Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Konyalı Süt Sanayicilerinin Mahkumiyet Kararı-2

Çapar KANAT

19 Şubat 2011 00:01

Yorum Yapılmamış

Kimdir Devlet adamları; siyasetçiler mi, siyasetçilerin atadığı bürokratlar mı ? Kimdir? Bir önceki devletimiz Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet adamı denilince hem padişahlar hem de onların atadığı bürokratlar anlaşılmakta idi.

Cumhuriyet Dönemimizde ise devlet adamı kavramı siyasetçiler için oluşmuş olsa gerek, 1950’lere kadar iz bırakmış bürokratlarımızı saymaz isek.

Ülkemizin son 40 yıllık geçmişinde güvenlik sağlanamadı, güvenlikle ilgili bir bürokratın, Eğitim ile ilgili yaşanan skandallarda Eğitim Bürokratlarının, Grizu , işgüvensizliği patlamalarında onlarca insan ölünce Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bürokratlarının, Çocuk Esirgeme Kurumlarında çocuk istismarları karşısında ilgili bürokratların istifa ettiğine şahit olmadık, olamayız da! Siyasetçi kendinde sorumluluk hissetmez ise bürokrat  da hiç oralıklı olmaz.

Günümüzde icraa makamında oturan siyasetçi devlet adamını kendi siyasi partisinin, dış Dünya’nın  etkilediği kadar  kendi bürokratlarının da etkileme imkanı vardır. Bu etkileme imkanının genişliğini,  derinliğini bürokratın bilgisi kadar cesareti de tayin eder. Bilgi ve cesaret bürokraside etkili bir yönetimi oluşturur. Bilhassa kriz zamanlarında bürokrasinin göstereceği cesaret siyaset selinin önünde bir barajın seddi gibidir. Etkili yönetimler doğru kararlar alır ve uygulamayı bu kararlara dayandırır.  Uygulama sürekli izlenir ve uygulamalar ile ilgili bilgi toplanır. Toplanan bilgiler kamuoyuna sunularak tartışma ortamı sağlanır.   Bu tartışma ortamı o uygulamanın verimini artırır. Ülkemizde tarımın, hayvancılığın komuta merkezi durumundaki Tarım Bakanlığı’mızda en kaliteli personelin burada istihdamı gerekir, Türk Devlet Geleneği’ne uygun bürokratik tavrın burada gösterilmesi beklenirdi:

Et, canlı hayvan ithalatı karşısında siyasetçinin gösteremediği ‘’ istifa ‘’ inceliği. Siyasetçi’nin yapmadığını, yapamadığını, siyasi ikbalini elinin tersi ile itmesini göremediğimizi bürokrasiden bekleyerek ‘’ biz de çok mu oluyoruz?’’  Bilemiyoruz!

Kamuoyunu aydınlatıcı yazmaya devam ettikçe, üreticiler dışındaki okuyucularımız yazıyor; Bu yazdıklarınızı Tarım Bakanlığı Bürokratları da okumalı, çünkü içlerinde çok değerli olanları da var. 

Biz de düşünür ve deriz ki bizi okuyup okumamaları çok da önemli değil, Dünya’yı okumaları önemlidir.

İki yıldır 10 bin tonluk, bu yıl ise 20 bin tonluk  süt tozu teşviki ile bu çiğ sütte fiyat istikrarı sağlanabileceğini sananların, 2008 yılında ‘’ Çiğ Sütte arz fazlası vaaar ‘’ yalanını uyduran sanayicilerin ve bu yalana inanıp çiğ süt fiyatlarına sahte müdahale istikrar proğramı hazırlayanların okumaları dileklerimle:

Rekabet Kurulu’nca Çiğ Süt Piyasasında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 49. Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması   (10.8.2006)

Rekabet Kurulu’nun 17.5.2005 tarih ve 05-32/413-M sayılı kararı uyarınca, Konya, Isparta ve ilçelerinde süt piyasasında faaliyet gösteren ve aşağıda adı geçen teşebbüsler hakkında soruşturma açılmıştır. Bu soruşturma sonucunda, tespitler ve ilgili tarafların savunmaları, toplanan tüm bilgi ve belgeler ile Soruşturma Raporu, Ek Yazılı Görüş ve Sözlü Savunma toplantısındaki açıklamalar değerlendirilerek, 26.7.2006 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında, 06-56/714-204 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

1. Konya Süt ve Süt Ürünleri İmalatçıları Derneği (KOSSİMAD)’nde üyesi olan

–       Aygın Süt ve Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

–       Enka Süt ve Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.

