Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Görsel ve Yazılı Medyayı Nasıl Kullanmışlar? (v)


20 Ağustos 2011 00:00

Yorum Yapılmamış

Dezenformasyonun; bir haberin önemini azaltarak veya anlamını kuvvetlendirerek gerçek anlamını ortadan kaldırma eylemi şeklinde tanımlandığı, bir başka ifadeyle bir yalan haber vasıtasıyla yanılgıya düşürme faaliyeti olduğu;

Psikolojik harekât kullanımında kitle iletişim araçlarının hedef kitleyle her türlü iletişim sağlayan ba-sılmış malzeme, gazete, dergi, kitap, afiş, broşür, radyo-televizyon, internet, telefon video, sinema, konser, miting, hoparlör, uydu, video konferans vb. gibi teknik ve teknik olmayan araçları içerdiği, kitle iletişim araçları vasıtası ile birtakım davranış modelleri de ortaya konulmak suretiyle hedef kitlenin etkilenmesi ve yönlendirilmesinin amaçlandığını belirtildiği, yine aynı belgeler içeri-sinde psikolojik harp uzmanı olduğu belirtilen Sun Tzu’nun Harp Sanatı kitabından alıntıların bulunduğu ve bunlardan özetle; “Hasım ülkedeki iyi olan her şeyi gözden düşürünüz.”,
“Hasmınızın yönetici kadrolarının temsilcilerini cinayet teşebbüslerine bulaştırınız.”;
“Şöhretlerini sarsınız ve zamanı geldiğinde de vatandaşarının onları hor görmesini sağlayınız.”, 
“Adi ve aşağılık kişilerin işbirliğinden faydalanınız.”,
“Her türlü vasıtadan yararlanarak, hükümetlerin çalışmalarını aksatınız.”,
“Düşman ülkenin vatandaşları arasında uyuşmazlık ve kavgaları yayınız.”,
“Yıkım işlemini tamamlamak için fahişeleri gönderiniz.”
Söz konusu belgelerde yer alan bu bilgilerden de hareketle, psikolojik harekatın hedef kitlenin düşünce ve davranışlarını istenen doğrultuda yönlendirmek amacıyla yürütülen hertürlü faaliyet olduğu, propagandanın psikolojik harekatın yöntemlerinden olduğu, yalan iftira ve sahte delilleri kullanan kara propagandının bunlar arasındaki en asılsız yöntem olduğu, kitle iletişim araçlarının propagandanın olmazsa olmazı olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynağı açıkça belirtilen beyaz propaganda, bir tarafdan dost ve tarafsız unsurların moral gücünü artırmayı amaçlarken diğer taraftan düşman unsurlarının motivasyonunu zayıflatmayı amaçlamaktadır.
Gri propaganda da¸ kaynak açık seçim belirtilmezken dost, düşman ve tarafsız unsurlar paylaşılan bilgi nispetinde etki altına alınır.

Propaganda faaliyetlerinin en acımasızı olan kaynağının kimi zaman gizli tutulduğu kimi zamansa kasıtlı olarak yanlış verildiği kara propangandının asıl amacı ise bilgi kirliliği ve dezenformasyondur. Hedef alınan olay veya durum, kaynağı bilinmeyen iddia ve spekülasyonlar ile karalanır, hedef alınan olay veya durumun dost unsurunun olaya duyduğu güven zedelenirken, tarafsız unsurlar düşman unsuru olmaya, düşman un-surlar ise motivazyon kazanarak güçlenmeye başlarlar.

Amaç, hedef seçilen olay veya du-rumun saygınlığını zedelemek olan bu yöntemde propagandıyı yürütenler, kitlelerin kendi belirlediği amaca yönelik davranmasını ve düşünmesini sağlayacak şekilde ortamı maniple ederlerken, iletişim araçlarını kullanarak daha büyük kitlileri etki altına alırlar. Psikolojik harbin en önemli unsurlarından olan kara propaganda vasıtasıyla dezenforme edilen bilgi, olay veya durumun dezenforme edil-diğinin ortay çıkması bile kara propagandının ilk anda oluşturduğu et-kiyi sıfıra indirecek. Bu sebepledir ki, kara propagandayı yapanlar gündemi meşgul etmek, bilgi kirliliği ve kitleleri etkilemek amaçlarından vazgeçmezler. 

Sonuç olarak, yargılamalar, tu-tuklamalar, gözaltına almalar… Tür-kiye Cumhuriyeti’ni ve Ordusu’nu yıpratmak için yapılan işler değil aksine ordunun ve paşaların siyasetten arındırılması ve bir dönemin ka-patılması için yapılıyor. Yargılanan-lar içersinde öyle katiller, öyle az-mettiriciler var ki, öyle beyin takımı var ki, bu davayı önemsiz gibi gös-termeye çalışanların, yargılananlarla dayanışmaya geldiklerini söyleyenle-rin ne yapmak istediklerini okudukça ve izledikçe daha iyi anlayacaksınız.

Okunma Sayısı: 90
Kategori: Ali TARAKÇI

Yazarın Diğer Yazıları

Devletten Birazcık Akıl ve İzan Beklemek Nafile Bir Çaba mı?

Devletten birazcık akıl ve izan beklemek nafile bir çaba mı?’ Yüzsüz oyunu İtalya’yı anlatıyor, devletimiz...

Erdoğan Giderse Ne Olur?

Erdoğan giderse Türkiye Suriye’den çekilir. Erdoğan giderse FETÖ yeniden devlet olur. Erdoğan giderse APO affedilir,...

HDP’ye Kobani Operasyonları; Geçmişle ‘Hesaplaşma’ Vakti!

Neden böylesine bir dönemde HDP eski ve yeni yöneticilerine operasyon yapıldı? Kobani olayları nedeniyle yapılan...

CHP’Deki Bu Tartışma Kime Yarar? Vatandaş Kendi Derdine Yanar…

Vatandaşın tüketici kredisi ve kredi kartı borçları toplam 720 milyara yükselmiş. Açlık sınırı 2 bin...

Ah Muhtar Ah… Eksikleri Varmış… Televizyonu Yokmuş!

Bir Muhtar düşünün, sudan bahanelerle belediye tarafından yapılmış binaya taşınmıyormuş. Eksikleri olduğu için taşın(a)mıyormuş! Neymiş,...