Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Lokman Suresinin Düşündürdükleri!

MERTÇE
Yüksel MERT

14 Mayıs 2014 00:01

Yorum Yapılmamış

Sevgili Okurlarım!

Kur’an- Kerim’de  ‘Lokman’ Adında bir Sure vardır.

Bigisiyle, birikimiyle, bilinciyle, ferasetiyle özellikle de oğluna verdiği öğütleriyle kristalleşerek ölümsüzleşen bu Zat-ı Muhterem’in kimlik tespitiyle ilgili söylentilerin, asıl mesajı gölegeleyeceğinden onları parenteze alarak, nasihatlerini hep birlikte can kulağıyla dinleyelim.(7/204) 

LOKMAN SURESİ:

Mekke’de nâzil olmuştur. 27, 28 ve 29. âyetlerinin Medine’de nâzil olduğu da rivayet edilmiştir. 34 (otuzdört) âyettir. Hz. Lokman’ın kıssasını anlattığı için bu adı almıştır.

 ORTAK KOŞMA!

“Hani Lokman oğluna öğüt verirken demişti ki, ‘Oğlum (ey oğul!) Allah’a ortak koşma. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür.(31/13)

ALLAH HER YAPIĞINI BİLİR!

“Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.(31/16)

NAMAZI KIL!

 “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir.”(31/17)

Sevgili Okur! Yukarıdan anlaşılan namaz bütün bir yaşamı kapsamaktadır.(6/162)

MAĞRURLANMA!

“Gururlanıp insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayan ve övünenleri sevmez. “Yürüyüşünde mutedil ol. Sesini alçalt. Seslerin en çirkini, şüphesiz ki, eşeklerin sesidir..”(31/17-19)

TARTIŞMA!

“Allah’ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de, insanlar içinde, -bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken- Allah hakkında tartışan kimseler vardır.(31/20)

ALLAH’TAN İNDİRİLENE UY!

Onlara “Allah’ın indirdiğine uyun” dendiğinde: Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız, derler. Ya şeytan; onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse!(31/21)

KENDİNİ ALLH’A ADA!

“İyi davranışlar içinde kendini bütünüyle Allah’a veren kimse, gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Zaten bütün işlerin sonu Allah’a varır.(31/22)

MAHZUN OLMA!

“İnkâr edenin inkârı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. İşte o zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz. Allah kalplerde olanı şüphesiz çok iyi bilir. “Onları biraz faydalandırır, sonra kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.(31/23-24)

ONLARIN ÇOĞU BİLMEZLER!

“Andolsun ki onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka “Allah…” derler. De ki: (Öyleyse) övgü de yalnız Allah’a mahsustur, ama onların çoğu bilmezler.(31/25)

ÖVGÜ ALLAH’A AİTTİR!

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah’ındır. Bilinmeli ki, asıl ganî ve övülmeye lâyık olan Allah’tır.(31/26)

MUTLAK VE TEK OTORİTE ALLAH’TIR!

“Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah’ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir.(31/27)

 ALLAH HER ŞEYİN MUTLAK YARATICISIDIR!

“Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz, ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Unutulmasın ki, Allah her şeyi bilen ve görendir.(31/28)

HAKKIN TA KENDİSİ ALLAH’TIR!

“Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Bunların her biri belli bir vâdeye kadar hareketine devam eder. Ve Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir; O’ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur.(31/29-30)

BİLEREK İNKAR VE İMAN ET!

“Size varlığının delillerini göstermesi için, Allah’ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görrmedin mi? Şüphesiz bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. “Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, dini tamamen Allah’a has kılarak (ihlâsla) O’na yalvarırlar. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim âyetlerimizi, ancak nankör hâinler bilerek inkâr eder. (31/31-32)

ŞEFAAT ALLAH’A AİTTİR, ŞEYTANA ALDANMA!

“Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah’ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.(31/33)

MUTLAK ALİM ALLAH’TIR!

34. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.(31/34)

Arapça bilimiyorum(!) vs..Sudan bahaneleri bir tarafa bırakıp 7. Asırdaki deve çobanlarının akıl seviyelerine hitap eden, ikram özelliğindeki bu muhteşem öğütleri anlayıp başına taç yapanlara selam oılsun…

Atatürk Köşesi

Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur

Düşün-Taşın

Bu kitap, dünya insanlık ailesi için kurtuluş reçetesidir (3/138)

Okunma Sayısı: 74
Kategori: Yüksel MERT

Yazarın Diğer Yazıları

Ceyhan Şehremini Aemdar Öztürk’e Mertçe Çağrımızdır!

Ceyhanlı Sanatçı Kemancı Ali ile Mertçe söyledik! Adana’dan yola çıkıp Cebel-i Bereket Yaylasına giderken yolumun...

Gönlüm Zirvede Dedim Ya!

Sevgili Okurlar yavaş yavaş Tuyap Bursa Kitap Fuarının sonuna geldik kitaba ilgi muhteşem bu şehirde....

Hayata Gülser

Sevgili dostlar! Kocaeli’nden (İzmit) bir kargo aldım. Merak edip açtığımda içinden muhteşem bir kitap çıktı.....

İcradan Mal Almak!

Sevgili okurlarım! Eskimeyen bir dostum var. Vefalı, kadirşinas, sözünün eri, adamın kralı dediğimiz cinsten… Yani...

Yüce Halkımızın İrfanı!

Baş Komutan diyor ki: “Milletin desteğini alan bir kişiyi yedi düvel bir araya gelse yıkamaz…”...