–       Şeker Süt Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.

–       İzi Süt Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.

–       Büyük Aygın Süt Ürünleri San. Gıda ve İht. Mad. Tic. Ltd. Şti.

–       Akova Süt ve Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.

–       Üçpınar Süt ve Gıda Mam. İml. Paz. Ltd. Şti.

–       Uzundemir Süt Mam. Amb. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Doğa Süt)

–       Bildiriciler Süt ve Süt Ürnl. San. Tic. Ltd. Şti.

–       Berberoğlu Süt Ürn. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

–       Emekli Süt Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.

–       Tuna Süt Mam. San. ve Tic. A.Ş.

–       Mutlu Süt Gıda İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.

–       Ömürlü Süt Ürün. San. Tic. A.Ş.

–       Özemek Süt Mamulleri (Mehmet Donrul)

–       Altınkaynak Süt ve Gıda Mam. İm. San. Tic. Ltd. Şti.

–       Milkon Süt Ür. Gıda Md. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Elif Süt)

–       Birsüt Süt ve Gıda Mam. San. Tic. Ltd. Şti.

–       Cebel Süt Ürnl. ve Gıda Mad. İml. San. ve Tic. A.Ş.

–       Ak Süt Süt ve Süt Mam. San. ve Tic. Ltd. Şti.

–       Umut Süt Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

–       Talat Özakpınarlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Hira Süt)

–       Sel Süt Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve

–       Ünyemsan Yem ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (Köyüm Süt)

firmalarının, anlaşarak üretimde kullandıkları çiğ sütün müstahsilden alım fiyatını pazar dışında belirlemek ve çiğ süt alımlarını belirli dönemlerde durdurmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine; aynı Kanun’un 5. maddesindeki koşullar sağlanmadığından bu ihlaller bakımından muafiyet verilmesinin mümkün olmadığına;

2. Bu nedenle, 1. maddede sayılan ve KOSSİMAD’da üyesi olan teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin ikinci fıkrası gereğince para cezası ile cezalandırılmaları gerektiğine; para cezasının tespiti sırasında hem çiğ süt alım fiyatlarının belirlenmesi hem de çiğ süt alımlarını durdurma eylemlerinin tam anlamıyla hayata geçirilmemiş olması ve girişim aşamasında kalması, Dernek Tüzüğü’nde yer alan üyelikten çıkarma yaptırımının uygulanmamış olması ve

Tüzük’te 4054 sayılı Kanun doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması hususlarının hafifletici unsur olarak göz önünde bulundurulması sonucunda 2004 yılı sonunda oluşan gayri safi gelirlerinin takdiren %0.5’i oranında ve ayrı ayrı olmak üzere

a)

–       Enka Süt  ve  Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.’ye  188.591,38 YTL

 –       Akova Süt ve Gıda Mamulleri San. ve Tic. A. Ş.’ye  204.536,07 YTL

 –       Şeker Süt Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.’ye  70.299,96 YTL

 –       Aygın Süt ve Gıda Maddeleri San. Tic. A.Ş.’ye  40.313,34 YTL

 –       Büyük Aygın Süt Ürünleri San. Gıda ve İht.Mad.Tic.Ltd.Şti.’ne  25.091,94 YTL

 –       İzi Süt Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.’ye  40.073,78 YTL

 –       Emekli Süt Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.’ne  11.901,43 YTL

 –       Birsüt Süt ve Gıda Mam. San. Tic. Ltd. Şti.’ne  14.779,24 YTL

 –       Cebel Süt Ürnl. ve Gıda Mad. İml. San. ve Tic. A.Ş.’ye  40.208,20 YTL

 –       Talat Özakpınarlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Hira Süt)’ye  6.439,82 YTL

 idari para cezası verilmesine;

 b) ancak 2004 yılı sonunda oluşan gayri safi gelirlerinin %0.5’i oranında takdir edilen ceza miktarının 2006/1 sayılı Tebliğ’de asgari ceza olarak belirtilen 6.368 YTL’den az olması nedeniyle,

–          Üçpınar Süt ve Gıda Mam. İml. Paz. Ltd. Şti.

 –          Uzundemir Süt Mam. Amb. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 –          Bildiriciler Süt ve Süt Ürnl. San. Tic. Ltd. Şti.

