Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

“Kont”laşma, YerELLEŞME!


15 Şubat 2011 00:03

Yorum Yapılmamış

Kentleşme ve Yerelleşmeye Karşın “Kont”laşma ve YerELLEŞME!

Kentleşme ve Yerelleşme Kamu Yönetimi Ana Bilim dalı münderecatında dile getirilen en klasik/temel paradigmalardan birisidir. Bu iki kavram veyahut olgu şeklen olduğu gibi, içerik olarak ta birbirleriyle birlikte ela alınır ve bilim dışı veya ilgi daşı meraklılar bu iki kavramın birbirinin zıddı olduğunu zannederler.

Kentleşme ve Yerelleşme!

Kentleşme ve yerelleşme kavramları birbirinin zıddı olan değil tam tersine birbirini bütünleyen kavramlardır. Bu argüman bilimsel olarak zaten onyıllardır bilim çevrelerinde dile getirilmektedir. Ne var ki, şimdiye kadar dile getirilen bakış açısından biraz farklı bir bakış açısıyla hatta bu bakış açılarına göre önemli ölçüde “fay hattı” anlamına gelen eğilim hakkında görüşlerimi dile getirmek istiyorum.

Kentleşme tanımını yıllarca, “mekanların tek düze binalarla sıkışırken, insanların da ütülenerek tek tipleşme süreci olarak yapmışımdır. Ancak burada bilimsel verilerin veya eğilimlerin tersine güncel hayattaki gerçeğin izlerini ve bu izlerdeki yerleşikleşmeyi dile getirmek gerek. O halde düzgün alt başlıkta dile getirdiğimiz konumuzu buna göre yeniden revize etmemiz gerekecektir.

Kontlaşma ve YerELLEŞME!

Kontlaşma: İletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte kentin kibrit kutusu mekanlarından ve yoğunluğundan sıkılan varlıklı kişilerin taşraya kaçmaları ve taşradaki öteden beri fakirlik içinde yaşayan mahalleler arasında dubleks veya tribleks malikaneler kurarak orada “kont” laşmaya başladılar. Bu süreç doğrudan iletişim ve ulaşım altyapısının hızla gelişmesinin son derece doğal bir o kadar da kaçınılmaz  bir sonucudur.

Miladi dünya tarihinin 2000 yılına veya milenyuma vurduğu zamanlardan bu yana ciddi bir şekilde yaşanan bu durum ikibin yılından bu yana geçen on yıl içinde son derece hızla genleşmiştir.

Kontlaşma süreci, bir taraftan ulaşım ve iletişim teknolojik altyapılarıyla genleşirken, bir taraftan da, taşranın öteden beri orada yaşayan varlıklı olmayan kitlelerinin varlıklı ve yeni malikane sahiplerine imrenerek bakmaları aynı şekilde bu kişilere karşı çıkar ilişkisine dayalı teb’a haline gelmeye heveslenmesiyle genleşmektedir. Öte yandan, taşranın bayındırlık açısından gelişmesi bu kişilerin buralardaki varlığıyla daha da hızlanmaktadır. Aynı şekilde bu süreç mekanın parasal anlamda değerinde de değişiklikler ortaya çıkarmaktadır. Bu süreç, mekanın kıymetini kentsel alanlar aleyhine çözmektedir. Toprağın parasal anlamda değeri desantralize olmaktadır.

YerELLEŞME:

Kontlaşma sürecinde kentleşme sürecinde var olan ve kentleşmeyi “klasik ve teorik anlamda” bütünleyen olgu yereli daha dokunulmaz, dah formel, bürokratik anlamda daha geleneksel bir toplum haline getirmektedir. Bu haliyle “yerelleşme” olgusu da eskiye göre dokunulan, her şeyiyle bakir, ellenebilen, basit görülen yerelleşmeyi “zor” bir kavram haline getirmekte bu yönüyle yer “elleşme” sürecine girmektedir. Yerelleşme ve yerELLEŞME sözcükleri etimolojik açıdan aynı anlama gelse de, sesteş olmalarına bakılmaksızın, kavramsal ironi ile “ELLEŞME” yani dokunulamama anlamını kazanıyor.

Öte yandan yerelleşme, dokunulamama yönüne ilave olarak yabancı anlamında “el” leşerek yerelin kozmopolitleşme sürecine girdiğini de gözlemlemekteyiz. Düne kadar Türkiye ve Türkiye gibi bütün dünya ülkelerinin güney ve batı sahil bölgelerinde bulunan “kozmopoliten” yapı bütün bir ülke coğrafyasına doğru yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu süreci taşradaki villalaşma eğilimi ve villa grupları veya salkımları hızlandırmaktadır. Bunu bendeniz, YERELİN KOZMOPOLİTENLEŞMESİ SÜRECİ olarak adlandırıyorum.

Taşranın Kozmopolitenleşmesi Süreci adını vereceğim bir başka yazımda bu konunun devamını irdelemek dileğiyle esen kalınız.

Not:

Bu yazı, http://www.bilgiagi.net, http://www.bilgievreni.com, http://www.gazetecanik.com, http://www.kamudanhaber.com, http://www.siyasalforum.net, http://www.ahmetfidan.com ile, Halkın Sesi, Gazete Canik vb. kağıt bası gazetelerde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Okunma Sayısı: 70

Yazarın Diğer Yazıları

Diyet (Sıfır Yağ) Karalahana+Şalgam Çorbası (Karadeniz Usulü)

Diyet (Sıfır Yağ) Karalahana+Şalgam Çorbası (Karadeniz Usulü) (10 Kişilik Tarif) MALZEMELER: 3 bağ karalahana, 2...

Zafer Bayramının Vecizesi: “Yurtta Barış Cihanda Barış”

Gençlik yıllarımda Atatürk’ün Yurtta Barış Cihanda barış sözüne gıcık olurdum. Biz barış derken, dünya üstümüze...

Döngüye Dair Dîlden Dökülen Duyumsamalar!

Yay teraziye çarpar, Altın oranın ebcedi şaşar. Zakkum yaprağı egzoz borusunu sentezlerken, Sıfır bire vurur...

Atılan Taş Sayısı İle Ürkütülen Kurbağa Sayısı Arasındaki Uçurum

Alt Başlık: Zurnanın Zırt Sesi! Dün yazarımız sevgili Ali TARAKÇI’nın Atakan SÖNMEZ ile yaptığı röportajı...

İnfodemi Terimine Türkçe Karşılık Arayışı

Bir Sözcüğün Etimolojik Mücadelesi İnfodemy: Aşırı, kontrolsüz / anlamsız ve desteksiz yaygın bilgi kirliliği salgını...