Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Kapitalizim, Müslümanları da Dönüştürüyor mu ?

BİLİMSEL GERÇEK
Öğr.Gör. Nurullah AYDIN

23 Kasım 2011 00:01

Yorum Yapılmamış

Kapital yani para odaklı düşünce anlayış ve yaşam, insanoğlunun varolma sebebini dönüştürmeye devam ediyor.

Öylesine ki insanlık varlığını diğer varolanları anlamada, algılamada, sahip olduğu akıl ve beşduyu yanında ilahi buyruklarla gerçekleri anlamaya çalışıyor.

Yaşamı için gerekli besini daha sonra maddeyle elde ettiği araç ve gereçleri paylaşımda, ideolojik düşüncelerle ve din’i görüşve bakışlarla kurallar, sistemler oluşturdu.

Merakla başlayan ilgi, bilimsel düşünce yöntemleri geliştirdı. Ancak yaşamında var olan beslenme ve diğer insanlarla paylaşım ve her canlıda olduğu gibi insanda da var olan bencillik, insanları sömürme, öldürme, etkisiz kılma anlaşını da geliştirdi.

Tarih boyunca, akıllı olanlar bilgili olanlar yanında cahil olanlarda sahip oldukları iktidar gücü ile silah gücü ile insan gücü ile inanç gücüyle istediklerini yapmayı başarmışlardır.

Bilgili veya cahil insanların içiçe yaşadığı dünyada, beklentilerde kuşkusuz farklı olacaktır.

Bunalım, açmaz veya kriz çağımız da yaşanan siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik hemen her konuda dile getirilmektedir. Bazıları çözüm önerir, bazıları uygular, bazıları da tartışır. Kavrama acizliği içinde olanlar, sorunları çoğu kez içinden çıkılmaz hale sokabilir.

Cahillerinin yaptıklar başta kendine zarar veriri ancak farkında değildir. Yaşadıkları çaresizlik karşısında inançları doğrultusunda çare aradıklarını düşünürler. Ancak okumuş aydın kesimin, siyasetçilerin, akademisyenlerin, gazetecilerin yaptıkları ise cehaletten öte, aldıkları pay karşılığında güçlü sömürücüleri korumadır. Halka dönük olarak da duyarsızlıktır.

Bakın, ABD’de başlayan Avrupa’yı da sarmalayan ekeonomik krzi konusunda hemen herkes birşeyler söylüyor. Türkiye için bazıları sorun var bazıları ise yok diyor.

Kapitalizmin son dönem düşünürleri ve sistem kurucuları Keynes ve Friedman’dır.

1929 Krizi’nden ve İkinci Dünya Savaşı/Paylaşım Savaşı sonrası 1970’lere kadar Keynes politikaları uygulandı. Bir yandan Keynes politikalarına dayalı sosyal devlet politikaları, diğer yandan da savaş sonrası hızla geliştirilen yeni teknolojiler kapitalist dünyaya pembe dönem olarak tanımlanan ortam oluşturur.

Milton Friedman ve Karl Popper, 1971 yılında, neoliberal politikaların anayasasını yazarlar ve bu uygulamaya konulur. Keynes’in yanında Friedman’ın düşünceleri kabul edilir. Ancak Kapitalizm her krize girdiğinde Keynes’e başvurulur.

Keynes; Marks’a alternatif görüş ortaya koyar. Böylece kapitalist sistemi korumaya çalışır. Sistemin işleyişinde büyük bir değişiklik yapar. Klasik v e neoklasiklerin ekonomiden uzak tutmuş olduğu devleti ekonominin tam ortasına yerleştirir. Sosyal politikaların uygulanmasına temel oluşturan teorisini kurarken insancıl duygularla hareket etmez.

Keynes’in hareket noktası, Marks’ın üretim fazlası görüşüne karşı talep noksanı tezi ileri sürer. O, işçi ücretlerinin baskılanması görüşlerine karşı çıkarken de emekçileri esas almaz. Marks’a karşı mücadeleci, klasik ve neoklasiklere karşı ise sistem içi dönüştürücü rolü oynar.

Friedman; gelişme çizgisi ve önerilerine baktığımızda, kapitalist sistemin işleyiş dinamikleri bağlamında Keynes’in çok haklı gerekçelerle tarih sahnesinden silmiş olduğu klasik ve neoklasik politikalara yeni yorumlarla teori ve uygulama alanına sokabilmiştir.

Friedman; Marks’ı ve Keynes’i reddederken, neoklasik teorileri yenileyerek, neoliberal görüş altında teori dünyasına sunarken Keynes ve Marks’a karşı yenilikçi olarak görülebilir.

Neoklasik dönemin sermaye yapısı ile ileri sürülmüş olan neoklasik görüşler birbirine uyumludur. Bu, sermaye yapısı ile neoliberal görüşlerin birbirine uyumundan farklı değildir.

Kapitalist sistem yeni bir krzi dalgasında iken sistem arayışları, çözüm yoları aranıyor.

Ancak Keynes ve Friedman odaklı kapitalizm, Müslümanları da bireyciliğe çıkarcılığa dünyevi arzu ve isteklerle tanıştırınca Müslümanların kapitalistleşme süreç de hızlanmış oldu.

Okunma Sayısı: 63
Kategori: Nurullah AYDIN

Yazarın Diğer Yazıları

İktidar Savaşı ve Propaganda

İnsanlık tarihi; iktidar için güç ve yetki sahibi olanlarla, olmaya çalışanlar arası çatışma ve güdülen...

İktidar Savaşı ve Propaganda

İnsanlık tarihi; iktidar için güç ve yetki sahibi olanlarla, olmaya çalışanlar arası çatışma ve güdülen...

Siyasal/Ekonomik Şekillendirme

Belli odakların emireri olarak planlandığı gibi gücü/yetkiyi ele geçiren bir kesim diyor ki; artık kabul edin....

ABD-NATO ve Türkiye

Atatürk’ün bağımsızlık temeline dayalı stratejik dış politikasını tersyüz etmiş ve ABD ile askeri ve eğitim...

Sevgide Birleşmek

Tartışalım. Kırmadan, üzmeden, incitmeden, katletmeden, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden konuşalım tartışalım. Aklın mantığın, gönlün yolu birdir. Orta...