Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Kürt Sorunu Çalıştayı


03 Şubat 2011 00:01

2 Yorum

Doğu Batı Kardeşlik Platformu’nun Diyarbakır’da gerçekleştirdiği 3 günlük çalıştayın ortak basın açıklamasıdır.

Ey iman edenler!

Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olun. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun, çünkü bu takvaya daha yakındır. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Maide/8)

Doğu-Batı Kardeşlik Platformu Diyarbakır Buluşması Programı 28–29–30 Ocak 2011 tarihlerinde İslami duyarlılık sahibi STK’larla bir dizi toplantı, istişare, çalıştay ve panellerle gerçekleştirilmiştir.

Çok yoğun ve yüksek katılımla gerçekleşen bu etkinlikler neticesinde 72 milyon insanın (hiçbir ayırım yapılmadan) özgür, eşit, adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde yaşamalarının platformumuzun vazgeçilmez talep ve temennisi olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

Üç gün süren toplantı, panel ve çalıştaylar sonunda alınan kararların kamuoyuyla paylaşılması uygun görülmüştür.

Devlet onlarca yıldır Kürt Sorununu çöz(e)mediği için binlerce annenin yüreği yanmış ve yanmaktadır. Bu yangının bir daha ebediyen yanmaması ve yakmaması için zaman kaybetmeden “Kürt Sorunu”nun adalet ve hakkaniyete uygun bir çözüme kavuşması bağlamında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 1. “Anayasal vatandaşlık” tanımının hiçbir etnisiteye dayandırılmadan yapılması,
 2. Köylere dönüşün önündeki fiili engellerin kaldırılması,
 3. Koruculuk sisteminin bir an önce lağv edilmesi, geçmişte yaşanan acı olaylardan dolayı korucu olanlarla olmayanlar arasında oluşmuş patolojik sorunlardan “rövanş alma”nın önüne geçilmesi,
 4. Ulus devlet anlayışının terk edilmesi, ülkede yaşayan tüm halkların kültürel, tarihi ve sosyal yapısına uygun yeni bir modelin tartışmaya açılması,
 5. Anayasada değiştirilemez hükümlerin kaldırılması, başlangıç hükümlerinin yerine evrensel insan hakları normlarına uygun bir düzenlemenin yapılması,
 6. İsimleri değiştirilen bütün yerleşim birimlerinin istemeleri halinde eski ismi ile değiştirilme imkânının yasal güvence altına alınması.
 7. Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelerin kültürel hak ve özgürlüklere ilişkin maddelerine konulan çekincelerin kaldırılması.
 8. Mevcut çatışmazlık ortamının kalıcı bir hale dönüştürülmesi ve hiçbir şekilde şiddetin hak arama ve sorunu çözme yöntemi olarak kabul edilmemesi,
 9.  Kürt sorununun çözümü için model tartışmaları konusunda platform bünyesinde bir komisyon kurulmuştur.
 10. Sorunun çözümü sürecinde halklarımız arasında asırlarca en temel birleştirici unsur olan dini inançların özgürlük alanının genişletilmesi,
 11. Dillerin Allahın ayetleri olduğu hakikatinden hareketle, resmi dil olan Türkçe’nin yanı sıra, anadilde eğitim hakkının eğitim sürecinin her safhasında gerçekleştirilmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması ve buna ilişkin teknik alt yapının hazırlanması,
 12. Eğitim sistemi gözden geçirilerek resmi ideolojinin anlayışını dayatan unsurlardan ayıklanması, özgürlükçü bir anlayışla eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi.
 13.  Bölge halkı nezdinde etki gücüne sahip, saygın şahsiyetler ile manevi önder ve grupların sorunun hallinde sürece dâhil edilmesi,

   Saygıdeğer, basına ve kamuoyuna saygıyla arz olunur.

1136

PLATFORM ADINA: Ahmet AY

DOĞU-BATI KARDEŞLİK PLATFORMU KOORDİNATÖRÜ VE SÖZCÜSÜ

KATILIMCI İLLER:

Antalya, Alanya, G. Antep, Batman-Gercuş, Bingöl, Bitlis, Tatvan, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kocaeli , Malatya, Muş, Malazgirt, Sakarya, Siirt , Şanlı Urfa, Şırnak, Kayseri, Van

 

 

Okunma Sayısı: 90
Kategori: Ahmet AY

Yazarın Diğer Yazıları

CHP Artık Milli Güvenlik Sorunu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün 3 yılı aşkın süredir Batı’da söylediklerini CHP Grup Toplantısı’nda...

AB’nin ‘İRİNİ’ Akdeniz’e Aktı

Batı, BM tarafından Libya’nın tek meşru hükumeti olarak kabul edilen Serrac yönetimine karşı, ABD’de tutulan,...

Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Çıkarması

“Devletlerin dili” konusunda 1-2 yazı yazdığımı hatırlıyorum. Devletlerin dilinin bizim günlük konuştuğumuz dilden farklı olmadığını...

Biden’a Neden Sevindiler?

  Öncelikle kardeş Azerbaycan’ın mütecaviz ve işgalci Ermenistan’ı yenerek elde ettiği destansı zaferini kutluyorum. Allah...

“İslam’a Karşı Soğuk Savaş”

Millet olarak Avrupalı’da potansiyel olarak var olan ve özellikle belirli dönemlerde siyasiler tarafından körüklenip tedavüle...

Yazıya Yapılan Yorumlar

 1. Selami SAYGIN dedi ki:

  İnşaallah bu çalışmalar hayırlı bir sonuca ulaşır. Selamlar.

 2. Ahmet AY dedi ki:

  Üstadım,
  Sizin de onurlandırdığınız programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
  Çok teşekkür ediyorum.