Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

‘Kadın Gücü’

Hasan Celal GÜZEL

10 Mayıs 2014 00:04

Yorum Yapılmamış

Giresun Üniversitesi iki yıldır hem bölgesel hem de uluslararası alanda yoğun çalışmalar sürdüren genç bir üniversite. Bu kurum, henüz 2006’da kurulmasına rağmen iki yıldan beri ‘Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği’ alanında uluslararası büyük sempozyumlara imzasını atıyor. Geçen yıl, Giresun Üniversitesi UNESCO ve Birleşmiş Milletler‘in işbirliğiyle, ‘Cinsiyetlerarası Eşitsizliğin ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Devlet Politikaları ve Sivil Sorumluluk’ konusunda 1.Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Çalıştayı’nı düzenlemiş ve 17 farklı ülkeden 45 bilim insanını ağırlamıştır. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği uluslararası sempozyumda Giresun Üniversitesi, dünyadaki Kadın Araştırma Merkezleri ile beraber 8- 9- 10 Mayıs günlerinde ‘Toplumsal ve Siyasal Hayatta Kadın’ konusunda geniş kapsamlı ikinci bir Konferans/ Sempozyum düzenledi. Konferansa, ABD, Rusya, Fransa, Kanada, İspanya, Azerbaycan başta olmak üzere 30 ülkeden 53 temsilci iştirak etti. II. Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı‘nda; Feminist Teori, Kadına Şiddet ve Devletin Önleyici Politikaları, Yerel Siyasette Kadının Yeri, Annelik ve Kutsiyet, Kadın Bedeninin İstismarı, Farklı Açılardan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Medya Sektörüne Kadınların Katılımı gibi konular ele alınacak.

***

Kendisi de kadın olan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar, rektörlüğe seçildiği 2012’den bu yana iki yıl zarfında hemen her gün bir atak yaparak Giresun Üniversitesi‘nin yüzünü değiştirdi ve Yeşil Giresun‘umuza büyük katkılarda bulundu.

Bu yıl, ‘Vizyon 2013 Dergisi’ tarafından ‘Yılın Rektörü’ seçilen Prof. Aygün Attar, iki senede Tıp Fakültesi Hastanesi‘ni açtı; 5 yeni fakülte kurarak öğrenci sayısını 13 binden 25 bine çıkardı ve tercih değerlendirmesini bir misli arttırdı. Öğretim üyesi sayısını da yüzde 200 arttıran Prof. Attar‘ın başarılı bir icraatı da Giresun Üniversitesi‘ne 36 ülkeden 401 öğrenci getirmesi oldu. Aygün Hoca, Sempozyum‘da yaptığı konuşmasında, Harward Üniversitesi‘nde Siyaset Bilimi profesörü olarak görev yapan ünlü Joseph S.

Nye‘nin ‘Yumuşak Güç: Dünya Siyasetinde Başarının Yolu’ adlı eserine atıfta bulunarak, ‘Bir bilim insanı ve kadın olarak tam bu noktada kanımca son derece önemli bir gücün âcilen devreye girmesi zaruretine dikkat çekmek isterim. Bu da ‘Kadın Gücü’dür (Women’s Power). Kadın toplumda ne kadar aktif rol alır, ne kadar çok sorumluluk üstlenirse sorunların o oranda azalacağını biliyoruz’ diyor.

***

Kasım 2013’te bu konuda Paris‘te UNESCO ile yapılan çalışma toplantısında, UNESCO ile ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kürsüsü’nün Türkiye adına Giresun Üniversitesi‘nde açılması kararına varılmış ve UNESCO bu konuda yapılacak bütün uluslararası çalışmalara Giresun Üniversitesi‘nin dahil edileceği garantisini vermiş. Prof. Attar, ayrıca üniversite bünyesinde ‘Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni (GÜKAM) kurmuş. Bu yazımda, hem bir taşra üniversitesinde kaydedilen bu fevkalâde büyük başarıları özetlemeye çalıştım; hem de bir ‘Yumuşak Güç’ (Soft Power) olarak dünya barışında ‘kadın gücü’nün ne kadar önemli ve etkili olduğunu vurgulamaya çalıştım. Prof. Dr. Aygün Attar‘ı ve Giresun Üniversitesi‘ni candan kutluyorum.

Okunma Sayısı: 210

Yazarın Diğer Yazıları

Geleceğin Süper Gücü: ‘Yeni Türkiye’ (II)

Ben Müslümanım elhamdülillah… Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in Veda Hutbesi’ndeki düsturlarına kalbden inanırım. Aslâ...

Geleceğin Süper Gücü: ‘Yeni Türkiye’ (I)

Efendim, bendeniz bir ‘fütürolog’, yani gelecek bilimcisiyim. 1968 yılının sonunda girdiğim Devlet Planlama Teşkilâtı’nda (DPT),...

Türkiye’nin Lideri: Recep Tayyip Erdoğan

Sevgili okuyucular, 15 Temmuz’da darbe teşebbüsünde bulunanların öncelikli hedefi niçin Sayın Cumhurbaşkanı’nı şehit etmekti biliyor...

Akit Gazetesi ve Demokrasi

Allah’ın (c.c.) selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sevgili okuyucularım… Sizleri çok özledim. Son iki...

Jakoben Hukukçular Kudurdu

Bendeniz hukukla meşgul olmaya Metin Feyzioğlu‘nun doğduğu yıl olan 1969’da başladım. Bu müddet zarfında özellikle...