Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Kadın Örgütleri 25 Kasım`da Sesini Yükseltti


07 Ocak 2012 00:00

Yorum Yapılmamış

Kadın Örgütleri 25 Kasım`da Sesini Bir Kez Daha Yükseltti

Yeni adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bir süredir kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir işleve sahip olacak “Kadın Ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun” üzerinde çalışıyor. Bu süreçte, aralarında Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nin de bulunduğu 222 kadın örgütü olarak yasaya ilişkin 33 sayfalık kendi önerilerimizi hazırlayıp bakanlığa sunduk.

“4320 SAYILI KADINLARA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDET ve EV İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ, ŞİDDETLE MÜCADELEYE DAİR KANUN” adıyla sunduğumuz önerilerimiz, gerek Bakanlıkça hazırlanmış taslağa yönelik eleştirilerimizi; gerekse de alternatif önerilerimizi içeriyor. Alanda çalışan kadın örgütleri olarak, yasaların uygulanması sırasında kamu kurum ve kuruluşları ile yargılama faaliyetinde ortaya çıkan aksaklıkları ve bu aksaklıkların getirdiği kadının insan hakları ihlalleri konusunda sahadan gelen bilgi birikimimizi hazırlamış olduğumuz taslağa yansıttık.

Kadın örgütleri olarak kadına karşı şiddetin, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsiz güç ilişkilerinden kaynaklanan bir ayrımcılık ve kadının insan hakları ihlali olarak açıkça tanımlanmasını talep ediyoruz. Çıkartılacak şiddet yasasının, şiddeti önleyici, saldırganları caydırıcı ve şiddete maruz kalan kadını, çocuklarını, yakınlarını ve şiddetin tanıklarını etkin bir biçimde koruyucu mekanizmalar içermesi ( bu çerçevede, Türkiye çapında etkin ve yaygın bir sığınak ve cinsel şiddet kriz merkezleri ağının oluşturulması, yasanın uygulanmasını takip için, KSGM koordinasyonunda, kadın örgütleri temsilcilerinin de içinde bulunduğu bir izleme mekanizması kurulması ) gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Gerekli kurumsal mekanizmalar içermediği, etkin bir takip sistemi kurulmadığı ve bunların gerçekleşmesi için yeterli bir bütçe ve kadının insan hakları eğitiminden geçmiş ( sayısal olarak kadın-erkek eşitliği de gözetilen ) nitelikli bir personel tahsisi sağlanmadığı takdirde çıkartılacak hiçbir yasanın sorunu hafifletmeye bile yetmeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle, kurumsal mekanizmalar konusunda “yeterli bütçe yok” savunusunu hiçbir biçimde kabul etmiyoruz.

Bugun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mucadele Günü'nde bizler; ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin hızla arttığı bugünlerde sözümüzü bir kez daha yineliyor;

• 222 Kadın Örgütünce hazırlanmış olan yasa taslağının en kısa sürede ve bir bütün halinde yasalaşmasını ve;

• “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözlesmesi”nin de çekincesiz olarak onaylanarak bir an önce yürürlüğe girmesini talep ediyoruz.

Bu taleplerimiz yerine gelene kadar bu konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Okunma Sayısı: 77

Yazarın Diğer Yazıları

Çocuk Yetiştirmede Neredeyiz?

Bir milleti sürü olmaktan çıkaran milli eğitimdir. Bilimdir. Türkiye’nin acıyla yoğrulan gündeminde temel sorunlara ilişkin...

Gagavuz Türkleri İle İlgili Hiç Bilmediğimiz Gerçekler

Gagavuzya’yı yıllar önce gezdim, sanırım o dönemde hiç bu konuda kamunun bilgisi yoktu. Antropolojik zenginliği...

Paraya Tapan Sistemin Sonu

Her ellediğin altın olsa altın bir ekmeği nasıl yersin, altına dönen suyu nasıl içersin?Paraya tapma...

Türkiye Artık Türk Değil mi?

Türk kültürünün özelliklerini, tarihini, kahramanlarını, kurtuluşunu ve emperyalizme kafa tutuşunu ve rol model olmasını sindiremeyen...

Acı Ama Gerçek Üniversitelerin Hali bu

İlk 500 içinde Türk üniversiteleri yok. Bu herkesin dilindeydi. Neden yok? Nedeni anlamak için epey...