 –          Berberoğlu Süt Ürn. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

 –          Tuna Süt Mam. San. ve Tic. A.Ş.

 –          Mutlu Süt Gıda İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.

 –          Ömürlü Süt Ürün. San. Tic. A.Ş.

 –          Özemek Süt Mamulleri (Mehmet Donrul)

 –          Altınkaynak Süt ve Gıda Mam. İm. San. Tic. Ltd. Şti.

 –          Milkon Süt Ür. Gıda Md. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Elif Süt)

 –          Ak Süt Süt ve Süt Mam. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 –          Umut Süt Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

 –          Sel Süt Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

 –          Ünyemsan Yem ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (Köyüm Süt)’ne

ayrı ayrı olmak üzere anılan Tebliğ’deki asgari ceza tutarı olan 6.368’er YTL idari para cezası verilmesine;

3. KOSSİMAD’da üyesi olan teşebbüsler ile Gülal Tarım Hayvancılık Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. ve Ekiciler Süt Gıda Tar. Hay. San. ve Tic. A.Ş. firmalarının ve Şarkikaraağaç’ta faaliyet gösteren süt toplayıcıları Nurettin SELÇUK, Ahmet AŞIR, Ali YILDIRIM, Harun KAYA ve Halis AŞIR’ın Şarkikaraağaç ve/veya Konya’da köy bazında bölge paylaşımına giderek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine; ancak 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesindeki koşullar sağlandığından bu eylemlerine muafiyet tanınmasına

OYBİRLİĞİ ile, Danıştay yolu açık olmak ve gerekçeli karar daha sonra tebliğ edilmek üzere karar verilmiştir.

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Çukurova ve Konya’ da yine çiğ süt fiyatları 60 kuruşa düşürüldü.

Rekabet kurulu bu verdiği cezalarla bile adaleti sağlayamıyor. Süt sanayicileri bildiklerini uyguluyorlar ve onları durduran bir güç henüz yok! Süt sanayicilerini siyasilerin ve bürükratların ricaları değil devlet tarafından karşılarına konulacak gerçekçi rakipler durdurabilir.

Gerçekçi rakip eskiden Süt Endüstrisi Kurumu idi!

Çiğ Süt fiyat istikrarında gerçekçi müdahale düzeni; Çiğ Süt üretim miktarının % 20’sini satın alınabilinecek sistemi kurmakla sağlanır. Bu sistemi teşvikli süt tozu ürettirmekle sağlamak demek ülke kaynaklarının süt tozu üreticilerine transferi anlamındadır.

Çiğ süt satın alımında süt sanayicileri birleşip alım fiyatı belirlediği apaçık ortada iken 20 bin tonluk süt tozu ile süte müdahalenin gerçekçi olacağını sanmak ya saf ya da ahmak olmayı gerektirir. Biz ne saf ne de ahmakız. Gerçekçi piyasa düzeni; süt sanayicilerinin karşısında üretimin %20’sini kontrol imkanının üreticilere verilmesidir. SEK (Süt End. Kurumu) yeni bir yapı ile kurularak üreticilere teslim edilmeli, hem çiğ süt satın alımında hem de ambalajlı süt satımında adalet sağlanmalıdır.

https://groups.google.com/group/cigsutureticileri

 

 

 

Okunma Sayısı: 145
Kategori: Çapar KANAT

Yazarın Diğer Yazıları

Bakanlık Et Ve Süt Kurumuna Havada Su Dövdürüyor

BAKANLIK ET VE SÜT KURUMUNA HAVANDA SU DÖVDÜRÜYOR ET ve Balık Kurumu’nun ismi ve Et...

Çiğ Sütün Perakende Satışına Düzenleme

GIDA ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı, vatandaşların sokakta satılan çiğ süte doğrudan ulaşması için Gıda Kanunu...

Gerçekte Çiftçi Mazotta Destekleniyor mu?

Gerçekte Çiftçi Destekleniyor mu? Türkiye Amerika’dan soya, dane mısır, Sudan, Ukrayna veya Rusya’dan buğday, Pakistan’dan,...

1 Litre Çiğ Sütün Maliyeti – Mart -2015

2008 yılında endüstriyel süt sektörü bir bu ülkeye gerçek tam bir katliam yaşatmışlardı. Üreticiler zarar...

Arkadaşım Kanser

Herkese yeniden merhaba. Son bir yılda, saydım, 4-5 yazımı yayınlayabilmişim. Gıda, tarım ve hayvancılık konusunda...