Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Sözü Kudretli Kılan Söylenenin Kudretidir!


18 Mart 2009 01:01

Yorum Yapılmamış

İstiklal Marşımızdaki sözün kudreti göğe yükselir. Teşbihte hata olmaz, İstiklal Marşımızdaki kelimeler adeta anlam miracına yükselmiştir. Bağımsızlığın ‘Türk’ için en vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak başlar İstiklal Marşımız. Adeta iki bin yıllık geçmişin bir canlı, kelimelerden mülhem tablosudur.     

İstiklal Marşımızın kabul ediliş öyküsünü bilirsiniz. İşte o öyküden size bir parça sunacağım. Yarışmaya katılmış şiirlerden biri. Şiir olarak, duygu ve his olarak gerçekten güzel. Lakin bize İstiklal Marşı olacak o özel kudreti taşımıyor.

Okuyalım…

Yıllarca altı cephede ateşle kanlara;

Türk’ün hilâl-ü dinine düşman olanlara;

Ceddin o; Yıldırım gibi saldın zaman zaman

Yüksek başın eğilmedi bir art cihanlara

Ey kahramanlar ordusu, ey yıldırım-Şitab.

Göster cihan-ı mağribe bir kanlı inkılab

Ey mazi-i havariki bin destan olan;

Garbın zalam-ı zulmüne yüz yıl kılınç salan

Arslan yürekli ordu; demir giy; silah kuşan!

Zira hududu kapladı ateşle kan, duman.

Ey kahramanlar ordusu, ey yıldırım – Şitab,

Göster cihan-ı mağribe bir şanlı inkılab!

Arslan mücahid ordusu, ey haris-i salah

Destinde seyf-i hak gibi pek şanlı bir silah

Açtın sema-yi millete pür-nûr bir sabah.

Atî bizim… Bizim artık vatan, zafer, felah.

Ey kahramanlar ordusu; ey yıldırım – Şitab.

Göster cihan-ı mağribe bir şanlı inkılab

Mehmet MUHSİN

Mehmet Muhsin adlı bu şairi ya da şair adayını bu güzel şiirinden dolayı tebrik etmemek mümkün değil. Güzel ve anlamlı mısralar. Kıyas güzel olanı belirginleştirir.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal !

Kahraman ırkıma bir gül ! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal !

İstiklal Marşımızdaki sözün kudreti göğe yükselir. Bunu bir kıyasla daha iyi anlamış olduk. Denememin başında da dediğim gibi. Sözü kudretli kılan söyleyenin kudretidir.

Okunma Sayısı: 91
Kategori: Ali BEKTAŞ

Yazarın Diğer Yazıları

Sınanmak/ Masumiyet/ Keşmekeş

Sınanmak, bir durum üzerine imtihan olmak manasındadır. Zaten Dünya hayatı böyle bir sınanma için var....

Acizlik

Acizim, aciz olan istemem. Acizim Baki olan isterim. Yorgun Yürekler Oteli, neresidir? Dünya....

Üçü Bir Arada (Okumak/ Yazmak/ Yeni Şeyler Söylemek)

Temel ihtiyaçlar arasında addedilmemektedir. Nedir ki temel ihtiyaç. Zaruri ihtiyaçlar manasında sanırım.  Neden okumuyoruz? Çok...

Modern İnsanın İlkel Çıkmazı/ Hız ve Haz

Özlem dolu ama neyi özlediğini bilmiyor. Kavuşmak istiyor kavuşacağı her ne ise, kavuşunca mutlu olmuyor. Kendisine...

Bir Gönül Meselesi!

Bazen, bütün neşenizi gizli bir elin alıp götürdüğünü düşünürsünüz. Gizli eller çoğaldıkça, götürülen neşelerinizden bir...