Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Kuran’a İhanet Eden ama Mushaf’a Tapan Kalabalıklar


03 Mart 2012 00:01

Yorum Yapılmamış

Birisinin Kuran'a inanmaya, öpmeye, hatta tapmaya hakkı varsa, diğerinin de eleştirmeye ve hatta MUSHAFI yakmaya hakkı var…

Kuran veya Quran (ilk harfi Kaf değil Qaf) mushaf değildir. Mushaf yakılır yırtılır, ama Quran Allah tarafından mükemmel bir korunma altındadır. Quran ilim sahiplerinin gönlündedir. Quran, ebrarın tanık olduğu Kitabun Markumdur, yani rakamlanmış bir kitaptır. Tarih boyunca, Mushaflarda kasıtlı veya kasıtsız eklemeler, unutmalar, imla hataları var olmuş, birçok eski ve yeni Mushaf'ın sayfaları kaybolmuş, veya kazara veya kasten yırtılmış ve yakılmıştır.

Muhammed peygamberden yıllar sonra uydurulup yüzyıllar sonra derlenen hadis ve uyduruk sünnet öğretilerini Quran'a ortak koşan ve hatta Quran'a tercih eden müşriklerin Quran ayetlerinin üzerine yasıldığı taşları ve derileri, mürekkep ve kağıtları yani Mushaf'ı kutsallaştırıp putlaştırması o tarihi ihanetin bir uzantısıdır. Quran'ı fiziksel bir tabuya dönüştürüp, işin ilginci Quran'ın anlamını kavramakla ilgili ayetin (56:79) bizzat kendisini de anlamayarak Mushaf'ı kendisine abdestsiz dokunulamayan ve bir kamyona veya elektrik gibi çarpan bir puta dönüştürmüşlerdir.

Quran'ın ana amacını, yapısını, kaynağını, anlamını, işlevini, muhatabının olası tepkilerini, epistemolojik karakterini, anlayış yöntemlerini betimleyen birçok ayet vardır. Örneğin:

 • Quran halkı uyarmak için son nebiye indirilmiş biricik kitaptır (6:19)
 • Quran anlaşılması müminler için kolaydır (54:17)
 • Quran kendilerine bilgi verilmişlerin kalbindedir (29:49)
 • Quran Allah'ın indindeki Ana Kitapta kayıtlıdır (85:21-22)
 • Quran çok ilginç bir kitaptır (72:1)
 • Quran'ın bir benzerini ne insanlar ne de cinler uydurabilirler (17:88)
 • Quran, azgın günahkarların yalanladığı ve (Allah'a) yakın olanların tanık olduğu bir Kitabun Marqum, yani Rakamlanmış bir Kitaptır (83:9, 20)
 • Quran gelecekle ilgili olağanüstü haberler içerir (74:1-37; 27:82-84; 44:10:15; 54:1-6; 2:26; 18:9-27; 25:4-6; 10:20; 41:53; 38:1-12; 3:81…).
 • Quran dağları sarsacak bilgiye sahiptir (59:21).
 • Quran kalpler için şifa içerir (17:82).
 • Quran elçinin ümmetinin terk ettiği bir kitaptır (25:30).
 • Quran Bilge ve Bilen tarafından gönderilen bir mesajdır (27:6).
 • Quran okununca dikkatle dinlenilmesi gereken bir mesajdır (7:204).
 • Quran kendisini takdir etmeyen dogmatikleri kelimeleriyle rahatsız eder (10:15).
 • Quran ilahi hükümleri detaylı biçimde anlatır (10:38).
 • Quran yedi çiftin bilgisini içerir (15:87).
 • Quran akıllarını kullanmak istemeyen dindarların, mukallitlerin, müritlerin, inkarcıların, bağnazların ve yobazların anlayamadığı bir kitaptır (17:46).
 • Quran tek başına izlendiği vakit müşrik mukallitler kaçarlar (17:47).
 • Quran tan vakti okunur (17:78).
 • Quran insanlık için birçok örnekler içerir (17:89).
 • Quran Zikr'i Mesajı içerir (38:1).
 • Quran gerçeği inkar edenleri rahatsız eder ve anlaşılmasını engellemeye çalışırlar (41:26).

