Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Orta Yol

Hasan Celal GÜZEL

09 Aralık 2011 00:01

Yorum Yapılmamış

Önceki gün 'Şike Kanunu' konusundaki 'Yanlışlıklar Komedyası' başlıklı yazımda tarafsız ve objektif olmaya itina etmiştim. Lâkin, bu konuda kılıçlarını bilemiş vetoculara da vetoya karşı çıkanlara da yaranamadım. Ben de Nasreddin Hoca'nın fıkrasında olduğu gibi, 'Sen de haklısın hanım' demeyi tercih ettim.
 

***

Aslında bu konuda yanlışlıklar tek taraflı değildir. Daha önce de belirttiğim gibi, bu bir 'Yanlışlıklar Komedyası'dır. Şike Kanunu diye bilinen 31 Mart 2011 tarihli ve 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' ve 24 Kasım 2011 tarihli 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapan Kanun' konusunda başlıca şu yanlışlıklar yapılmıştır:

6222 sayılı ilk kanun hazırlanırken, bu konuda ilk defa kanunî düzenleme yapılmasının acemîliğiyle, Kanunun özellikle 'Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri'ni düzenleyen üçüncü bölümünde, suç ve ceza dengesi gözetilmeyerek orantısız hükümler getirilmiştir. 'Şike ve Teşvik Primi' maddesinde öngörülen 'beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası' çok yüksektir. Ayrıca, diğer hükümlerde de aşırılıklar vardır.

Cumhurbaşkanı, ilk kanundaki yanlışlıkları gördüğü hâlde, Kanuna itiraz etmeyerek imzalamıştır.

Cumhuriyet savcılarının ve özel yetkili mahkemenin Kanuna göre şike ve teşvik primi olaylarının üzerine giderken, gereğinden fazla sert davranmaları ve 138 yıllık cezalar istemeleri de ürkütücü ve yanlış olmuştur.

Olayların memnuniyetsizliğe yol açtığını ve Türk futboluna zarar verdiğini gören TBMM, bütün grupların iştirakiyle (sonradan BDP çekilmiştir) alelacele bir değişiklik kanunu hazırlatarak jet hızıyla parlamentodan geçirmiştir. Böylece kişiler için özel kanun çıkarılmış; ayrıca hapis cezaları bu defa 1 ile 3 yıla indirilerek orantısız şekilde düşürülmüş ve caydırıcılık ortadan kalkmıştır.
 

Cumhurbaşkanı Gül, ilk olarak bir kanunu onaylamadan TBMM'ye iade etmiş ve yukarıdaki gerekçeleri belirtmiştir.
 

***
Cumhurbaşkanı'nın son kanunu iadesi üzerine, önce Başbakan Yardımcısı Arınç ve bazı AK Partililer, artık bundan sonra düzenleme yapılmayacağını beyan etmişlerse de hemen ardından AK Parti grup başkan vekilleri ile CHP ve MHP sözcüleri, imzalarının arkasında olduklarını ifade ederek Kanunu değiştirmeden aynen Cumhurbaşkanı'na göndereceklerini söylemişlerdir.
İşte bu tutum, yanlışlıklar komedyasının son perdesini teşkil edecektir. Şöyle ki:
1. Kanunun aynen iadesi hâlinde, özel kişilerin serbest bırakılması hakkında kanun çıkarıldığı görüşü haklılık kazanacak ve TBMM şaibe altında kalacaktır. Bu durum maşerî vicdanı rahatsız edecek ve hukuk devleti normları yaralanacaktır.
2. Değişiklik kanununda cezaların orantısız şekilde düşürülmesi, caydırıcılığın kalkmasına sebep olacak ve spor mafyası şike faaliyetlerine devam edecektir. Bu ise, 6222 sayılı ilk kanunu etkisiz hâle getirecektir.
3. Cumhurbaşkanı Gül'ün dört yıllık icraatı sırasında bir kanunu ilk defa iade etmesi ile eski Cumhurbaşkanı Sezer'in siyasî ve ideolojik vetoları birbirlerinden tamamen farklıdır. Üstelik Gül vetosunda haksız da değildir. Son kanunun Cumhurbaşkanı'na aynen iadesi Gül'ü rencide edecektir.
 
***
Hz. Peygamber'in İslâmiyette orta yolu tavsiye eden hadisleri vardır. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerîfte, 'Orta yolu tutun, orta yolu! Hedefe ulaşırsınız' buyrulmuştur.
TBMM'ye iade edilen Kanun'un ceza hükümleri yeniden düzenlenerek ilk kanundan daha düşük, değişiklik kanunundan daha yüksek bir seviyeye getirilmelidir. Bizce, alt sınır 2 yıl, üst sınır 4 yıl olabilir. Bu takdirde mevcut tutuklular tahliye edilemeyecekleri için, 'kişiye özel kanun çıkarılması' şaibesinden kurtulunur; suç-ceza orantısı kurulur ve caydırıcılık sağlanır.
 
***
Meseleye siyasî çerçeveden bakıldığında, iki yıl sonra AK Parti'nin başına gelmesi muhtemel olan Gül ile ilişkilerin bozulmaması gerektiği düşünülmelidir.
 
Okunma Sayısı: 81

Yazarın Diğer Yazıları

Geleceğin Süper Gücü: ‘Yeni Türkiye’ (II)

Ben Müslümanım elhamdülillah… Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in Veda Hutbesi’ndeki düsturlarına kalbden inanırım. Aslâ...

Geleceğin Süper Gücü: ‘Yeni Türkiye’ (I)

Efendim, bendeniz bir ‘fütürolog’, yani gelecek bilimcisiyim. 1968 yılının sonunda girdiğim Devlet Planlama Teşkilâtı’nda (DPT),...

Türkiye’nin Lideri: Recep Tayyip Erdoğan

Sevgili okuyucular, 15 Temmuz’da darbe teşebbüsünde bulunanların öncelikli hedefi niçin Sayın Cumhurbaşkanı’nı şehit etmekti biliyor...

Akit Gazetesi ve Demokrasi

Allah’ın (c.c.) selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sevgili okuyucularım… Sizleri çok özledim. Son iki...

Jakoben Hukukçular Kudurdu

Bendeniz hukukla meşgul olmaya Metin Feyzioğlu‘nun doğduğu yıl olan 1969’da başladım. Bu müddet zarfında özellikle...