Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Orta Çağı Çok Seviyorum


09 Şubat 2010 00:03

Yorum Yapılmamış

 Şimdi nereden çıktı bu Orta Çağ sevgisi demeyin.

Öğrendikçe, emperyalizmin yapıp ettikleri ile Orta Çağ içinde yaşananların çok belirgin benzerliğinin, hatta özdeşliğinin olduğunu anlıyorum.Öğretici olduğu için Orta Çağı seviyorum.

İnsanlığın bir devlet düzenine kavuşması, hayli bir zaman almış. Ve insanlık buraya varmak için çok büyük bedeller ödemiş. Oba, Kabile, Şeflik, daha sonra devlet olmuş.

Toplum düzenini sağlamak için insanlar şiddet kullanma yetkisini bir şefe, bir ağaya, bir zümreye vermek zorunda kalmışlar. Kontrolsüz şiddetin denetim altına alınması için halklar buna rıza göstermiş.

Aksi takdirde “yerleşik düzeni” sürdüremezlermiş.  Bunun için ilk koşul; halkı silahsızlandırıp, seçkinleri(hırsızları) silahla teçhiz etmek olmuş.(Günümüzde de aynıdır)

Belli kesimler silahlı olup halk silahsız olunca, halkın zenginlikleri üst tabakalara pompalanmaya başlamış.(Sınıflaşma)

Hırsızların halkın desteğini kazanmaları için hırsızlığı haklı çıkaracak bir ideoloji veya bir din inşa etmeleri de gerekmiştir.

Bu Orta Çağ düzenini bu güne, yaşadığımız ve modern dediğimiz bu dünyaya nasılda benzediğine bakalım.

Gene zenginlikler haktan alınıp, belli bir zümreye veriliyor. Fakat bu kez yaşadığımız düzenin adı; oba, kabile veya şeflik değil. Demokratik devlet oluyor.

Bu gün bizler, Orta Çağın iktisadi yapısının talana dayalı olması nedeniyle o zamanki ilişkileri gerici olarak kabul ediyorsak. Bu gün modern araçlar ile yapılan talanları nasıl açıklayacağız.

Orta Çağda asker gönderip halkları talan ediyorlardı. Bu gün hem asker hem de serbest dolaşım adı altında sermaye göndererek talan ediyorlar.(Modern demokratik düzen)

Şimdi deniyor ki, İran’ı silahsızlandıracağım, nükleer silahı olmasın, İran halkının zenginliklerini benim hırsızıma vereceğim

Orta Çağdaki durumdan bunun ne farkı var?

Aslında bu gün olanlar ile Orta Çağda olanların farksız olması, emperyal düşüncenin Orta Çağ düşünce dünyasından farklı olmadığını bize anlatır.

Onun için emperyal düşünce dünyası en gerici düşünce dünyasıdır. Onun için emperyal güçler, ülkelerdeki en gerici güçler ve insanlığa en aykırı düşünceler ile işbirliği yapar. Buna da uluslararası ilişki der. Demokrasi der.

Emperyalizmi uluslar arası ilişki ve demokrasi olarak takdim edenlere bir sözümüz var.

Emperyalizmden demokrasi gelmez. II. Orta Çağ gelir.

Okunma Sayısı: 120

Yazarın Diğer Yazıları

Kıdem Tazminatı Operasyonu Servet Sınıfı Dayatmasıdır

Sınırsız borçlanarak, borçların faizlerinin ödenmesi için emeğin değerinin hiçleştirilmesi, servet sınıfı için yeterli olmamış ki,...

Domuz Gibi Açgözlülüğün Adı Risktir

Risk ve devleti anlatabilmek için bu başlığa sığındım. Herkes borçlansın, maaş veya ücret yerine biz...

Sistemli Yağmacılıktan Dijital Yağmacılığa Geçiş

Bir üretenler vardır. Bir de üretilenleri gasp edenler. Bu yağmanın hikayesi, ta Orta Çağ’a kadar...

Ekonominin Kendi Kendini Yönettiğine İnanmak!

Ekonominin kendi kendini yönettiğine dair bir tevatür, geçmiş yüzyılda bir efsane gibi dolaştı. Devleti küçültmeye...

Dijital Dolar Şifreli Paraları Öldürebilir mi?

Toplum olarak, entelektüeller olarak, para ve değer konularını bilmediğimizden, Büyük Sıfırlama nedir onu da anlayana...