAK ÖZELLİKLERİ TAŞIMADIĞI GEREKÇESİYLE SAYIN MEHMET MEHDİ EKER’E BİR SORU ÖNERGESİ YÖNELTTİ. SAYIN ÖZKAN SORU ÖNERGESİNDE BU ŞARTLARA HAİZ OLMAYAN OLMAYAN HAYVANLARIN NASIL KABUL GÖRDÜĞÜNÜ, BUNUN BESİCİYE ZARARININ OLUP OLMAYACAĞINI SORDU. AYRICA SAYIN ÖZKAN SORU ÖNERGESİNDE İTHALAT YOLU İLE ÜLKEYE BİR ÇOK KAÇAK HAYVAN HASTALIĞI BULAŞMA RİSKİ OLDUĞU VE YERLİ ÜRETİCİNİN DE MAĞDURİYETİ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK BU İTHALAT REJİMİNİN NE ZAMAN SONLANDIRILACAĞINI DİLE GETİRDİ.
SAYIN ÖZKANIN TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAYIN MEHMET MEHDİ EKER’E YÖNELTMİŞ OLDUĞU SORU ÖNERGESİNİ İLGİLERİNİZE SUNUYORUM.
SAYGILARIMLA..

NEVZAT ERTÜRK
MV. DANIŞMANI

T   B   M   M      B   A   Ş   K   A   N   L   I   Ğ   I   N   A

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın  Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Ramazan Kerim Özkan

Burdur Milletvekili

 

Bakanlığınız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce 16/07/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/31 Sayılı “Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır. Bu tebliğ uyarınca “ Hayvanlarda Aranacak Özellikler” belirtilmiş bu şartların 2. maddesinde “Hayvanların her biri 12 aylıktan küçük ve ağırlığı 300 kg’ın altında olacaktır” ibaresi yer almaktadır. Yine aynı bölümün 5. maddesinde “Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya b-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır” denilmektedir.

Oysa ithal edilen canlı hayvanların özellikle 2. maddede belirtilen şartları taşımadığı içlerinde  1.5 ila 3 yaşları arasında çok sayıda canlı hayvanın bulunduğu  ve canlı ağırlıklarının 300 Kg’ın üzerinde olduğu konusunda tereddütler oluşmuştur. Üreticilerimiz bu sıkıntıyı dillendirmektedir.

1.    Bakanlığınızca yayımlanan bu tebliğde belirtilen şartlara gerçek anlamda uyulup uyulmadığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir ?

2. İthal edilen hayvanların yaşları ve canlı ağırlıkları ne kadardır ? Bu konuda yetiştiricilerde oluşan tereddütleri giderebilmek açısından bu hayvanların gerçekten de şartnamede belirlenen yaş ve kiloda olduklarını doğrulayan somut bir açıklama yapılmasını düşünür müsünüz ?

3. Yaşları geçkin ve canlı ağırlıkları fazla olan bu ithal hayvanların besiye alınmalarının besicilerimiz açısından bir sakınca doğurup doğurmayacağı konusundaki görüşleriniz nelerdir ? Bu hayvanların besiye alınmalarının besici açısından verimlilik ve dolayısıyla kar sağlayabileceğini düşünüyor musunuz ?

4. Belirlenen özelliklerden yaş ve canlı ağırlık kriterlerine bile uyulmadığı ortada olduğuna göre söz konusu bölümün 5. maddesinde yer alan “Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya b-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır” koşulunun tam anlamıyla yerine getirilmiş olduğu konusunda da haklı kuşkular ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu maddelerin bulunmadığına dair testler nerede ve nasıl yapılmaktadır ? Rapor sonuçları kimlere ulaştırılmaktadır ? Bu sonuçlar hangi kurum ve kuruluşlar  tarafından değerlendirilmektedir ? Sonuçların şartnameye uygun çıkmaması durumunda ne gibi bir işlem uygulanmaktadır ? Bu hayvanların böyle bir durumda mahrecine iadesi söz konusu mudur ?  Bu test sonuçlarını gösteren bir belge bu hayvanları alan besicilere de verilmekte midir ?

5. Gerek canlı hayvan gerekse de et ithalatı ile daha önce ülkemizde görülmeyen bir çok bulaşıcı hayvan hastalığının ülkemize girerek Hayvancılığımızı tehdit ettiği ve önemli riskler oluşturduğu tamamen yadsınamaz bir gerçek olduğu görüşüyle ve ithal edilen hayvanların Bakanlığınızca belirlenen sağlık şartlarına uymadığı resmen bilindiğine göre bu ithalat rejimine daha ne kadar bir süre devam etmeyi düşünüyorsunuz ?

6. Bugüne kadar ithal edilen hayvanlarda ülkemiz için risk oluşturacak her hangi bir hayvan hastalığı teşhis edilmiş midir ?  

7. Canlı hayvan ve et ithalatının ülke hayvancılığını yok etme noktasına dek getirdiğini, bu durumdan yerli üreticinin büyük mağduriyet yaşadığını ve bundan sonra hayvansal ürünlerde tamamen dışa bağımlı bir hale geleceğimiz konusundaki düşünceleriniz nelerdir ?

Evet, Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker’in cevabını merakla bekliyoruz.

https://groups.google.com/group/cigsutureticileri

 

Okunma Sayısı: 81
Kategori: Çapar KANAT

Yazarın Diğer Yazıları

Bakanlık Et Ve Süt Kurumuna Havada Su Dövdürüyor

BAKANLIK ET VE SÜT KURUMUNA HAVANDA SU DÖVDÜRÜYOR ET ve Balık Kurumu’nun ismi ve Et...

Çiğ Sütün Perakende Satışına Düzenleme

GIDA ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı, vatandaşların sokakta satılan çiğ süte doğrudan ulaşması için Gıda Kanunu...

Gerçekte Çiftçi Mazotta Destekleniyor mu?

Gerçekte Çiftçi Destekleniyor mu? Türkiye Amerika’dan soya, dane mısır, Sudan, Ukrayna veya Rusya’dan buğday, Pakistan’dan,...

1 Litre Çiğ Sütün Maliyeti – Mart -2015

2008 yılında endüstriyel süt sektörü bir bu ülkeye gerçek tam bir katliam yaşatmışlardı. Üreticiler zarar...

Arkadaşım Kanser

Herkese yeniden merhaba. Son bir yılda, saydım, 4-5 yazımı yayınlayabilmişim. Gıda, tarım ve hayvancılık konusunda...