Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Kültür Turizm Yönetim-Kalkınma Modeli (V)

YOLCU
Eyüp ELMAS

02 Mayıs 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

İlimizde kültür-turizm gelecek vadeden gelişen diri bir sektör. Dolayısıyla tüm taraflarla ve çok yönlü çalışılması gerekiyor. Buna yönelik bir öneri paketini 4 gündür yazıyorum, bu 5. yazım.

Çok şey yazdım yazmaya da devam ediyorum. Malesef muhatap bulmakta zorlanıyorum. Dertlenen yok konuşan çok sonuç sıfıra yakın.

13 Maddelik ÖNERİLER paketini ve yüzlerce alt başlığını adım adım çalışmalıyız: daha önceki dört yazımda ANA KOORDİNASYON, PLANLAMA, KÜLTÜR-TURİZM ALGISI VE KENTTE SEKTÖR KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI, NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI, EĞİTİM KURUMLARI ALTYAPISI, TURİZM NOKTALARI VE AKSLARI, HEDİYELİK EŞYA SEKTÖRÜ, GÜNLÜK BİR GÜN BİR GECE VE ÜÇ GÜNLÜK İL-İLÇE DESTİNASYON PAKETLERİ VE KONAKLAMA başlıklarına yönelik önerilerimi yazmıştım.

Bugün, konu ile ilgili 5. Yazımda; PAZARLAMA&ORGANİZASYON, DESTEKLEYİCİ ALTYAPILAR ve SORGULAMA-KONTROL LİSTESİ başlıklarıyla ilgili görüşlerimi detaylandırmaya çalışıyorum:

10. PAZARLAMA&ORGANİZASYON

a.  Uluslararası, çok dilde hizmet veren enformasyon merkezi bilişim altyapısıyla birlikte acilen hayata geçirilmelidir.

b.     Tüm turizm potansiyelleri belirlenmeli ve tek tek çalışılmalıdır.

c.     Her bir turizm çeşidi gereği yapılması gereken çalışmalar yapılmalıdır.

d.     Her bir çeşitliliğin pazarlanmasına yönelik eylem planları hazırlanmalıdır.

e.     Bilişim altyapıları ve sosyal medya çok yönlü ve çok dilli olarak hazırlanmalıdır.

f.      Basına yönelik çalışmalar, hazırlıklar dikkatle ve yerel-ulusal-uluslararası basın ayrı ayrı dikkate alınarak uygulanmalıdır.

g.     Şehri tüm bu konuşulanlara hazırlayacak veya tüm bu konuşulanları organize edecek, veya tüm bu konuşulanları tek tek uygulamaya koyacak, hesap verecek ve hesap sorulacak; yeterli ve nitelikli elemanlardan ve uzmanlardan oluşan bir organizasyon ile hem bu hazırlıkların yapılması hem de devamında bu sürecin doğru yürütülmesi gerekmektedir.

11. DESTEKLEYİCİ ALTYAPILAR

a.     Hava alanı var mı?

b.     Kara Ulaşımı yeterli mi?

c.     Deniz ulaşımı çalışılmış mı ve yeterli mi?

d.     Kruvaziyer liman var mı?

e.     Demiryolu ulaşımı var mı?

f.      Kayak Merkezi vb. Ağırlıklı fonksiyonlar var mı?

g.     Kültür sanat merkezleri hazır mı?

h.     İlçe kent müzeleri yapılmış mı?

i.      Tarihi dokular ve simge yapılar hazır mı?

12. SORGULAMA-KONTROL LİSTESİ

a.     Ana koordinasyon tüm yönleriyle oluşturulmuş mu?

b.     Planlama başlıkları tek tek ve tüm yönleriyle sağlanmış mı?

c.     İl-ilçe eylem planları ve bu planları hayata geçirecek somut projeler hazırlanmış mı?

d.     Kent bütününde kültür turizm algısı ve sektör kültürü çalışmaları yapılmış mı?

e.     Her bir insanımız turizme inanır hale getirilmiş mi?

f.      Nitelikli insan kaynağı oluşturulmasına yönelik adımlar hazır mı?

g.     Çalışanların turistlerle asgari düzeyde iletişimi için dil yeterliliği sağlanmış mı?

h.     Profesyonel danışman ve uzmanlar kullanılıyor mu?

i.      Eğitim kurumları altyapısı tamam mı?

j.      Eğitim içerikleri yeterli mi?

k.     Kokartlı rehber ve yerel rehberler yeterince var mı?

l.      Turizm noktaları ve aksları belirlenmiş mi?

m.   Turizm çeşitliliği çalışılmış ve altyapıları hazırlanmış mı?

n.     Hediyelik eşya sektörü hazır mı?

o.     Günlük, bir gün-gece, üç günlük ve haftalık paketler oluşturulmuş mu?

p.    Her bir güzergah için haritalar ve navigasyonlar oluşturulmuş, işaretlemeler yapılmış mı?

q.     Islak mekanlar tüm turizm noktalarında hazır mı?

r.      Turizm potansiyellerinin pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

s.     Hedef kitle analizleri yapılmış mı? Bu analizlere göre stratejiler geliştirilmiş mi?

t.      Tüm bu süreçler doğru organize ediliyor mu?

u.     Desteleyici altyapılar hazır mı?

v.     Tüm noktaların güvenliği için gereği yapılıyor mu?

w.   Temizlik ve hijyen standartları yakalanmış mı?

x.     Yön ve bilgilendirme tabelaları tamam mı?

Okunma Sayısı: 146
Kategori: Eyüp ELMAS

Yazarın Diğer Yazıları

Ordu Tarımda Türkiye’yi Besler

Ordu tarımsal-hayvansal üretimde Türkiye’yi besler ve 80 vilayete de örnek olur. Buna 4 örnek vermek...

Darılmak Yok Konuşmak Var

Kıymetli dostlar; kimin fikrinin haklı olduğuna bakmadan, iyi niyetli yorumlarla güncel konuları yorumlamaya çalışıyorum, milli...

Beton Kapanı

Geçmişte beraber çalıştığımız bir yöneticimiz eşinin çalıştığı kurumdan dolayı, etrafıyla birlikte adeta köy ortamını andıran...

Tarımsal Kalkınmanın İnsan Kaynağı

“Ordu tarım-hayvancılıkta Türkiye’yi besler, 80 vilayete de örnek olur” tezimin toplamda 6 milyar 630 milyon...

Bir Kahraman Lazım

“Ordu Tarımda Türkiye’yi Besler” başlıklı yazımda 4 başlıkta önerilerde bulunmuş ve özetle; “Ordu tarım-hayvancılıkta Türkiye’yi...