Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Tarihte ve Türklerde İstihbarat


27 Kasım 2008 01:00

Yorum Yapılmamış

Mustafa KÖSE

TARİH BİLİNCİ

Ülkemizde ve dünyada bilgi toplamak, İstihbarat yapmakla görevli kurumlar, bu işlevlerini gizlilik içerisinde yaptıklarından daima ilgi odağı olmuşlardır. Bazı istihbarat üniteleri bulundukları rejim içerisindeki dokunulmazlıkları ve sınırsız hesap sorabilmeleri özelliklerinden dolayı, insanların korkulu rüyası haline gelmiştir. “Gizlinin  bilinmesi işi” dünyanın en eski mesleklerinden birisidir. Çok daha gelişmiş ve karmaşık yöntem ve donanımlarla, Dünya’mızda İstihbarat örgütlerinin kıyasıya savaşımı hem Devletler arasında hem de içe dönük, siyaseten yaşanmaya devam etmektedir. Bilgi kirliliği, psikolojik savaş yöntemleri, etki ajanları ve gelişmiş iletişim teknolojisiyle her bilgiye ulaşma ve toplumları yönlendirme araç ve hedefleridir.  Tabi, Dünyamızda bu işlerin lideri konumunda olan güçler vardır

İSTİHBARAT’IN  TARİHİ:

Tarihin beklide ilk zamanlarından itibaren kendisini gösteren istihbarat olaylarına baktığımızda, Çinlilerin bu konuda uzmanlaştıklarını görüyoruz. Çin gezginleri, Türklerle aralarında başlayan ve uzun yıllar devam eden savaşlar sırasında kullandıkları casuslar vasıtasıyla başarılı olmuşlardır. Söz konusu Çin gezginlerinin casusluk faaliyetleri özellikle Hunlulara büyük zarar vermiştir. Casusluk faaliyetlerinden yararlananlardan biride Papa olmuştur. Papa, Atilla’nın büyüden korktuğunu casusları sayesinde öğrenmiştir.

Batı’daki en eski casus örgütlerinden biride 1568 yılında I.Elizabeth’in kurduğu, “İntelligence” sevisi olmuştur. Aslında casusluk, yani düşmanla ilgili bilgi toplama olayını tarihin her sahnesinde görmek mümkündür. Bunlardan biride Hasan SABBAH’ın kurduğu Batıni Hareketinin fedaileri olan, “Haşhaşiler” de aynı zamanda birer casustu. Fedailer, Anadolu Selçuklularının saraylarına kadar cariye olarak sızmayı başarmışlardır(1).  Casusluk faaliyetinde kadınların rolü de çok önemliydi. Çağımız gizli servisleri kadın unsurunu bilgi toplamada çok iyi değerlendirmişlerdir. 1. Dünya savaşı sırasında, Beyoğlu’ndaki kadın casusların faaliyetleri de önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde CIA, M16, MOSSAD, kadın casuslara ağırlık vermektedir.

Çağımızda teknolojik ve elektronik istihbarat inanılmaz noktalara gelmiştir. Türkiye’de bu konuda önemli gelişmeler olmuştur. Başta Terör örgütleri olmak üzere suçluların yakalanması ve önlenmesinde önemli çalışmalar yapılmıştır. Bilinen gerçek, Elektronik haberleşmeden yararlanan herkesin izlenebileceğidir. Son birkaç yıla kadar bu konu suç örgütleri tarafından iyi bilinmiyordu. Ancak bu gün yakalanmaktan korkan birçok örgüt, önce telefonla, son birkaç yıldır cep telefonuyla görüşmeyi kesti. Şifreli dahi olsa, bilgisayarlardan yararlanmayı kestiler. Teknolojiden yararlanmayı bırakarak, canlı kurye kullanmaya, yani ilk uygulamalarına geri döndüler. Bu konuda örnekler (1)

İSTİHBARAT’IN TANIMI:

“İstihbarat, günün şartlarına uygun olarak geliştirilen çok yönlü bir konudur. Muhtelif kitap ve Lügatler da, İstihbarat : Akıl, zeka, anlayış, malumat, haber, bilgi, vukuf, işitilen haberler, bilgi toplama, haber alma olarak tarif edilmektedir.”Ancak teknik olarak kullandığımız İstihbarat kelimesinin, kapsamı biraz daha değişiktir. “ İstihbarat, haberlerin ( ham bilgilerin ) işlenmesi, (tasnif, kıymetlendirme, yorum) sonucu üretilen bir ürün veya bilgidir.” “Milli İstihbarat, kastedildiği zaman, Devletin Milli Güvenlik Politikası’nı yürütmek için yurtiçinde ve yurtdışında sekiz ana konunun, yani Askeri, Siyasi, Ekonomik, Sosyal, Coğrafi, Biyografik, Ulaştırma ve Muhabere, İlmi ve Teknik İstihbarat ile Kontr Terör ve Kontr  Espiyonaj çalışmalarını bütününü ve   Merkezi İstihbarat üretimi anlaşılmalıdır” (2)“Devletin İstihbaratı, devletin bütünlüğü rejimin emniyetini sağlamak için, milli politika ile tespit edilen, milli hedefleri elde etmek üzere devlet organlarının yaptığı istihbarat’ın tümüdür.”(1)

Devam Edecek

Okunma Sayısı: 111
Kategori: Mustafa KÖSE
Etiketler: , ,

Yazarın Diğer Yazıları

Bayrağına Sahip Çık!!

Her devletin bir bayrağı vardır. O bayrak, o devleti meydana getiren ulusunda manevi simgesidir. Her...

Bekirağa Bölüğünden Kemal Bey

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Sirkeci Gümrük Müdürlüğü’nden emekli Ârif Bey, Bekirağa Bölüğü’nde tutuklu bulunan oğlu...

Bekirağa Bölüğünde’ki TEŞKİLAT

Mustfa KÖSE TARİH BİLİNCİ Aslında o günlerde hapsedilen İttihatçılar,  vatanın işgalden kurtulması için, kendi maceraperestliklerinin...

Neden Bekirağa Bölüğü?

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Benimde öğrenci olup, mezun olduğum İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler(ilk hali Bilimler) Fakültesi...

Aman El Ele Vermeyelim

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ 21. Y.Y’ın Dünyasına kuşbakışı bir baktığımızda, üzerinde yaşayan insan topluluklarının, yaşamı...