Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

İstihbarat Örgütleri Ne Yapıypr?

BİLİMSEL GERÇEK
Öğr.Gör. Nurullah AYDIN

11 Ekim 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Toplumda bazıları dinleniyor. Kim nasıl ne şekilde kayda alıyor? Bellidir. Teknik donanım ve yetişmiş eleman kimlerdeyse o dinliyor, takip ediyor.

Bakın; Dikta rejimlerin en önemli özelliği gizli hafiyeciliktir. Muhalifleri etkisizleştirme operasyonlarıdır. İktidar değişse de devletin yöntemi/uygulamaları kolay değişmez. Kültürel DNA‘ları kişiler hemen kaldırıp çöpe atamaz.

Sovyetler Birliği’nin istihbarat tarihinde Kara propaganda hakimdi. Stalin herkesi izletti, Sibiryalara sürdü, devleti istihbarat bilgisiyle ceberut yönetti. Ama bunları yapan, istihbaratın beyni Beria‘dır.

GRU, GPU, OGPU, NKUD/NKGB/KGB gibi istihbarat örgütler ile Sovyetler Birliği dünyanın en etkin tarafı oldu. Bu kurumlar nasıl başarılı oldu? Bu başarıyı/yöntemleri Bolşevik-Ekim devrimiyle edinmediler. Önceki örneklerle yenilendiler. Korkunç İvan’ın Opriçniki, Büyük Petro’nun Özel Bürosu, I. Nikola’nın Üçüncü Şubesi vardı.

Büyük Prusya/Almanya’yı kuran Başbakan Bismarck‘dır. Genelkurmay Başkanı Moltke‘nin büyük katkısı vardır. Ama Wilhelm Stieber, Prusya’nın efsanevi istihbaratçısıydı.

Nazilerin gizli istihbarat servisi Abwehr‘in temelini, Prusya tarihinin istihbarat çalışmalarından çıkardığı dersler oluşturur. Kuşkusuz Alman gizli servisi BFV, BND bugün bu mirasla çalışmaktadır. Fransa, İngiltere için de durum farklı değildir.

Ya Türkiye’de durum nasıl?

Türk istihbarat geleneği dünyanın en köklü en eski en kapsamlı birikime sahiptir. Üç kıtada azınlık olmasına rağmen gittiği her bölgede devletler kurması istihbarat ağının mükemmel işlemesi ile mümkün olabilmiştir.

Ancak ıslahat fermanı ile başlayan tüm etnik kimlikleri eşit hale getiren ve devleti Türk devleti olmaktan çıkaran süreçte istihbarat yapılanması da dağıtılır. Ve batı talebine göre yeniden yapılanmaya gidilir.

İstihbarat örgütü: İngiliz Büyükelçisi Stratfort Canning’in çabasıyla 19. yüzyıl sonunda kurulur. Başına da Rum Cividis Efendi’yi getirilir. Sonra Cividis’i atıp, Ermeni çevrelerin baskısıyla Baron C’yi getirilir. O da bilgileri el altından Viyana’ya satınca kurum tamamen kapatılır.

İstihbaratçılar, 17 Kasım 1913’te Teşkilat-ı Mahsusa‘yı kurar. Dünyanın en kapsamlı örgütü olarak sonraki dünya istihbarat örgütlerine model olur. İstihbarat yanında eylemleriyle anılır.

Cumhuriyet döneminde ilk istihbarat teşkilatı, 1926 yılında Alman Genelkurmay istihbarat servisi eski Başkanı Albay Wolther Nicolai‘ye 100 bin lira karşılığında kurduruldu!

Türkiye tarihinde istihbarat hep içe dönük oldu. Dış istihbarat dönemin ittifak ülkelerine göre, kimi zaman Almanya‘ya, kimi zaman İngiltere ya da son 60 yılda olduğu gibi ABD‘ye ihale edildi. İçeride ise bir dönem komünist, İslamcı, Türkçü avı yapıldı. Şimdi ise ABD karşıtı ulusalcı-milliyetçi-sosyalist, İslamcı fark etmiyor. Antiemperyalist kişiler avdır.

Herkes komplo teorileri üretir. Bilgiye değil sezgiye dayanan kim düşman, kim muhalif lotosu oynanır. Üzerinde durulması gereken, siyasetin gölgesini bilerek, dürüst, normal, tarafsız istihbarat kurumunun nasıl olacağı ve nasıl başarılı olunacağıdır. Asıl zorluk budur.

Unutulmasın ki; dünyanın ne önemli stratejik merkezi Anadolu’dur. Anadolu uygarlıklar merkezidir. Ortadoğu, Kafkasya ve balkanların ortasındadır. Anadolu’da devlet olarak varlığı devam ettirmenin yolu güçlü istihbarat örgütlenmesidir. Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye cumhuriyetinin devlet yapılanmasında en önemli örgütü istihbarat örgütleridir.

(Ayrıntılı bilgiler için bkz; “OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İSTİHBARAT, (Nurullah Aydın, 2010 paraf yayınları) “İSTİHBARAT VE İSTİHBARATÇI” (Nurullah Aydın, 2011 paraf yayınları), “İŞTE İSTİHBARAT”, (Nurullah Aydın 2011 kum saati yayınları)

Günün Sözü: Rakibinin hertürlü entrikalarına karşı dikkatli, hazırlıklı ve atak ol.

Okunma Sayısı: 73
Kategori: Nurullah AYDIN

Yazarın Diğer Yazıları

İktidar Savaşı ve Propaganda

İnsanlık tarihi; iktidar için güç ve yetki sahibi olanlarla, olmaya çalışanlar arası çatışma ve güdülen...

İktidar Savaşı ve Propaganda

İnsanlık tarihi; iktidar için güç ve yetki sahibi olanlarla, olmaya çalışanlar arası çatışma ve güdülen...

Siyasal/Ekonomik Şekillendirme

Belli odakların emireri olarak planlandığı gibi gücü/yetkiyi ele geçiren bir kesim diyor ki; artık kabul edin....

ABD-NATO ve Türkiye

Atatürk’ün bağımsızlık temeline dayalı stratejik dış politikasını tersyüz etmiş ve ABD ile askeri ve eğitim...

Sevgide Birleşmek

Tartışalım. Kırmadan, üzmeden, incitmeden, katletmeden, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden konuşalım tartışalım. Aklın mantığın, gönlün yolu birdir. Orta...