Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Kampanya


10 Kasım 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

İzleyicitelevizyon kampanyalarına artık alıştı. Sözünü ettiğimiz kampanyalar bir ürünüpazarlamak için yapılan kampanyalar değil.

Batının Doğu’dagözünü diktiği bir ülkeyi çökertmek amacıyla, istikrarsızlık yaratmak içinyürütülen kampanyalardan söz ediyorum.

Libya’yaBatı müdahalesinden önce, Gaddafi için yürütülen kampanya, Irak’a müdahale için,Saddam’a karşı yürütülen kampanyalar hala hafızalardadır.

Bir ülkeyekarşı kampanya başlatılmışsa, biliniz ki o ülkeden çok önemli bir şeyistenmektedir.

İran’danükleer silah olmadığını, en iyi Amerika’da biliyor. Amerika’nın İran’danistediği; İran’ın petrolünü dolar ile satması ve Batının finans kurumlarını İraniçinde oluşturmasıdır.

Kampanyalar,tempolu haberler sistemidir. Canlı bağlantılara yapılarak yürütülen ideolojikbombardımandır. Yoğunlukla gizli servis ajanları tarafından üretilen yalanhaber ve bilgilere dayanır.

Bu dönemler,kamuoyunun hızla imal edilmek istendiği dönemlerdir. Siyasi ve askeri kararlaralınmıştır. Bu kararların uygulaması aşamasıdır.

Bu aşamadaartık “haber bir savaş faaliyetidir.” Dolayısı ile haber ideolojik etkinlikhalini kazanır.

İran içinböyle bir kampanya dönemine girdiğimiz anlaşılmaktadır.

Burada şuanalizi yapmak isabetli olacaktır. Amerika’nın İran’a bir kara harekâtı yapmasıhemen hemen imkânsızdır.

Bupropaganda kampanyasının İran halkını yıldırıp, İran yönetimine karşı olması daimkânsız görünüyor. ( On yıldır bunu denediler. Bu yolda başarı yok.)

Peki,Amerika ne yapmak istemektedir?

Türk halkınayapılan bu propagandanın amacı nedir?

Yapacaklarınoktasal operasyonlar için Türk halkını tepkisini azaltmak, AKP iktidarınakarşı gelişecek olumsuz havayı şimdiden bertaraf etme gayretidir.

İkinciamaçları ise, Türkiye’yi kullanarak, Suriye İran birlikteliğini kopartmak. Bukopartma işi AKP tarafından yapılacağı için, bu süreçte AKP’ye gelecek halktepkisini azaltmak.

YoksaTürkiye içinde, İran aleyhinde propagandanın ABD’ye kısa dönemde bir faydasıolmaz.

Tabi Amerikayönünden, bu propaganda kampanyasının bir faydası daha var. Ambargolarınuygulanması ve etkili olabilmesi için Türkiye’ye çok ihtiyaç var.

Propagandayoğunluğunu ne kadar çoğaltırlar, süresi ne kadar olur gibi sorular şimdilikaçıktadır.

Propagandanınyoğunluğu ve süresi; operasyonların ne kadar yakın ve uzakta olduğunu anlamamızbakımından bir fikir verecektir.

Bukampanyanın yürütücüleri, başta ABD olmak üzere, İngiltere, Fransa ve İsrail’dir.

Almanya,Rusya ve Çin bu operasyona pek sıcak bakmıyorlar.

İran’ayapılacak bir operasyonun süreci ve muhtemel sonuçları ne olur diye sorarsak;Basra Körfezine petrol tankerleri girip çıkamayacağından, petrol fiyatlarıtavan yapar.

Bu durumdanen büyük zararı Almanya görür. Almanya demek Avrupa demektir. Şimdi ABD’yeyaltaklık yapıp, elini Almanya’ya açmış ülkeler batarlar.

Operasyonunzamanı konusunda bir tahminde bulunmak gerekirse; Amerika, Rusya, Fransa veAlmanya’da seçimler var. Operasyonun bu seçimleri beklemesi olasıdır.

Sırada Suriyeve İran varda, sonrası ne olacak sorusu sormak, halkların aklını başınatoplaması için en önemli husustur.

Tecavüzeuğrayan ülke halkları, ABD ile işbirliği yapan iktidar yöneticilerine karşıdurmadan, bu emperyalist saldırılar durmaz.

9.11.2011,bulentesinoglu@gmail.com

Okunma Sayısı: 93
Etiketler: ,

Yazarın Diğer Yazıları

Tahakküm Olarak İktidar

Siyaset bilimciler, iktidar tanımı üzerinde hiçbir zaman anlaşamadılar. A’nın B’ye yapmak istemediğini yaptırması; bir kimsenin diğeri...

Kin ve Nefretin İdealize Edilmesi ve Şiddet

Toplumsal eşitsizliğin ürettiği, bir bedelin olduğunu hepimiz biliriz, ama yok sayarak hayat yaşarız. Oysa eşitsizlik,...

Ah Bir de Kendimiz Düşünebilsek…

Kapitalizmin egemen yönetim biçimi olarak bulunduğu tüm ülkelerde, insanlar, kapitalizmin kültürel, iktisadi ve hatta siyasal...

Kibarlaştırılan İki Sözcük; Popülist Lider ve Elit

Sözcükler de içinde yaşanılan kültürün, ideolojinin ve siyasetlerin etkisine girerler. Elbette, günlük pratik hayatın sözcüklerinden...

Kitle İmha Silahına Dönüşmüş, Ben Hala Ekonomi Bilmem Diyor!

Ekonomik işleyişi bilmek veya bilmemek neyi değiştirecek, dememeliyiz. İktisatçı olmasak da ekonomiyi derinlemesine bilmesek de...