Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Libya: Kuzey Afrika’da Üçüncü Ay Yıldız

Hasan Celal GÜZEL

29 Ağustos 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Sevgili okuyucular, Kuzey Afrika’da üçüncü ay yıldız doğdu. Libya, 42 yıldır devam eden Kaddafi diktasından kurtuldu. Bu pazar sohbetinde Libya‘dan söz edeceğiz.

Mağrip Ocakları
Efendim, Libya, Tunus ve Cezayir, bizim için tarihî değer taşıyan, Osmanlı döneminde Garp Ocakları (Mağrip Ocakları) diye adlandırdığımız eski eyâletlerimizdir.
Trablusgarp (Libya), büyük Türk denizcisi Turgut Reis tarafından 1551’de fetholunmuş ve 361 yıllık bir Türk hâkimiyetinden sonra 1912’de elimizden çıkmıştır.

Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu esnasında başta Şeyh Sünusî olmak üzere Libya halkı bizi desteklemiştir. Aslında, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Kaddafi‘nin de desteğini gördük; ancak bu destek son dönemde devam etmedi.
Kaddafi’nin ünlü ‘Yeşil Kitap‘ı, bir ara İslâm Sosyalizmi’ni(!) benimseyen çevreler tarafından rağbet gördü. Ancak, İslâm ile beşerî bir ideolojinin, hele temelinde materyalizm yatan bir ideolojinin hiçbir ilgisi olamazdı.

Ay yıldızlı Libya
Efendim, biz asırlar boyunca hep Libya‘nın yanında olduk. Benim nazarımda Libya ‘Osmanlı Milletler Topluluğu’nun ilk aday üyesidir.

Önce, Libya‘yı İspanyol emperyalizmi’nden kurtardık. Osmanlı İmparatorluğu ve Türk denizcileri olmasaydı, bugün Libya koyu katolik bir Hristiyan ülkesi olurdu.

Sonra, İtalyan emperyalizmi‘ne karşı Libya‘yı savunduk. Aralarında Binbaşı
Enver Bey (Enver Paşa)
ve Kolağası
Mustafa Kemal Bey’
in (Atatürk) de bulunduğu en kıymetli komutanlarımız Libya‘da emperyalizme karşı arslanlar gibi savaştılar. Her biri bir Ömer Muhtar gibiydiler.

Libya’da muhalefet cephesinin yönetimini üstlenen ‘Ulusal Geçiş Konseyi’, Libya‘nın daha önce Osmanlı’dan tevarüs ettiği ay yıldızlı bayrağı kullanıyor. Yani Kuzey Afrika göklerinde, Tunus ve Cezayir’den sonra üçüncü ay yıldızlı bayrak yükseliyor. Sadece bu bile bizi heyecanlandırıyor ve Libya’ya duyduğumuz yakınlığı arttırıyor.

Davutoğlu’nun başarısı
Efendim, Arap Dünyası‘ndaki hürriyet ve demokrasi hareketlerinin Türkiye ve Başbakan Erdoğan ile yakın ilgisi vardır. Türkiye ve Erdoğan yeni Arap Rüyası’nın baş aktörleri olmuşlardır.

Türkiye, Libya Krizi esnâsında çok dikkatli, itinalı ve dengeli bir politika yürütmüştür.
Tabiatıyla bu politikanın başındaki Başbakan Erdoğan‘ın cesur, süratli ve dirayetli tutumu en büyük etkendir.
Ayrıca, Dışişleri Bakanı Davutoğlu‘nun Libya Krizi’ndeki aktif rolü şâyân- ı takdir bulunmaktadır. Her ay savaş bölgesine giden ve Libya‘nın hürriyetçi halkını destekleyen Prof. Davutoğlu‘nu Libyalılar bağırlarına basmışlardır.
Davutoğlu, muhaliflerin üssünü ziyaret eden ilk yabancı devlet adamı olmuştur.
Başbakan Erdoğan‘ın talimatıyla Davutoğlu‘nun Libya’ya âcilen elden 300 milyon dolar götürmesi ve bunun 100 milyon dolarının hibe edilmesi, diplomaside pek rastlanmayan bir ataklık timsalidir.

***

Yeni ay yıldızı sevgi ve saygıyla selâmlıyor; Libya konusundaki başarılı politikalarından dolayı Başbakan Erdoğan‘ı ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nu candan tebrik ediyoruz.

Okunma Sayısı: 97

Yazarın Diğer Yazıları

Geleceğin Süper Gücü: ‘Yeni Türkiye’ (II)

Ben Müslümanım elhamdülillah… Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in Veda Hutbesi’ndeki düsturlarına kalbden inanırım. Aslâ...

Geleceğin Süper Gücü: ‘Yeni Türkiye’ (I)

Efendim, bendeniz bir ‘fütürolog’, yani gelecek bilimcisiyim. 1968 yılının sonunda girdiğim Devlet Planlama Teşkilâtı’nda (DPT),...

Türkiye’nin Lideri: Recep Tayyip Erdoğan

Sevgili okuyucular, 15 Temmuz’da darbe teşebbüsünde bulunanların öncelikli hedefi niçin Sayın Cumhurbaşkanı’nı şehit etmekti biliyor...

Akit Gazetesi ve Demokrasi

Allah’ın (c.c.) selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sevgili okuyucularım… Sizleri çok özledim. Son iki...

Jakoben Hukukçular Kudurdu

Bendeniz hukukla meşgul olmaya Metin Feyzioğlu‘nun doğduğu yıl olan 1969’da başladım. Bu müddet zarfında özellikle...