Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Krizler Savaşları mı Çağırıyor?


18 Eylül 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Finans kapital borçları çağırdı. Ağır borçlanmalar krizleri çağırdı. Krizler kaos ve savaşları mı çağırıyor?

Yaşadığımız süreç bir küresel parçalanma sürecidir. İsterseniz bu sürece Çağ diyelim   Bu çağ bütünleşmekten çok, ayrışmayı önceleyen bir görünüm veriyor.

Yaşadığımız derin ekonomik kriz, sadece ülkemize has bir durum değildir. Küreselleşme, ülkeleri birbirine dolar ile bağlarken, gün gelip bu küreselleşmeden çıkılınca, neler başımıza gelir sorunu şimdi gündemimize girdi.

Finansal küreselleşmenin ağır bedellerinin, yani borçların geniş halk yığınlarına ödetilmesi, önce kaosu, sonrasında parçalanmayı getiriyor.

Finans kapitalin borçlanma ekonomisi, kapitalizmin en zayıf halkası olan “kapitalist ahlaka” terk edilince, dünyanın, teminatlara dayalı para yaratma sistemi ile karşı karşıya olduğunu görürüz.

Teminatlara dayalı para yaratma sistemi, yani menkul kıymetler piyasası; para yaratımını devletten alıp servet sınıfına verince, paradan, yani kâğıt alıp satarak, üretmeden kazanç sağlama, tüm dünyayı içinden çıkılamayacak krizlerin içine soktu.

Hesaplamışlar. Dünyanın üzerindeki tüm varlıkların, Dolar karşılığı, 360 Trilyon Dolar tutuyormuş Buna karşılık yaratılan para miktarı yani menkul kıymet(değer), yanı teminata dayalı, kağıt üzerinde var, ama aslında olmayan değer, 900 trilyon dolar oluyormuş.

300 trilyondan 900 trilyon çıkarma işi sadece kapitalizmin ahlak anlayışı ile varılacak yerdir.

Olmayan değere karşılık yaratılan para; üretimden ve ticaretten elde edilen kazançtan daha fazla olunca, hem çalışanın hem ahlakıyla ticaret yapanın aleyhine işledi.

Borç balonları uluştu. Bu borç balonlarını tamamı patlamadan, sistemin, daha doğrusu kapitalizmin düzlüğü çıkmasına imkân yok.

Peki de bu borç balonlarının hepsini nasıl patlatacağız ki, krizlerden çıkalım. Öyle anlaşılıyor ki servet sınıfının, teminata dayalı yarattığı tüm paralar ortadan kalkana dek, sistem kriz içinde kalacak.

Kapitalizm şimdi kendi yarattığı ama kendini ortadan kaldırmaya yönelmiş bu teminatlar/menkul kıymetlerden kurtulmadıkça başı belada demektir.

Velhasıl ülkeler ve tüm dünya şimdi bu menkul kıymetler dünyasından çıkmak istiyor.

Büyük Sıfırlama” ya da Great Reset dedikleri şey.Ne olduğu belli olmayan, ama adı teminat veya sözleşme olan, bu sözleşme ve teminata dayalı para yaratma sistemi çökmüştür.

Ticari bankaların bastığı, ya da dijital olarak ürettiği, BANKA PARASI ya da “kredi para” sisteminin yıkılacağı ve yeni bir para sisteminin arayışıyla beraber, karşılaşacağımız savaşlar.

Evet borçlar savaşları çağırıyor. Dünya hiç olmadığı kadar büyük bir savaşa gebedir.

16 Eylül 2020, bulentesinoglu@gmail.com

Okunma Sayısı: 181

Yazarın Diğer Yazıları

Sistemli Yağmacılıktan Dijital Yağmacılığa Geçiş

Bir üretenler vardır. Bir de üretilenleri gasp edenler. Bu yağmanın hikayesi, ta Orta Çağ’a kadar...

Ekonominin Kendi Kendini Yönettiğine İnanmak!

Ekonominin kendi kendini yönettiğine dair bir tevatür, geçmiş yüzyılda bir efsane gibi dolaştı. Devleti küçültmeye...

Dijital Dolar Şifreli Paraları Öldürebilir mi?

Toplum olarak, entelektüeller olarak, para ve değer konularını bilmediğimizden, Büyük Sıfırlama nedir onu da anlayana...

Eski Hikâye Eskidi Yeni Hikâye Zamanı

Mevlana’nın meşhur deyişi var. “Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.” Bu güzel deyiş liberalizmin ülkemize yerleştirilmesi...

Parasal Aydınlanma ve Finansal Hurafeler

Finans kapital denilince ilk akla gelen serbest piyasa aldatmacasıdır. Piyasanın serbest olabilmesi için,esas olan,paranın serbest...