Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

İşimiz bu Değil Ama…


05 Şubat 2014 00:02

Yorum Yapılmamış

Burhan Kuzu,” Sol iktidara az geldiği için az hırsızlık yapıyor” dedi.
Hayır.
Sol, kapitalist ilişkilerin, insan ve toplum doğasına aykırı yönlerini deşifre ederek yaşadığı için sağa göre daha dürüstür.
Eleştirdiği bir ilişkiyi kendisinin yürütmesi, solcuyu kendi doğası ile çelişkili kılar. Ve o ilişkiye girmemeye çalışır.

Sağcı ise, bu ilişkiyi doğal bir ilişki olarak kavrar. O ilişkiye girer.
Çok su götürür ve kişiden kişiye değişen, bir ahlak kavramını tartıştığımız için, bu işin sonu yoktur.

Kişi solcuyum der, NATO’yu savunur. Kişi vardır, sağcıyım der, NATO’ya karşı görüş bildirir.

Egemen sınıfların çıkarlarını savunan yoksul bir kimse, bu savunuyu bilerek yapmadığı için, o kendisine, ne kadar da sağcıyım dese de, sağcı değildir.
Bir kimseye sağcı denilebilmesi için, o kişinin egemen sınıfların çıkarını bilinçli ve kasıtlı olarak savunması gerekir.
Solcu içinde durum aynıdır.

Egemen sınıfların çıkarlarına karşı çıkmayan, o çıkarlarla bütünleşen bir kişi solcu olamaz.
Partiler için de durum aynıdır.
Sol partiyim diyecek, dünya egemenlerinin saldırı örgütü, NATO’yu savunacak.
Ne yapalım siyaset böyle yapılıyor, derseniz, buna sol gösterip sağ vurma ifadesi ile karşılık bulursunuz.

Tabandaki namuslu dürüst solculara da, aman solun oylarını bölmeyelim diyeceksin. Bir de kendini has, haram değmemiş sol sayacaksın.
Sol, bu işin hiçbir yerinde olmadığı gibi, ahlak hiç yoktur.

Batının tüm emperyalist kurum ve kuruluşlarını, Batının ülkemizdeki çıkarlarını doğal bir durum gibi kavrayacaksın ve kavratacaksın, buna da sol diyeceksin.
Bana göre, Burhan Kuzu yukarı da tanımını yaptığım solculara göre, çok daha dürüst duruyor.

Hiç olmazsa, sağın iktidarlarda çok kaldığını, dolayısıyla, daha çok hırsızlık yaptığını zımnen kabullenme erdemini göstermiş.
Kişinin ve partilerin ne söylediği değil nerede durduğudur, gerçeği belirleyen.
Milliyetçilik te böyle bir şey.

Ne kadar milliyetçiyim derse de, NATO yanlısı ise, gerisini konuşmaya gerek yoktur. Libya’da Suriye’de Amerikan politikalarını destekleyeceksin, sonra siyasi iktidara muhalefet yapıyormuş gibi yapacaksın.

Emperyalizme karşı durmayan sol, ya da milliyetçilik, ne sol’dur, ne de milliyetçidir.
Kahredici olanı; halkı savunuyormuş gibi yap, egemen sınıfları savun, stratejisidir.

Okunma Sayısı: 47

Yazarın Diğer Yazıları

Sistemli Yağmacılıktan Dijital Yağmacılığa Geçiş

Bir üretenler vardır. Bir de üretilenleri gasp edenler. Bu yağmanın hikayesi, ta Orta Çağ’a kadar...

Ekonominin Kendi Kendini Yönettiğine İnanmak!

Ekonominin kendi kendini yönettiğine dair bir tevatür, geçmiş yüzyılda bir efsane gibi dolaştı. Devleti küçültmeye...

Dijital Dolar Şifreli Paraları Öldürebilir mi?

Toplum olarak, entelektüeller olarak, para ve değer konularını bilmediğimizden, Büyük Sıfırlama nedir onu da anlayana...

Eski Hikâye Eskidi Yeni Hikâye Zamanı

Mevlana’nın meşhur deyişi var. “Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.” Bu güzel deyiş liberalizmin ülkemize yerleştirilmesi...

Parasal Aydınlanma ve Finansal Hurafeler

Finans kapital denilince ilk akla gelen serbest piyasa aldatmacasıdır. Piyasanın serbest olabilmesi için,esas olan,paranın serbest...