Quran bir Zikr (MESAJ) olarak Allah tarafından (kutsayıp abarttığımız geçmiş dindaşlarımız tarafından değil!) mucizevi ve mükemmel bir biçimde korunmuştur. Nitekim 74'uncu surede haber verilen sırrın keşfiyle bu fiziksel ve matematiksel olarak ispat edilmiştir (Bu müthiş mucizeye karşı müşrik atalar dinini ve cahil ruhbanları mukallitçe izleyerek tepki gösteren cahiller çok olsa da… Bak: 74:30-37)

Quran'ı inkar eden, ona ve daha doğrusu ona ihanet eden Sünni ve Şii mukallitlere olan tepkilerini Mushaf'ı yakma suretiyle ifade eden böylesi inkarcılara nasıl tepki göstereceğimizi Quran'ın kendisi bizi bildirirken, Quran'a saygı göstermeden Quran adına gürültü koparmayı anlayamıyorum. Bak: 4:140; 10:99; 18:29; 88:21-22. Allah bu dünyada, şeytana, müşriklere, ateistlere ve münafıklara seçme ve inanma özgürlüğü vermiş… Bize fiziksel olarak saldırmadıkları ve çocuklarımızı rahatsız etmedikleri sürece bu özgürlüğe mani olamayız, olmamalıyız. Aksi takdirde işte böyle olur. Haçlı Hristiyanlar, Kızgın Ateistler, Emperyalistler kendilerini Müslüman sanan Sünnileri ve Şiileri provoke etmek için bir Mushafı veya Mushaf diye niteledikleri herhangi kalınca bir kitabı alıp yakarlar. Sadece bir düğmeye basarak yüzbinlerce kişiyi boğalar gibi çıldırtabilirler, sokaklara dökebilirler, ülkelerde kaos çıkarabilirler, katliamlara yol açabilirler.

Kuran'ın TEVHİD mesajına ihanet ederek, ona birçok uyduruk din kitabını, mezhep öğretisini ortak koşan, islam dinini SADECE Allah'a özgülemek yerine Allah + Peygamber + Sahabe + Tabiin + Mezhep imamları + Mezhepte imamlar + Mezhep alimleri + Alimcikler + Şeyhler + Şeyhciklerden oluşan bir şirket dinine çeviren ve "İslam akıl dini değil, nakil dinidir" biçimindeki şeytani sloganı yutan kitleler böylece her mezhepten ve meşrepten, her ulustan ve renkten provokatörlere müthiş bir güç bahşetmiş oluyor. Hem de onları zevkten altı köşe yapan bir güç!

Uzaktan kumandalı düğmelerle kızgın boğalara veya robotlara dönüştürülenler Kuran'ın tanımladığı müslüman tipinden çok düğmeye basanlara benzerler!

 

Kuran, tüm Kuran, başka şey değil, sadece Kuran!

Tüm Sünni ve Şii kardeşlerime bir ÇAĞRI: Lütfen İslami Reform için Manifesto adlı kitabı ya kitapçılarda veya elektronik olarak bedava temin edip inceleyiniz ve izlediğiniz atalar dinini aklın ve Kuran'ın ışığında sorgulayınız. Mesaj çevirisini de dilerseniz kitap olarak bulabilirsiniz veya www.quranix.com sitesinden okuyabilirsiniz. İslami reform (İslam'da reform değil!) hareketi hakkında bilgi edinmek veya çalışmalarımıza katılmak isterseniz Edip Yüksel'in twitter hesabını izleyiniz: @edipyuksel

Okunma Sayısı: 259

Yazarın Diğer Yazıları

Onbeş Dakikada Adem’in Hikayesi

Tüm insanlık dünyaya gelmeden önce Allah ile birlikte idi. Allah insanlara (Adem ve eşi tüm...

Beşikteki Bebekleri, Kardeşleri Katletmek

Beşikteki Bebekleri, Kardeşleri Katletmek Meğerse Şeriata Göre Sevapmış! Babul Ebvaab adıyla sayfama yazan birisi Seîdê...

Vadedilen Sabah için Nurculara Selam Olsun!

Hayranları tarafından Bediüzzaman, yani Zamanın Harikası olarak tanınan, nüfus cüzdanında Said Okur olarak geçen, hemşerim...

Barış Yurdu Anayasası

Barış Yurdu Anayasası Önerisi Neden Hazırlandı? Nihayet, dışarıda akıllı bir yaşamın belirtileri var. Modern süper...

Yahudileşen Sünnetçiler – (II)

Mustafa İslamoğlu 19’dan Niye Kaçıyor? Daha önceki makalede Mustafa İslamoğlu’nun Kuran’daki Allah’ın Sünneti ifadesini Peygamberin...